Aralin 2 # 5 Antas ng Tao sa Lipunan

Antas ng Tao sa Lipunan

Report
ANTAS NG
KATAYUAN SA
LIPUNAN
Kasalukuyang Antas ng Lipunan
Mahihirap
Mayayaman
Gitnang Uri – hindi mahirap
at hindi rin mayaman
Sinaunang Klase ng Tao Sa
Lipunan
1. Maginoo – mayamam at
makapangyarihan
2. Maginoo
malayang mamamayan

Maharlika
gitnang uri

Timawa
Pinakamataas na uri ng
mamamayan
MAHARLIKA
ANAK NG RAHA
DAYANG
– asawa ng raha
Sinu – sino ang mga maharlika?
* Datu
* Raha / raja
* Sultan
* Dayang o Lakambini – tawag sa
asawa ng mga Datu / Sultan
* Kanilang mga pamilya at kaanak
TIMAWA O MALAYA
Sinu-sino ang bumubuo sa antas
ng timawa o malayang tao?
* Mandirigma
* Mangangalakal
* Karaniwang mamamayan na
ipinanganak na malaya
• Naging malaya mula sa
pagkaalipin
ALIPIN
Sino ang mga alipin?
Sila ang pinakamababang antas sa
lipunan noong unang panahon
2 URI NG ALIPIN
•Aliping Namamahay
•Aliping Saguiguilid

similar documents