Badania oglądalności telewizji

Report

W mojej pracy chcę przedstawić wyniki badań
dotyczące oglądalności telewizji w Polsce.
Omówiona jest teoria związana z tematem
pracy, a następnie opisane zostały metody,
jakie można wykorzystywać w celu zbadania
poziomu zainteresowania danym kanałem
telewizyjnym wśród widzów. W dalszej części
pracy przedstawiłam ranking
najpopularniejszych stacji telewizyjnych w
obecnym oraz ubiegłym roku


Telewizja jest to jeden z najpopularniejszych z
środków masowego przekazu. Pierwsze nadawanie
programu telewizyjnego odbyło się w 1932 roku i od
tego czasu stała się najpotężniejszym i najbardziej
wpływowym ze wszystkich znanych na świecie
mediów. Jednocześnie jest ogromną rozrywką dla
ludzi.
Badania oglądalności są jednym z kluczowych
elementów funkcjonowania rynku telewizyjnego –
zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. To ich
wyniki decydują o ramówce poszczególnych stacji. To
na ich podstawie prezesi i dyrektorzy programowi
decydują o zdjęciu danego programu z anteny lub
przeniesieniu go na inny – gorszy lub lepszy – czas
antenowy

Odnotowywany co minutę pomiar
oglądalności decyduje, co spada z
telewizyjnej ramówki Codziennie rano na
biurka szefów stacji telewizyjnych trafiają
wydruki z tabelkami. Słupki i wykresy
demaskują wszystko: kim są widzowie
poszczególnych programów, o której
godzinie siadają przed ekranem.
Donoszą, że statystyczny Polak spędza przed
telewizorem trzy godziny 45 minut dziennie.
Przedmiot i cel badan
• Badania rynku to zespół czynności polegających na
gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na
rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach
rozwojowych.
• Badania mediów - specyficzny rodzaj badań rynkowych,
mierzący konsumpcję prasy, radia, telewizji, Internetu,
czyli po prostu czytelnictwo poszczególnych pism,
słuchalność stacji radiowych, oglądalność programów
telewizyjnych itd. Przeprowadzane są najczęściej
cyklicznie. Najbardziej spektakularne rezultaty płynące z
tego rodzaju badań, to rankingi przedstawiające
najchętniej oglądane stacje telewizyjne.

Głównym celem badań, zarówno naukowych
jak i tych w sensie potocznym, jest udzielnie
odpowiedzi na pytania, które dotychczas
pozostawały nieznane. Innymi słowy jest to
próba dowiedzenia się czegoś. Celem mojej
pracy jest zebranie informacji dotyczących
najczęściej oglądanych stacji telewizyjnych w
2014 oraz 2013roku.


Do najczęstszych metod i technik w badaniach
medioznawczych zaliczyć możemy m.in.: telemetrię,
wywiady, sondaże,obserwacje,analizę zawartości i treści,
badania „fokusowe”
Telemetria to elektroniczny system pozwalający
pozyskiwać i przetwarzać dane (z minutową dokładnością)
z panelu gospodarstw domowych wyposażonych w
telewizory. Pomiar sygnału telewizyjnego urządzenia
elektronicznego podłączone do telewizora pozwalają
określić, czy telewizor jest włączony oraz jaki kanał
oglądają domownicy.


Podstawowym narzędziem badania oglądalności jest telemetr –
urządzenie podłączane do sprzętu telewizyjnego, które rejestruje czas
włączenia i wyłączenia telewizora oraz identyfikator oglądanej stacji.
Nieodłącznym elementem telemetru jest specjalny pilot, który umożliwia
widzowi zalogowanie się do systemu telemetrycznego, jak również
przekazanie innych – istotnych z punktu widzenia instytucji badawczej –
informacji.
Dane telemetryczne stanowią podstawę tworzenia ramówki. Dzięki nim
można określić, czy program osiąga wystarczające notowania, by go
kontynuować, czy jest nadawany we właściwym czasie i czy udało mu się
zdobyć stałych widzów. Stacje telewizyjne mogą też na podstawie
wyników oglądalności śledzić trendy, wyciągać wnioski i podejmować
decyzje programowe. Nie ma możliwości oszustwa, bo urządzenia
zamontowane przez OBOP albo AGB Polska przy telewizorach minuta po
minucie rejestrują nasze poczynania. - Do telemetrii przywiązuje się
dużą wagę, bo jest to wskaźnik zainteresowania poszczególnymi
programami. Na pewno telewizję znacznie częściej oglądają osoby
starsze, bo mają więcej czasu - wyjaśnia Wojciech Siesicki z Biura
Programowego TVP.




udział w rynku poszczególnych stacji
telewizyjnych,
oglądalność poszczególnych programów,
tworzenie profili demograficznych widzów,
ocena efektywności kampanii reklamowych.



centralny komputer TNS OBOP(ośrodek badania opinii
publicznej) raz na dobę łączy się z miernikiem
zainstalowanym
w domu badanego i pobiera dane z poprzedniego dnia,
dane o oglądalności są łączone z danymi z monitoringu
programowego
i reklamowego, w efekcie serwis telemetryczny dostarcza,
z dokładnością do jednej minuty, dane o widowni dowolnie
definiowanych pasm czasowych dla ponad 200 stacji
telewizyjnych,
baza danych telemetrycznych zawiera również informacje
o czasie emisji
i oglądalności programów TV, bloków reklamowych i
indywidualnych filmów reklamowych dla kilkunastu stacji
telewizyjnych
Z względu na wielkość badanego wycinka
rzeczywistości mamy do czynienia z:
 Badaniami ilościowymi opisującymi rzeczywistość
w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie
można formułować wnioski dotyczące częstości
występowania zjawisk, ich natężenia, zależności
pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby
pozwalają statystycznie generalizować wyniki
owych badań na całą populację.
 Badaniami jakościowymi, opierającymi się na
założeniu, że do badania niektórych problemów
lepiej nadają się pogłębione analizy mniejszej
liczby przypadków, niż powierzchowne dużej.
Nie generalizuje się wyników na całą populację.

3.1 Streszczenie
Studium przypadku dotyczy badania
oglądalności telewizji na przykładzie czterech
najpopularniejszych stacji telewizyjnych.
W Polsce oglądalność mierzona jest przez
ośrodek badawczy . Z uwagi
na metodologię badań wyniki oglądalności są
podawane dla każdej minuty. Oznacza to, że
oglądalność programu jest średnią z jego
minutowych oglądalności.

Nielsen Audience Measurement
międzynarodowa firma
badawcza specjalizująca się
w telemetrycznych badaniach oglądalności
telewizji. dostarcza odbiorcom najwyższej
jakości produkt, czerpiąc z najlepszych
światowych standardów badawczych, oraz
stosując nowatorskie i ciągle rozwijane
technologie, stworzyła ona System Siedmiu
Kroków stosowany w badaniach
telemetrycznych:







Pierwszy krok: Analiza struktury społeczeństwa (tzw. sondaż
założycielski - establishment survey).
Drugi krok: Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę
demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu
telemetrycznego).
Trzeci krok: Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym
gromadzone są informacje.
Czwarty krok: Codzienna transmisja danych od rodzin do
komputerowej „biblioteki” AGB Nielsen Media Research.
Piąty Krok: Obróbka danych i stworzenie z tysięcy elementów jednej
spójnej bazy danych.
Szósty Krok: Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były
nadawane przez poszczególne stacje.
Siódmy krok: Przekazanie klientom AGB Nielsen Media Research
plików, które po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz
widowni telewizyjnej

telewizja, telemetria, badania, oglądalność
,stacje telewizyjne, media,

W 2013 roku statystyczny Polak poświęcił na
oglądanie telewizji dziennie 4 godziny 7 minut,
średnio o 4 minuty więcej niż rok wcześniej .
Pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku
zajmował podobnie, jak w poprzednich latach,
Program 1 TVP. 13,16% Program TVN 12,53%
znalazł się na drugim miejscu z minimalną
przewagą nad Polsatem 12,26%. Najniższe
udziały w grupie programów uniwersalnych o
zasięgu ogólnokrajowym, podobnie jak przed
rokiem, osiągnął Program 2 TVP. 10,31%
W I kwartale 2014 roku statystyczny Polak
oglądał telewizję przez 4 godziny 45
minut dziennie. Średnia wielkość widowni
minutowej całej telewizji wyniosła 7 mln 390
tysięcy.
Program
I kw. 2014
 TVP1
14,07%
 TVN 1
11,87%
 Polsat
11,66%
 TVP2
10,39%



II kwartal 2014
Pierwsze miejsce pod względem udziału w
rynku zajmował Program 1 TVP 12,2%. Polsat
11,9% awansował na drugą pozycję z trzeciej
a TVN 11,6%, w związku ze znaczną stratą
udziałów, spadł na miejsce trzecie z
drugiego w I kwartale. Najniższe udziały
w grupie czterech głównych programów
uniwersalnych w analizowanym okresie
osiągnął Program 2 TVP 9,8%.







Dane z okresu 13.10.2014 - 19.10.2014
Pomiar przeprowadzono dla grupy
celowej: wszystkie osoby w wieku 4+
(uniwers: 35 567 000, średnia wielkość
próby: 4454).
Przeciętny Polak w wieku 4+ oglądał telewizję
średnio 259 minut dziennie.
Polsat 13,96% ,
TVN 12,94%,
TVP1 11.18 % ,
TVP2 9,20%




Jakie efekty przynoszą badania telewizyjne?
Kto częściej ogląda telewizję kobiety czy
mężczyźni?
Jaki jest cel badan tewizyjnych ?
Czy komercyjne stacje telewizyjne „wyrzucą”
z rynku telewizję publiczną?






Frankfort-Nachmias CH., Nachmias D., Metody badawcze
w naukach społecznych, Wydawnictwo Zyski S-ka, Poznań,
2001,
Podgórski A., Metodologia badań socjologicznych :
kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów,
Oficyna Wydawnicza "Branta", Olsztyn 2007,
Wimmer R. D. , Dominick J. R., „Mass media. Metody
badań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Karków 2008 (s. 63-93, 249-295)
http://www.agbnielsen.pl/2014-10-12,1989.html
http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/badań+oglą
dalności
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-ioperatorow/kontrola-nadawcow/badania-odbioruprogramow-radiowych-i-telewizyjnych/rynektelewizyjny/raporty-kwartalne/

Justyna Jaworska

similar documents