Inkoop Ambulante Jeugdzorg

Report
Informatiebijeenkomst
inkoop jeugdhulp
West Brabant Oost
30 september 2014
Welkom
[email protected]
Programma
-
dagvoorzitter Carien van Weezel
17.00 uur
Opening door Patrick van Lunteren
17.10 uur
De rol van de CJG’er door Alijne Verhaar.
17.30 uur
Inkoop ambulante jeugdhulp door Johan
van Loenhout
18.30 uur
Netwerkborrel
Spelregels bijeenkomst
• Uitgangspunt reacties 27 augustus 2014.
• Veelgestelde vragen met de antwoorden.
• Inkoopdocument 23 september 2014 wordt basis
voor Dynamische Selectie Systeem.
• Mogelijkheid tot het stellen van inhoudelijke
vragen ter verduidelijking.
Opening Wethouder
Patrick van Lunteren
Generalistische teams
Alijne Verhaar
Inkoop Ambulante Jeugdhulp
Mogelijkheden voor jeugdhulpverleners
Johan van Loenhout
Dynamisch Selectie systeem.
Jeugdzorgaanbieders /
Jeugdhulpverleners
Selectiecriteria:
Gunningcriteria:
Voorkeurslijst met geselecteerde
Jeugdzorgaanbieders
Dynamisch Selectie systeem.
Oktober 2014 publicatie door een digitale tender via
http://negometrix.com/nl/
•
•
•
Stap voor stap beantwoorden van de gestelde
eisen
Selectiecommissie bekijkt gevraagde
bewijsstukken
Alles op groen Selectieovereenkomst
Digitale Informatiemarkt
•
Website
•
Categorie indeling
•
Geselecteerde jeughulpaanbieder/-verlener
•
Ruimte voor informatie van de aanbieders.
(zelf aan te leveren)
Introductie inkooptraject:
Ambulante Jeugdhulp tbv Regio WBO
Veelgestelde vragen
•
Doorlooptijd
4 jaar vanaf oktober 2014
•
VoG NP
Spelregels jeugdwet
Aanvraag vanuit
opdrachtgever.
•
Gedragsverklaring / Eigen verklaring
•
AGB-code
Vektis / nieuwe codes Wmo
Jeugd
•
Tariefstructuur
Structuur 2014
Inkoopdocument
Tijdpad Dynamisch Selectie Systeem
•
•
•
•
•
Oktober 2014 Publicatie
Vragen vanaf publicatie antwoord 5 dagen
Aanmelden vanaf publicatie
Beoordeling 2 weken na aanmelding
Selectieovereenkomst 1 week na selectie
•
Aanvang werkzaamheden 01-01-2015
Inkoopdocument
•
Begrippen
(pagina 4 en 5)
•
Hoofdstuk 1
Inleiding
(pagina 6)
•
Hoofdstuk 2
De opdracht
(pagina 7 en 8)
•
Hoofdstuk 3
Procedure en voorwaarden
(pagina 9 t/m 12)
Inkoopdocument
•
Hoofdstuk 4
Programma van Eisen
Ambulante Jeugdhulp
(pagina 13 t/m 18)
•
Hoofdstuk 5
De aanmelding
(pagina 19 t/m 26)
•
Hoofdstuk 6
Bijlagen
(pagina 27 t/m 33)
separate bijlagen
inclusief Tarieven
Vragen
Afsluiting
Vervolgafspraken
• Oktober 2014 aanmelden voor DSS
• November 2014 selectieovereenkomst
• November 2014 categorische indeling op website
• 01-01-2015 aanvang Jeugdhulpverlening
• 2015 van transitie naar transformatie
Dankwoord
info
• Website:
http://www.breda.nl/familie-zorgwelzijn/jeugdzorg
• Email
[email protected]

similar documents