Masterstudier på NHH

Report
Masterstudier på NHH
Kenneth Fjell
Dekan for masterutdanningen
Masterdagen 28. april 2014
1
NHH – Når kvalitet gjelder
Visste du at: Nobelprisen i økonomi i 2004 ble tildelt en professor tilknyttet NHH?
• Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og
administrasjon (NHH, SNF, AFF)
• Internasjonalt anerkjente fagpersoner som er ledende innen sine felt
• Medlem av CEMS Global Alliance in Management Education
• 5-årig akkreditering av EQUIS (European Quality Improvement System)
• Norges mest aktive studentmiljø og et nettverk på nærmere 7000 alumni
2
NHH tilbyr to fulltids masterprogram
Visste du at: På NHH kan du ta Gründerskolen som en del av masterstudiet?
• Master i økonomi
og administrasjon
• Master i regnskap
og revisjon
3
Opptakskriterier MØA/MRR
BØA fra NHH: Intern overgang
•
•
•
•
OBS: Bachelorgraden må være fullført før du får starte på master! (få unntak)
Ingen fagkrav eller karakterkrav
Melde overgang innen 15. mai/15. november semesteret før (= uttak av bachelorgrad)
Melde opphold innen 15. mai/15. november (= uttak av bachelorgrad). Maksimalt opphold mellom studiene er
to år: Husk å melde overgang til MØA/MRR når du vil fortsette studiet. (Mer enn to års opphold = regler for
eksterne bachelorgrader.)
Ekstern bachelorgrad
• Søknadsfrist 15. mai
• Deler/hele Bachelorgraden fra utlandet – søk tidlig!
FAGKRAV 2014 (2015: BØA/BRR eller tilsvarende*)
•
•
•
•
Metode: 24 studiepoeng (20 studiepoeng med læringsutbyttekrav*)
Samfunnsøkonomi: 24 studiepoeng (15 studiepoeng med LUB-krav*)
Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (30 sp med LUB-krav*)
Administrasjonsfag: 24 studiepoeng (25 sp med LUB-krav*)
• Kan mangle inntil 6 studiepoeng i hver av to kategorier (2015: Ingen mangler*)
*I henhold til NRØAs «Plan for Bachelor i økonomi og administrasjon»:
http://www.uhr.no/documents/B_A_plan_vedtatt_17okt11.pdf
KARAKTERKRAV:
• Det praktiseres rullerende opptak hvor studentene får tilbud dersom de har høye nok
karakterer
• Karakterkravet settes hvert år av en opptaksnemnd (i fjor ble kravet 4,0)
4
Master i økonomi og administrasjon (MØA)
• Toårig profesjonsstudium som gir mange muligheter
for å arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og
andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere
eller ledere
• Siste del av femårig siviløkonomstudium basert på
Bachelor i Økonomi- og administrasjon (BØA)
5
Studiestruktur for Masterstudiet i økonomi og
administrasjon
Siste delen av femårig siviløkonomutdannelse
Utveksling
Utveksling i ett semester (støtteprofil)
6
Masterstudiet i økonomi og administrasjon har
åtte profiler/fordypningsemner
•
•
•
•
•
•
•
BUS – Økonomisk styring
Totalt 120 kurs, 65%
FIE – Finansiell økonomi
av dem på engelsk
STR – Strategi og ledelse
SAM – Samfunnsøkonomi (blir ECN – Economics)
ECO – Økonomisk analyse
MBM – Marketing and Brand Management
ENE – Energy, Natural Resources and the
Environment
• INB – International Business
+ Frie støttekurs/utveksling
+ Gründerskolen
7
Program for resten av Masterdagen 2014
• 10:40 PhD-programmet v/ dekan Helge Thorbjørnsen
• 10:50 Arbeidmarkedsundersøkelsen (AMU) 2014 v/Kjetil
S. Larssen
• 10:55 Internasjonale muligheter, Karrieresenteret v/AnnMari Haram
• 10.15 Pause
• 11:30 Introduksjon av MØA-profilene og MRR
• 12:15 Pause med enkel servering i «Speilsalen»
Parallelle presentasjoner av MRR & profilene
• 12:30 – 13:00 Første presentasjon
• 13:15 – 13:45 Andre presentasjon
I Norge er den beste utdanningen gratis!
‹‹På NHH får jeg en faglig innsikt som vil gi meg større
muligheter -man merker det når man gjør et godt valg.››
Harald Hornes Øyen: masterstudent NHH
‹‹NHHS gir deg muligheten til å ta utfordringer på områder du
aldri hadde drømt om - i et miljø preget av sprudlende
engasjement og herlig galskap.››
Ane Furu: NHH alumni
Jeg håper å se dere alle igjen
på immatrikuleringen i august
Ha en flott og informativ Masterdag!
9

similar documents