Hardvér

Report
Hardvér, popis
jednotlivých
komponentov
Vypracovala: Patrícia
Kőrössyová, I.A
Hardvér, popis jednotlivých komponentov
Hardvér
Ukážky obrázkov hardvéru
Základná doska
Procesor
Pevný disk
Operačná pamäť
Grafická karta
Zvuková karta
Sieťová karta
Hardvér - definícia
 hardvér (z ang. hard=ťažký, ware=tovar,
doslovne hardware=železiarenský tovar),
 technické vybavenie počítača
Hardvér
súbor všetkých elektrotechnických zariadení, z
ktorých je počítač zložený,
patria medzi ne všetky počítače a ich súčasti aj
zariadenia ktoré k nim vieme pripojiť,
patria sem napr.: klávesnica, myš, skener,
monitor, tlačiareň, operačná pamäť, pevný
disk, CD/DVD mechanika, grafická karta,
sieťová karta, zvuková karta...
Základná doska
 = matičná doska, motherboard,
 je pripevnená ku skrinke PC,
 ďalšie komponenty sa umiestňujú na
základnú dosku (vsunuté do pripravených
konektorov, pripojené externe do portov),
kde sú prehľadne usporiadané, vzájomne
prepojené, rozvádza komponentom
napájacie napätie
 PC je tak postavený na stavebnicovom
princíp (možnosť výmeny).
Procesor = CPU
 je najdôležitejšia časť PC (mozog PC),
 vykonáva inštrukcie programu
uloženého v pamäti a riadi činnosť
ostatných častí počítača,
 program musí byť zapísaný v strojovom
kóde (potupnosť strojových inštrukcií,
napr. zapíš číslo do pamäte, prečítaj
údaje zo vstupného zariadenia,
jednoduché matematické a logické
operácie, operácie na prácu s
pamäťou),
 procesor obsahuje aritmeticko – logickú
jednotku a riadiacu jednotku.







Pevný disk
= HDD (harddisk drive),
sa používa na uchovávanie dát v počítačoch, ale v
súčasnosti už aj v mnohých iných prístrojoch
(fotoaparáty, DVD rekordéry,...),
skladá sa z otočných platní z hliníkovej zliatiny, na nich
je tenká magnetická vrstva oxidu železnatého a
kobaltu, do ktorej sa zapisujú dáta (na magnetickom
princípe),
elektrický motor zabezpečujúci rotáciu platní
stabilnou rýchlosťou (obvykle 5400 - 15000 otáčok za
minútu),
nad platňami sa hýbu čítacie a zapisovacie hlavy,
slúžia na zápis a čítanie magnetickej informácie z
povrchu platní,
na prepojenie pevného disku s ostatnými
komponentami sa používa sériové rozhranie SATA,
(donedávna sa používal hlavne IDE, paralelný port),
disk je fyzicky členený na sektory (veľkosť jedného
sektora 512 bitov), možnosť logického rozdelenia
(operačným systémom).
Operačná pamäť
 slúži na ukladanie dát, ktoré procesor potrebuje pri
behu programu,
 údaje sa do pamäte môžu zapisovať aj čítať,
 je energeticky závislá( po vypnutí PC sa z nej údaje
vymažú).
Grafická karta
 zabezpečuje zobrazenie informácii na
monitore,
 kombináciou pamäte a grafického procesora,
 súčasťou karty je RAMDAC- digitálno analógový prevodník.
Zvuková karta
 je čas počítača, ktorá zabezpečuje zvukový
výstup a vstup,
 kombinácia analógovo- digitálneho
prevodníka a riadiacej elektroniky,
 riadiaca elektronika zabezpečuje prenos
údajov do hlavnej časti pamäte PC.
Sieťová karta
 alebo LAN karta alebo sieťový adaptér
je počítačový hardvér umožňujúci
komunikáciu cez počítačovú sieť.
Zdroje










http://sk.wikipedia.org/wiki/Hardv%C3%A9r
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFv0UNHRUzcwDj3YQaLWsZ
uOAstWRJc6lT-SUuBLDjniva3yv7
http://www.mojaskola.me/files/os-dusan-obradovic/images/hardver.jpg
http://referaty.aktuality.sk/hardver-a-softver/referat-15252
http://3.bp.blogspot.com/_8zxvIuRB4OE/TKnENqzfIdI/AAAAAAAAAAg/oIF
Zq5bXAtM/s1600/image001.jpg
http://www.svethardware.cz/sh/media.nsf/w/441CE21BC7AA543CC1256C
C900509CB2/$file/01.jpg
http://pc-networks.info/sk/wp-content/uploads/2010/10/computerram1.jpg
http://www.fpv.umb.sk/kat/kf/Integrovana_prirodoveda/images/Pictures/
RAM.jpg
http://skola.elibos.sk/?page_id=10
http://res2.windows.microsoft.com/resbox/sk/windows%20vista/main/6d
80ae20-99b2-45dc-8118-a4a34d7c3cf4_0.png
Zdroje
http://www.tanika.sk/web/informatika/images/zostava.JPG
http://heprojebo-pc.wz.cz/HW.htm1.jpg
http://skola.elibos.sk/wp-content/uploads/2011/09/doska-300x250.jpg
http://fotky.sme.sk/foto/32287/procesor?type=v&x=650&y=487
http://ssjh.sk/txt/images/procesor.jpg
http://padi.webz.cz/skola/pamate/images/pamate.png
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTCJIBR128FAFLjswzEbw8ux
PIOU7Dc1qk2icbMxDwZiGlDqxj4A
http://www.pc-station.sk/media/pc500-32m-pc-station-pci-vga-300.jpg
http://www.pcstation.sk/image/pc500-256m-pc-station-pci-vga.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq5EVr1AfJ2mmg1cKUf6yq
Ye0rU58C3ebkJqnjXmqCjUyErbF93Q
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8UNUFrQFHTF9S6T5VHrP
CDbVMRfxWS0z8RnAVJpPvrXfBh9CT
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQl_PgzY3tBWBulZBCAEUlcQ
619__s42TmY46AwxoBtcMbPLEuj
http://ssjh.sk/txt/images/zvukovka.jpg

similar documents