Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold?

Report
Hvordan skal vi utøve ledelse
i et kulturelt mangfold?
Rotary Distriktskonferanse
27. September 2014
Atle Jordahl, AFF
Agenda
• Mine erfaringer og “data”
• Møte med norsk ledelseskultur
• Hvordan kan vi beskrive
kulturforskjeller?(Gert Hofstede and
Richard Lewis)
• Det multinasjonale selskap
• Hvordan skal vi utøve ledelse i et
kulturelt mangfold?
Mine erfaringer og “data”
• Egen arbeidserfaring fra Minnesota USA
• 25 års erfaring fra å levere lederutviklingsprogram til multinasjonale selskap (MNC)
• Forskning ved NHH om ledelse og
organisatoriske utfordringer for MNC
• 4 års erfaring fra NHO sitt Global Future
program
”They have no idea out there….”
”There are many beautiful pictures of fjords and
mountains out there, but nothing about how it is to
live and work in Norway
”Very few people outside Scandinavia have the
faintest idea about how we live and are organized as
communities.”
Professor Maurice B. Mittelmark (USA) etter å ha arbeidet 10 år ved
Universitet I Bergen
B.T. 22. januar 2006
-Total inkompetanse
- Norwegian companies are full of
capable and nice people and the working
environment is very good, but when it
comes to management the are totally
incompetent.
Svensk ingeniør etter å ha arbeidet 40år for en rekke
MNC inkl. noen norske.
Frihet
-The great freedom in Norwegian
companies is a challenge. Managers do
not involve themselves in how employees
perform their tasks. The result is that
many unproductive habits are established
and not corrected
Kinesisk kvinne i norsk selskap
Geert Hofstede
Hva er kultur?
“Kultur er den kollektive programmeringen av hjernen (the mind)
som kjennetegner medlemmene av en gruppe mennesker”
Geert Hofstede 1980
Hofstedes kulturdimensjoner
Dimensjon
Kjennetegn
Maktavstand (power distance)
I hvilken grad et folk i et samfunn
forventer og aksepterer en ujevn
fordeling av status og makt
Individualisme Vs Kollektivisme
I hvilken grad folk i et samfunn
forventes å ta vare på seg selv eller
blir tatt vare på og integrert i en
gruppe
Maskulinitet Vs Femininitet
I hvilke grad samfunnet er preget av harde
eller myke verdier. Preferanse for
heroisme, måloppnåelse, pågåenhet og
materiell suksess, i motsetningen til
preferanser for likestilling, sosiale
relasjoner og livskvalitet
Toleranse for usikkerhet
(uncertainty avoidance)
I hvilken grad folk i et samfunn føler
seg truet av usikkerhet, ustabile
Makt avstand
Individualisme v.s. kollektivisme
Maskulinitet v.s. femininitet
Unngåelse av usikkerhet
The Richard Lewis Model of Culture
© 2001, 2008 Richard D Lewis
Third Culture Kid
“Third culture kid” modellen
Home culture
«Første kultur»
Interstitial culture
«Tredje kultur»
Likhetstrekk
mellom de som
lever et liv i
internasjonal
mobilitet
Host culture
«Andre kultur»
Kultur og moralske vurderinger
Norske dyder sett fra “utlandet”
Norwegian
”virtues”
Perceived abroad
as
By
Substance over style
Only interested in
details
Latins
Jante Law
Mediocre, afraid
USA
Equality
Lack of authority
Asian & Latins
Public-private
boundaries
”They don’t like me”
Latins
Conflict avoidance
Polite, facesaving/untrustworthy
USA, Latins & Dutch
Skippertak
Poor planning
Sweden & Germany
Controlled emotions
Superficial, cold
Latins
“Sannhet er et farlig begrep”
Multinasjonale selskap og kulturforskjeller
Integrasjonsprosesser
Kunnskapsdeling
Stordriftsfordeler?
Et keiserdømme eller en føderasjon?
Lokal selvstendighet eller “one size fits all?
Er konflikten basert på kulturforskjeller
eller legitime interessekonflikter?
Globale lederskapsdimensjoner
Charismatic/Value Based
Team oriented
Self protective
•
Charismatic/Visionary
•
Team collaborative
•
Self centred
•
Charismatic/Inspirational
•
Team integrative
•
Status conscious
•
Charismatic/Self-sacrificing
•
Diplomatic
•
Conflict inducer
•
Integrity
•
Malevolent
•
Face saver
•
Decisive
•
Administrative competent
•
Procedural
•
Performance oriented
Participative
Human oriented
•
Autocratic
•
Modesty
•
Non-participative
•
Human oriented
Autonomous
•
Autonomous
Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold
•
•
•
•
•
•
Hold fast ved det almenmenneskelige (Globe)
Kjenn din egen kultur og dens særegenheter
Øk din sosiale sensitivitet
Fokuser på kontekst
Gjør dine forventinger tydelige
Respekt, respekt, respekt
To be published May 28th, 2014

similar documents