Presentation Bengt Källqvist

Report
Hur skapa engagemang?
Kort om DB Schenker Privpak
Har du varit inne på ett postkontor?
1
Hur skapa engagemang?
Kort om DB Schenker Privpak
2
Hur skapa engagemang?
Kort om DB Schenker Privpak
3
Hur skapa engagemang?
Några exempel från Schenker Privpak
Förändringsarbete, Privpak
BORÅS, 2014-05-22
Bengt Källqvist
Chef Kvalitets- och processutveckling
Bengt Källqvist
Hur skapa engagemang?
Några grundläggande funderingar
5
Hur skapa engagemang?
Några grundläggande funderingar
6
Hur skapa engagemang?
Några grundläggande funderingar
7
Hur skapa engagemang?
Några grundläggande funderingar
8
Hur skapa engagemang?
Några grundläggande funderingar
9
Hur skapa engagemang?
Några grundläggande funderingar
10
Hur skapa engagemang?
Kraftig tillväxt hos DB Schenker Privpak
2012
2011
100
20107 000 000
Ant paket
Antal anställda, inkl kollektiva
90
6 000 000
80
5 000 000
70
60
4 000 000
50
3 000 000
40
30
2 000 000
20
1 000 000
10
0
0
98
99
00
01
Ant anst
02
03
04
05
Paketvolym
06
07
08
09
Hur skapa engagemang?
Många försök genom åren…
PÅLITLIGA
ENKLA
NYSKAPANDE
1992Historik
2001
Ny VD
2004
TEAM
Hyssna
2003
SWOT
Hulta
2002
UGL
2005
Arb.milö /
PAM
2006
Hälsa / Varumärke
Kärnvärden
A4
A4
A4
Individ
Dagligen
 Avvikelsefokus
arbete
2012
”Leanban”
priogrupp
2011
Lean o team
2010
Feedback YMER
Lean - Kanban
2009
Utv.samtal
Ellagården
Skapa ett bra arbetsresultat genom att
öka/bibehålla motivation, trivsel och
delaktighet
12
2008
Värdering /
Handlingar
2007
Privatpaket
Ellagården
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Affärsstrategi - Organisationsstrategi
Nå vår affärsstrategi genom att leva vår
organisationsstrategi
13
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
14
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
PAM
Privpaks
arbetsmiljögrupp –
PAM
15
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks ArbetsmiljöGrupp - PAM
2005
PAM
 ”NMI”
hade gått ned
 Fler
kände till den
handlingsplan som inte
kommunicerats än den som
hade kommunicerats
16
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks ArbetsmiljöGrupp - PAM
2005
PAM
”Det tog
företagsledningen 6
månader att ta fram
 Fler kände till den
den nya strategin – det
handlingsplan som inte
kommunicerats än den som tog 20 sek för
medarbetarna att
hade kommunicerats
missförstå den…”
 ”NMI”
hade gått ned
Citat hämtat från reklampelare
för managementkonsultbolag
17
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks ArbetsmiljöGrupp - PAM
2005
PAM
”Det tog
företagsledningen 6
månader att ta fram
 Fler kände till den
den nya strategin – det
handlingsplan som inte
kommunicerats än den som tog 20 sek för
medarbetarna att
hade kommunicerats
missförstå den…”
 ”NMI”
hade gått ned
Citat hämtat från reklampelare
för managementkonsultbolag
18
 Beslut
- medarbetarna
får ta fram
handlingsplanen
 Start
på PAM
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks ArbetsmiljöGrupp - PAM
2005
PAM
Privpaks hälsoplan
19
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks ArbetsmiljöGrupp - PAM
2005
PAM
Finns med som kapitel i
boken, ”Att våga leda i
förändring”
20
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks värdering
Privpaks
värdering
21
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks värdering
2008
Värdering /
Handlingar
- Kraftig tillväxt
- Långtidssjukskrivningar
- Gasa / bromsa samtidigt
22
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks värdering
2008
Värdering /
Handlingar
- Kraftig tillväxt
- Långtidssjukskrivningar
- Gasa / bromsa samtidigt
23
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks värdering
2008
Värdering /
Handlingar
- Kraftig tillväxt
- Långtidssjukskrivningar
- Gasa / bromsa samtidigt
Detta ska vi göra genom:
 Att ledningsgruppen sätter tydliga och realistiska mål
och delmål.
 Vid större beslut ska en konsekvensanalys göras.
Vid alla beslut ska frågan ställas, ”vad kan vi förutse
för konsekvenser?”.
 Ledningen ska vid behov skapa forum för samverkan
mellan individ och avdelningar.
 Vi ska verka aktivt för att uppfatta signaler från
personal, genom att fråga nedåt och redovisa uppåt
och återkoppla.
24
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Privpaks värdering
2008
Värdering /
Handlingar
- Kraftig tillväxt
- Långtidssjukskrivningar
- Gasa / bromsa samtidigt
Detta ska vi göra genom:
 Att ledningsgruppen sätter tydliga och realistiska mål
och delmål.
 Vid större beslut ska en konsekvensanalys göras.
Vid alla beslut ska frågan ställas, ”vad kan vi förutse
för konsekvenser?”.
 Ledningen ska vid behov skapa forum för samverkan
mellan individ och avdelningar.
 Vi ska verka aktivt för att uppfatta signaler från
personal, genom att fråga nedåt och redovisa uppåt
och återkoppla.
Alla avdelningar satte upp egna handlingar som stödde värderingen –
Ingår numera i det årliga strategiarbetet
25
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Utvecklingssamtalsprocessen – A4:an
Utvsamtalsprocess
26
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Utvecklingssamtalsprocessen – A4:an
2009
Utvsamtalsprocessen
27
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Utvecklingssamtalsprocessen – A4:an

Utbildning chefer 2+ 2 dagar

Samtliga medarbetare 1 dag
28
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Utvecklingssamtalsprocessen – A4:an
Förmöte
 Förutsättningar
 Vad ska vi tala om
 49/51 % – (medarbetare/chef)
 Samtal
 Gemensam agenda
 90/10 (medarbetare/chef)
 Inte lova något
 Eftermöte
 Återkoppling samtliga
 Spika gruppens A4
 Spika individuella utv.planer

29
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Utvecklingssamtalsprocessen – A4:an

Förhållningssätt för skattning / feedback
Chef – utifrån dessa (företagets)
områden/förväntningar bedömer jag din
prestation/ditt beteende…
 Medarbetare – vilka förutsättningar har jag/ger
du mig som chef för att nå dessa…

Resultat, affärsmannaskap, kompetens,
engagemang, arbetsklimat + underpunkter

30
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Utvecklingssamtalsprocessen – A4:an

Gemensam A4 för hela bolaget





Underlag för strategi / budget
Samsyn / Icke samsyn
Utvecklingsplaner
Satsningar
Utbildningar
31
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Daglig styrning – 08.45
08.45möte
(Styrmöte)
32
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Daglig styrning – 08.45
2010
Avdelningsmöte
Daglig
Nedbrutet från
styrning
8.45 med uppföljning
Uppföljning priogrupp
08:45 Morgonmöte
 Dagligen
 Avvikelsefokus
Kvartalsrapport
”Enkel” avvikelse?
Medarbetare löser
ensam eller med
avdelning
Projekt > 50 tim
Bedrivs enl
beslutat metod
Kund
Ägare
Marknad
Samhälle
Utveckling
LGRP Veckomöte
Förbättring < 50 tim
 Måndagar 10:30
Uppfölj mot avd
Visualisering
Beslutsoggning
Projektprio
Utredning/beställln
till PRIO-grupp
Prioriteringsgrupp
Fast grupp.
Alla avdelningar
EJ ledngrp
 Samlad bild
 Återföring till
hela företaget
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Daglig styrning – 08.45
08.45-möte
(varje dag)
34
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Kundteam
Kund-team
35
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Kundteam
2011
Kundteam
Varför avsätter vi två halvdagar för att
arbeta med något som alla vet och kan,
hur det ska utföras
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Kundteam
”Det vi inte vet, vet vi inte
att vi inte vet”
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Kundteam
Koloni?
Grön kund?
Kundnytta?
Erhåll prel
startdatum
Erhåll
startdatum
Schenker
Kund
Kundimplementering (sid 2/4)
Utvärdera
Beslut
offert
Säkra upp
Innan ok!
Försäljning
Beslut
mottas
Skapa en
gemensam bild av
processen
Påskrift?
framtagande
Prel
datum
OK?
GASP
uppl
Inhämtning
Welcome call
+ utskick
”Chef”
Samtal
kontaktperson
Samtal
kontaktperson
Avstämning
Samtal
kontaktperson
OKS
Omb
IT
Ekonomi
Logistik
Invänta/be om
påskrift
Bestäm
startdatum
Uppdatera
Sänd/kontaktlistor
Samtal
kontaktperson
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Kundteam
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
Förbättringsgrupp
(Leanban)
41
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
2012
Leanban
Förbättringsarbetet
”Visuell planering” – det dåliga samvetets tavla/excelfil
42
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
Uppdraget
Att prioritera enligt:
I första hand: KRISLÄGE
I andra hand: STRATEGISK INRIKTNING
I tredje hand: NYTTAN I PENGAR
43
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
Uppdraget
Att prioritera enligt:
I första hand: KRISLÄGE
I andra hand: STRATEGISK INRIKTNING
I tredje hand: NYTTAN I PENGAR
44
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
Uppdraget
Att prioritera enligt:
I första hand: KRISLÄGE
I andra hand: STRATEGISK INRIKTNING
I tredje hand: NYTTAN I PENGAR
45
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
Förbättringsarbetet
•”Leanban”
• Möte varje vecka
•Repr från varje avdelning
•Avsatt tid – 2 tim/vecka
Resurser
Även närvaro
vid 08.45
46
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
Förbättringsarbetet
•Dear Sir/Madam,
Thank you again for your submission for the DB Award 2014. The Project
Office has forwarded your submission
•Leanban the DB Schenker Privpak Way - for better
improvements!
with the number 218 to the jury of experts.
Kind regards,
DB Award Project Office
Se Privpaks motivering nästa sida
47
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Leanban – förbättring/prioriteringsgrupp
Citat medarbetare från ett heldagsseminarium kring ”lean”;
”…Jag insåg där och då att vi hade kommit långt i vårt Lean-arbete på Privpak.
Många hade inte kommit igång, eller fick det inte att fungera rent praktiskt. De
pratade bland annat om brist på engagemang. Jag insåg också där och då att det
vi gör i förbättringsgruppen / priogruppen / leanbangruppen (kärt barn har många
namn) var ett tydligt tecken på att man från ledarhåll faktiskt tror på och anser att
de anställda har gott omdöme nog att kunna ifrågasätta och besluta om vad som
är bra för företaget och med den insikten kändes det extra bra att kunna säga att
jag vid flertalet tillfällen refererat till förbättringsgruppen som "det roligaste jag har
på jobbet". Jag insåg också att vi har ett gott engagemang på Privpak, för hur
skulle vi annars fått det att fungera så bra i realiteten som det faktiskt gör? Jag vet
ju också att det inte bara är vi gruppen som är glada över det arbete vi gör där
utan att man också ifrån ledarhåll på Privpak uttryckt stolthet över gruppen, inte
minst under Privpak-dagen…”
Therese Alf
48
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Engagemang – hämtat från Swerea IVF
2012-10-17
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Några framgångsfaktorer
Min syn på ledarskap;
•Låta medarbetare utveckla verksamheten och sig själv samtidigt
•Motivation skapas inifrån (vilja att bli bättre, upplevelse av mening)
•Chefens roll är att träna och skapa regi för andras utvecklingsarbete
Framgångsfaktorer
•Delaktighet
•Tänka långsiktigt – låta det ta tid -uthållighet
•Skapa förståelse för andras arbetsområde
•”Allt” fått komma upp som avvikelse – inget varit för litet
•”Tvinga” folk att tala MED varandra
•Skapa förståelse för helhet
•Bemöta ”frustration” – mycket kommer upp
•Hantera alla gamla surdegar som visar sig
•Skapa suget bland personal – får inte hänga på några enstaka
•Visualisera vad vi gör – inte dölja i svarta ”filhål”
50
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Några framgångsfaktorer
Ledarskapssyn;
•Låta medarbetare utveckla verksamheten och sig själv samtidigt
•Motivation skapas inifrån (vilja att bli bättre, upplevelse av mening)
•Chefens roll är att träna och skapa regi för andras utvecklingsarbete
Övergripande – oavsett allt
annat-
Process
•Delaktighet
•Tänka långsiktigt – låta det ta tid -uthållighet
•Skapa förståelse för andras arbetsområde
•”Allt” fått komma upp som avvikelse – inget varit för litet
•”Tvinga” folk att tala MED varandra
•Skapa förståelse för helhet
•Bemöta ”frustration” – mycket kommer upp
•Hantera alla gamla surdegar som visar sig
•Skapa suget bland personal – får inte hänga på några enstaka
•Visualisera vad vi gör – inte dölja i svarta ”filhål”
Bete sig i enlighet med….
51
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Ex på internrekryteringar
Nuvarande tjänst
Säljare KAM
Kundtjänstchef
Vik kundtjänstchef
Marknadschef
Aff.områdesansv
Marknadsansvarig B2C
Marknadsansvarig C2C
Gruppchef Support
Processansvarig ombud / Kvalitetsutv
Projektledare / Processutv
Logistikchef
Produktionsutvecklare
Exportkoordinator er
Innesäljare ombud
Regionansvarig
Tidigare
Support (praktikant)
Supportmedarbetare
Terminalarbetare
Examensarbete
Examensarbete
Terminalarbetare
Supportmedarbetare
Terminalarbetare
Supportmedarbetare
Supportmedarbetare
Exemensarbete
Ombudsrepresentant
Supportmedarbetare
Supportmedarbetare
Terminalarbetare
52
Hur skapa engagemang?
Den röda tråden – DELAKTIGHET
Fortsättning?
DB Schenker Privpak ska inom kort
integreras i DB Schenker och
upphöra som eget bolag
53 53
2012-10-17
Ta tillvara erfarenheterna till andra
bolag
54 54
2012-10-17

similar documents