Veilederkorpset kunnskapsforsÄelsesferdighet 11

Report
Anne
Elisabeth
Frode
Beate og
Eli på
veiledningsoppdrag,to
kommuner,
seks skoler.
Alle kommer hjemmefra.
Refleksjoner gjennom en veilederperiode.
Kunnskap Forståelse Ferdighet
2
Troms 1.
1.Hva skulle vi kunne?
2.Hva skulle vi forstå?
3.Hva skulle vi gjøre?
3
Kva skal eg ha på meg?
Mary Bente Bringslid
Først har eg på meg sutrelua
Og sutrar lenge rundt heime i stua
Det er synd, det er synd på meg
Så tek eg på meg tenkjetruse
Og tenkjer at no vil eg ut av huset
Men kva skal eg ha på meg då?
Jau, eg tek på meg trallefrakken
Og feri fridagsfart oppover bakken
TR-la-la-la- lal-la- la- la !
Handlinger
Hvor nøyaktig må vi
gjøre det som skal
gjøres?
Visjon, misjon,
verdier
Hvorfor gjør vi det vi gjør?
Folk, redskaper
og systemer.
Hvem/hva skal
sjekke ut at alt blir
gjort?
Mål
Hva skal vi gjøre for å
oppfylle våre mål?
6
7
Katalysatorfunksjon
Å tenke
hvordan er min
posisjon.
Filosofen
Å tenke
hvordan er rektors
situasjon.
Gartneren
Guiden
Losen
Sosialarbeideren
Reiselivskonsulenten
Dommeren
Vaktmesteren
Teknikeren
Praktisk hjelper funksjon
Bibliotekaren
Servitøren
Trafikk
konstabel
Lederfunksjon
Cato Bjørndal og Per Mathisen har
8
Å rydde .
I glassmonter: Dette er så bra at vi vil vise det
fram.
På verksted: Vi videreføre ,men i en restaurert
versjon.
I det historiske arkivet: Dette er ikke lengere
På nyhetstavla: Gode ideer som bør spres og
funksjonelt og legges derfor bort.
settes i verk.
9
Å finne
veien.
Å tenke
at nå
er de
tomme
rommene
fylte med
liv!
Å kunne gi viktige svar.
Lærer jeg på den
måten som er
best for meg?
Hvordan vet jeg
at mitt arbeid er
godt nok?
Hvordan
gjør jeg det
på skolen?
Hva forstår jeg?
Hva må
jeg gjøre
for å
forbedre
meg?
Hva får
meg til å
tenke?
Hva er
mine
mål?
Hva er
styrkene og
svakhetene
mine?
Hvor skal jeg
sette inn kreftene
når jeg skal
endre fokus?
Hvordan
skal jeg
arbeide
for å bli
bedre?
Å se om vi
gikk rett ,
tenkte
rett,
oppførte
oss rett,
og om
elevene
blir klokere
og om alle
er kommet
nærmere
og om noe
mer kan
flyttes
over i drift
Å møtes igjen .
Mestring og Eierforhold.
Å ha vandret rundt i huset i 1,5 år.
Så kan vi kan hende ta oss en liten tur ut på solskinnsbalkongen?
Forandringshuset
Solskinnsbalkongen
Fornøydhetsrommet
Fornyelsesrommet
Fornektingsrommet
Forvirringsrommet
Mørkekjelleren
Lammelsesgraven
Utarbeidet av aff, basert på Claes F. Janssen :Endringshuset.
Blindvei

similar documents