Oddech

Report
Pierwsza pomoc przedmedyczna
przygotowanie do udzielenia
pierwszej pomocy u dzieci
i młodzieży
Marek Krochmalski
Akademia Piłkarska Grassroots
Łódź dnia 27.11.2013r
Program Edukacyjny
Wstępna ocena zawodnika
• A Drogi oddechowe
• B Oddychanie
• C Krążenie
• D Niezdolność do
kontynuowania gry
• E Zdjęcie z boiska
Drogi oddechowe
• Uraz pierwotny
- twarz, głowa, szyja
• Uraz wtórny
- zranienie połączone z
ograniczeniem przytomności
(skala A,V,P,U i GCS )
Oddech
• Częstotliwość oddychania
• Wysiłek oddechowy
• Symetria ruchów klatki piersiowej
Drogi oddechowe
•
•
•
•
Ocena i postępowanie
Udrażnianie dróg oddechowych
Podstawowe wspomaganie oddechu
Zaawansowane wspomaganie oddechu
Sposób udrażniania dróg
oddechowych
• Unoszenie żuchwy
• Odchylenie głowy i uniesienie podbródka
Podstawowe wspomaganie oddechu
• Odcinek ustno-gardłowy drogi oddychania –
rurka Guadala
Scenariusz
• Zawodnik nie oddycha
- kontrola tętna
- wezwać pomoc
- rozpocząć akcję ucisku klatki piersiowej
Krążenie
•
•
•
•
•
Ocena koloru skóry
Czy jest jakaś deformacja
Krwawienie (wewnętrzne i zewnętrzne)
Tętno (max. 220/min.)
Test wypełnienia naczyń włośniczkowych
(<2sek.)
• Cukrzyca
Ocena jamy brzusznej
• Wizualna
• Palpacyjna
Ocena kości długich
• Złamania
• Złamania złożone
Niezdolność do gry
• Poziom świadomości
• Ocena szerokości źrenic
• Pływanie źrenic
Poziom świadomości
• Skala AVPU
Alert - czujność
Verbal - mowa
Pain - ból
Unresponsive - brak reakcji na ból
• Skala GSC
Ocena szerokości źrenic
• Po urazie głowy jednostronnie rozszerzona
źrenica, obniżona punktacja GCS – krwawienie
wewnątrzczaszkowe po tej samej stronie
Ocena kręgosłupa szyjnego
Zatrzymanie akcji serca (NZK)
Wytyczne Europejskiej Rady
Resuscytacji 2010r
• Skuteczna RKO -Resuscytacja
Krążeniowo-Oddechowa
• Wczesna defibrylacja
• Uciskanie klatki piersiowej w sposób
nieprzerwany
• Uciskanie : wentylacja 30:2
• Głębokość uciśnięć 5-6 cm
• Częstość uciśnięć 100 – 120/ min
Marc Viviene Foe
Piermario Morosini
Miklos Feher
Antonio Puerta
PODSTAWOWE ZABIEGI
RESUSCYTACYJNE
•
•
•
•
•
Brak reakcji
Wołaj o pomoc
Udrożnij drogi oddechowe
Nie oddycha prawidłowo?
Zadzwoń pod numer
112 lub 999
• 30 uciśnięć klatki piersiowej
• 2 oddechy ratownicze
• 30 uciśnięć klatki piersiowej
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
• AED można szybko i łatwo wykorzystać
• Z każdą minutą skuteczność defibrylacji
maleje o 10%
• Umiejętność stosowania
• Powinien być na boisku
• Polecenia głosowe i wizualne
• Elektrody samoprzylepne
• Stosować w każdej zapaści
wraz
z brakiem reakcji
Postępowanie z defibrylatorem
• Pierwszy krok to defibrylacja
• Natychmiast po wyładowaniu RKO (30:2) bez
sprawdzania tętna, przez 2 minuty (5 cykli 30:2)
• Sprawdzić po 2 minutach stan na monitorze
• Mimo zmiany rytmu na monitorze
kontynuować uciskanie klatki piersiowej chyba,
że pojawią się oznaki życia i prawidłowy oddech
AED
• Energia 200 J po naładowaniu wewnętrznego
kondensatora
• Można stosować u dzieci > 8 roku życia
Miguel Garcia
Anthony Van Loo
Fabrice Muamba
Uderzenie przedsercowe
Pozycja boczna ustalona
Największe prawdopodobieństwo skutecznej
resuscytacji zawodnika jest wtedy, gdy proste
rzeczy wykonujemy bardzo dobrze.
Zadławienie
• Ciało obce
• Anafilaksja
• Infekcja
Usunięcie ciała obcego
•
•
•
•
Kaszel
Uderzenie okolicy międzyłopatkowej 5x
Uciśnięcie nadbrzusza 5x
RKO gdy nie skuteczne zabiegi
Anafilaksja
• Odpowiedź immunologiczna na kolejny
kontakt z alergenem
• Alergeny : orzechy , truskawki, jady owadów,
leki : Voltaren, penicyliny
• Może powodować niedrożność dróg
oddechowych i zapaść naczyniową (zwężenie
oskrzeli i zwiększona przepuszczalność naczyń
włosowatych). Spadek ciśnienia
Objawy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Układ oddechowy
Obrzęk języka lub powierzchni śluzówki np. ust, chrypka
Oddech
Świszczący, zwiększona częstość oddechów, sinica która
jest późnym objawem anafilaksji
Układ krążenia
Tachykardia, hipotonia, przedłużony czas nawrotu
włośniczkowego
Skóra
Zaczerwieniona, swędząca, pokrzywka
Szybki postęp objawów
Postępowanie wg A,B,C,D,E
Padaczka
•
•
•
•
Częstość w populacji 1%
Obie półkule mózgowe
Zawsze utrata przytomności
Długie i gwałtowne skurcze
kloniczno-toniczne
• Krótkie zazwyczaj u dzieci
• Stan padaczkowy seria napadów
ok.30 minut jest zagrożeniem życia
Co robić?
• Zabezpieczyć chorego
• Kiedy wezwać karetkę?
- stan padaczkowy
- pierwszy napad padaczkowy
- uraz po napadzie padaczkowym
- napad padaczkowy trwa dłużej
niż 5 min
- wielokrotne napady
Urazy nagłe
•
•
•
•
•
•
Uraz rdzenia kręgowego
Uraz głowy i twarzy
Uraz klatki piersiowej
Uraz brzucha
Uraz miednicy
Uraz kończyn
Urazy rdzenia kręgowego
• Urazy kręgosłupa szyjnego stanowią 55%
wszystkich urazów kręgosłupa
• Pozostałe 45% stanowią po równo urazy odcinka
piersiowego, piersiowo – lędźwiowego
i lędźwiowo - krzyżowego
• Mechanizm urazu
• Ocena dróg oddechowych i kręgosłupa szyjnego
• Możliwe uszkodzenie kręgosłupa bez
uszkodzenia rdzenia kręgowego
Zabezpieczenie kręgosłupa szyjnego
• Sztywny lub półsztywny kołnierz
• Procedura ABC i ocena kręgosłupa
• Obracanie zawodnika, badania
palpacyjne i wzrokowe
• Jednoczesny ruch wszystkich
4 osób na hasło trzymającego
kręgosłup szyjny
• Zawodnik leżący na brzuchu
Zabezpieczenie kręgosłupa szyjnego
Zabezpieczenie kręgosłupa szyjnego
Zabezpieczenie kręgosłupa szyjnego
Zabezpieczenie kręgosłupa szyjnego
• Spośród wszystkich reguł dotyczących zasad
postępowania i oceny urazów, najważniejszym
jest zidentyfikowanie potencjalnego urazu
i zabezpieczenie kręgosłupa, utrzymanie
wydolności hemodynamicznej (poprzez
wykonanie prostych czynności takich jak
zapewnienie wysokiego przepływu tlenu),
a także wczesny i właściwy transport.
Urazy głowy i twarzy
• Weryfikacja drożności dróg oddechowych
• Badanie kręgosłupa szyjnego
• Podejrzenie utraty przytomności –
unieruchomienie kręgosłupa szyjnego
i ewakuacja zawodnika z pola gry.
Rodzaje urazów głowy
• Zewnątrzczaszkowe
- rany skóry
• Pęknięcie czaszki
liniowe i wklęsłe (rtg)
• Pęknięcie podstawy czaszki
(siniaki na wysokości wyrostka
sutkowatego lub oczy szopa)
• Wyciek płynu mózgowordzeniowego z nosa i uszu
Rodzaje urazów głowy
Wewnątrzczaszkowe
• Krwiak zewnątrzoponowy
• Krwiak podtwardówkowy
• Krwiak podpajęczynówkowy
• Stłuczenie mózgu
Ocena zawodnika
•
•
•
•
Ocena ABC i ochrona rdzenia kręgowego
Zawodnik nie wraca na boisko
Nosze
AVPU lub GSC
Zmodyfikowane pytania Maddocks
• 1. Co to za zawody?
2. Która to połowa?
3. Kto ostatni strzelił gola?
4. Kiedy ostatnio grałeś?
5. Czy wygraliśmy ostatni mecz?
• Brak poprawnej odpowiedzi
możliwe wstrząśnienie mózgu
Czym jest wstrząśnienie mózgu?
• Wstrząśnienie mózgu jest zaburzeniem funkcji mózgu
spowodowanym przez bezpośredni lub pośredni kontakt
głowy z jakąś siłą. Objawia się wieloma niespecyficznymi
objawami (wymienione poniżej) i często nie obejmuje utraty
przytomności. Wstrząśnienie mózgu należy podejrzewać w
przypadku obecności jednego lub więcej z następujących:
• Ból głowy, lub
• Fizyczne objawy (np. trudności z utrzymaniem
równowagi), lub
• Zaburzenia czynności mózgu (np. dezorientacja) lub
• Nienormalne zachowanie.
• Później nudności, wymioty, zawroty głowy
Wstrząśnienie mózgu
• Każdy sportowiec z podejrzeniem
wstrząśnienia mózgu powinien być usunięty
z boiska, medycznie zdiagnozowany,
monitorowany pod kątem pogorszenia
(tzn. nie powinno się go zostawić samego)
i nie powinien prowadzić pojazdów
mechanicznych.
Objawy na które należy uważać
• Problemy mogą powstać w ciągu pierwszych 24-48
godzin. Nie należy pozostawiać zawodnika samego
i musi udać się on do szpitala od razu, jeśli odczuwa:
• Ból głowy pogarszający się
• Jest bardzo senny lub nie można go obudzić
• Nie rozpoznaje osób lub miejsca
• Wymiotuje
• Zachowuje się dziwnie, jest bardzo drażliwy
• Ma „trzęsawkę” ramion i nóg
• Ma słabe lub odrętwiałe ręce lub nogi
• Jest niepewny na nogach, ma zaburzenia mowy
Złamania kości twarzy
• Złamania nosa
• Złamania kompleksu
jarzmowo-szczękowego /
złamania okolicy jarzmowej
• Złamania oczodołu
• Złamania i zwichnięcia
żuchwy
• Złamania zębów
Urazy klatki piersiowej
• Ocena dróg oddechowych,
kręgosłupa szyjnego, szyi
(urazy laryngologiczne)
i klatki piersiowej
• Częstość oddechową;
• Wysiłek oddechowy;
• Symetrię ruchów klatki piersiowej
• Kaszel to symptom pozytywny,
odruch ochronny
Złamania
•
•
•
•
Żeber
Mostka
Odma
Odma prężna
Urazy brzucha
• Ocena ABC
• - otarcia, wzdęcie brzucha
• - brak normalnego brzusznego toru oddechowego
sugerujące ochronne napięcie mięśni brzucha
• - obecność lub brak ruchów perystaltycznych
• tkliwość powłok brzusznych, nie tylko przy ucisku
ale i przy jego zwolnieniu
• - ból promieniujący do pleców lub ramienia
sugerujący drażnienie przepony krwią
Urazy specyficzne
•
•
•
•
•
•
•
Śledziona
Wątroba
Przepona
Jelita
Układ moczowo-płciowy
Mięsień prosty brzucha
Złamanie zębów
Urazy miednicy
•
•
•
•
•
•
•
•
Rzadkie w piłce nożnej
Złamania pierścienia miednicy
Ocena ABC
Ocena odcinka szyjnego
Złamania awulsyjne
Złamania przeciążeniowe
Zwichnięci biodra
Skręt jądra
Urazy kończyń górnych
• Zwichnięcie czy złamanie?
BARK Złamanie obojczyka, zwichniecie stawu
obojczykowo-barkowego, złamanie szyjki kości
ramiennej, zwichnięcie barku
ŁOKIEĆ zwichnięcie, złamanie głowy kości
promieniowej, złamanie wyrostka łokciowego,
złamanie nadkłykciowe
NADGARSTEK złamanie dalszej nasady
przedramienia, złamanie kości łódeczkowatej,
kciuk
Urazy kończyn dolnych
•
•
•
•
Złamani trzonu uda
Urazy kolana, zwichnięcie rzepki
Złamanie trzonu piszczeli
Złamanie ze zwichnięciem stawu skokowego
Rany
•
•
•
•
Rodzaj rany
Lokalizacja rany
Wielkość rany
Dodatkowe urazy mięsni,
ścięgien, naczyń nerwów
• Zanieczyszczenia rany
Postępowanie
•
•
•
•
Zdjęcie z boiska
Inspekcja rany
Oczyszczenie rany
Krwawienia winny być
uciskane min. 1 minutę
• Steri stripy
• Opatrunek rany
Dziękuję bardzo za uwagę
www.mmcenter.pl

similar documents