PowerPoint - Regionaalhaigla

Report
KIIRABIETAPIL KASUTATAV APARAATUR
Ruslan Oja
2012
Pulsoksümeetr
- lihtne kasutada - ei vaja eelõppet
- kaasakantav – kaal 62g koos patareiga
- kiire tulemus
- mitteinvasiivne
- kukkumiskindel
- mittetundlik temperatuuri kõigumisele
- sobilik reaalajas pidevaks monitooringuks
- võib kasutada nii lastel kui täiskasvanutel
- ei vaja erilist hooldust ega pidevat tehnilist
kontrolli
- määrdumisel desinfitseeritakse pinna sterilse
lapiga (mitte pritsi Gutasepti või muu vedelikuga)
Segavad faktorid:
- ebapiisav perifeerne verevool: hüpotermia,
šokk
- liigutamine
- vappekülm
- küünelakk, kunstküüned
- pulsatsioon venoosses süsteemis
- vingugaasiga mürgistus
- valele tulemusele viitavad kiiresti muutuvad
näitajate numbrid
Vererõhuaparaadid
Klassikaline vererõhuaparaat manomeetriga.
Voolikuühendusena võimalik valida ka
kruviühendust ( erineva suurusega mansettide
vahetus lihtsam). Maksimum lubatud viga +/- 3
mmHg
Mitteinvasiivse vererõhu, saturatsiooni ja
temperatuuri mõõtemonitor. Sobib tööks
kiirabiautos, haiglas, perearsti vastuvõtul ...
• Kiire ja täpne vererõhu tulemus nii
vastsündinuile kui täiskasvanutele
• Suured hästinähtavad LED mõõtetulemuste
näidud
• Pulsi, %SpO2 ja NIBP alarmid
• Käsitsi või automaatne mõõtereziim
Glükomeetr
 Testiriba otsa ei tohi sõrmega katsuda.
 Puhastamiseks kasuta sterilset lapid.
 Peale kasutamist veendu et aparaat on puhas ja kuiv!!!
Accu-chek active
Aktivselt kasuttakse kiirabietaapil veresuhkru
kontrolimeseks.
Väike, kerge, vastupidav ja kiire.
 Paigaldage testiriba glükometri
mis aktiveerib ta tööle
 Võtke vereproov testribale,
märgistatud tsoonile
 ~ 5 sekundi pärast on tulemus ekraanil
Mehaniline aspirator
Weinmann Manuvac
Mehaaniline aspirator kerge, väike (mahub
reanimatsioonikohvri) töökindel. Aspereritud
vedelik koguneb konteinirisse.
Elektriline aspiraator.
Ideaalsed olukordades, kus vajatakse väga
vastupidavat konstruktsiooni. Nendel
mudelil on eelnevalt valitavad vaakumi
väärtused, mida aparaat elektrooniliselt
kontrollib. Sekreetkogutakse bakteriaalsete
filtritega varustatud konteinersüsteemi.
Aspirator ACCUVAC Rescue
 Vastupidav korpus
 Käepärane kandesang
 Lai ja stabiilne alus
 Imuvoolik on hästi kättesaadavalt hoidjas
 Korpus ja pump hästi puhastatavad
 Seinakinnitusest kiiresti eemaldatav
Aspirator, Laerdal Suction Unit
Filter
Akku testi nupp ja skaala
Imevajudu skala
Pealüliti ja vakuumi
sügavuse reguleerimine
Reservuaar
NB! Filter peab alati kuiv olema.
Voolik
Perfuusor
SK-500 I
Perfuusor compact (B/BRAUN)
Synringe pump top 5200
 Lihtne lugeda, lihtne kasutada
 Töötab 10, 20, 30 ja 50 ml süstlaid
 Tuvastab automaatselt süstla suurus
See toode vastab EMC standarditele
elektromagnetilise ühilduvuse
Vajalikut punktid
1. On/Off
2. Start/Stop
7
3. Funkcioni
muutmise nupp
4. Alarmi
5
4
1
väljaljütamine
5. Funktsioonide
6
3
9
klahvid
6. Ekraan
7. Käepide
8. Süstla hoidik
9. Ajam
kinnitushoovaga
Eesmärgiks on ravimite täpne, pidev ja ühtlane manustamine.
2
8
EKG
Nihon Kohden Cardiofax
CARDIOVIT AT-2, Schiller
ekraan
Funktsiooni F1,F2,F3
Paber
On/Off
Üld menju
Rütmi määramine
Pt. Vanus
Pt. Sugu M/N
Kiirus/Sündmus
Ctrl
Filter
Print
Puhastamine
 Elektroodide puhastamiseks emalda neid patsiendikaablist ning pesta jooksva vee all.
 Mitte kraapida.
 Patsiendikaablit ei tohi märjaks teha.
 Isntrumendi (EKG) võib puhatsada niiske lapiga või denatüreeritud etil alkoholiga. Teisi
keemikaale mitte kasutada.
Infoks
 Mitte kasutada moobiiltelefooni läheduses
 Mitte hoida kardiograafi suuremate voolujuhtmete või staatilise elektri allikate
läheduse. Kõrgepinge võib EKG mõtmist segada
 Vältida EKG hoidmine teiste diagnostiliste – terapeutiliste seadmete läheduses (näit.
Rööngeniseadmed, ultraheliseadmed, elektriliselt juhtivad voodid ja ne). Kui see pole
võimalik, soovitame need seadmed EKG mõõtmise ajaks välja lülitada.
AED-2100К, Nihon Kohden
Automaatne defibriljatooor kasutatkse
suure rahvakogumites kohadest
(lennujaam, rongijaam, kaubandus
keskus ja n.e.)
Võimaldab defebrillerrimist läbi viia
inimestel, kes pole saanud vastavalt
väljaopet. (häälega anab käsu)
EKG (rütmi hindamine) ja
defebrilerimine toimub läbi ühekordselt
kasutavate kleebivate elektroodide.
(SAVE PADS). Mille peal on märgistatud
kleebimise koht.
Lihtne kasutada:
1. Lülita sisse.
2. Kleebi elektroodi.
3. Vajuta laadimist nuppu.
Philips Hertstart XL
Monofaasiline defibrillaator – vool
ligub ühest plaadist läbi rindkere
teise plaati.
Võimaldab süüda rütmi naha otse
ekraanil, printida, defebrillerida, viia
mitteinvasivne
südamestimuljatsiooni,
sünkroriseeritud kardioversioon,
töötab ka AED režimis.
Kerge 6,35kg
Vastupidav
Lihtnekasutatav
Kiirabis on kasutusel manuaalsed defibrillaatorid, osadel mudelitel on olemas kaa AED
režim
Biifaziline defibrilator PRIMEDICTM
Kasutamise tingimuset:
Temperatuur 0 ... 55 °C,
Niskust 30 ... 95 %
Kerge 5,3kg (akkuta)
Vastupidav
Lihtnekasutatav
Turvalisus:
*Aparaadi käitleja paeb tundma aparaadi.
Tagada Pt. ja teiste abistaja turvalisus.
*Kasutada geeli – selega vähendat põletust.
*Pea meeles et hapnik on plahvatav gaas, emalda
maski enne defebrilerimist.
*Kogu personaal peab olema eemaldanud
patsiendist, voodist ja defibrillaatorist enne
defebrilleerimist.
*Väldi märjad põrandat või veeloigud.
1. Käepide
5. Ekraan
2. Labad täiskasvanu/lapse
6. Mikrofoon
3. Kaabel
7. Seisundi kuvamine
4. Klaviatuur
Seisundi kuvamine võivad esineda jargmised vead
- Kontrolitest
- Tootebloki AkuPakmaht >30%
- Aparaat on kasutusvalmis
- Tühjaks laetud AkuPak
- Aparaadi võib kasutada, kuid
AkuPak vajab laadimist või
väljavahetamist
- Sisesta AkuPak
- Kontrolitest tehtud
- Aparaat võib olla
kahjustatud
- Aparaat on kahjustatud
- AkuPak on tühi
- Võimalik aparaadi viga
- Aparaadi viga
- Teosta kontrolitest sisestades
AkuPak uuesti või lülitades
aparaadi sisse
- Aparaad peab remontima
- Aparaadi võib kasutada,
AkuPaki tuleb laadida või
vahetada
- Sisesta AkuPak, või lülita sisse
ja tee kontroltest
- Saada aparaad hooldusese
Külgvaate
1. Kõlar
2. Patsiendi kaabli pistik
3. Pulsoksümetri pistik
4. Labad/Save pads kaabli pistik
1
17
18
2
16
3
19
4
13
6
14
15
20
12
11
10
5
8
7
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
On/Off
Automaatne/manuaalne
Sünkroriserimine
Energija laadimine, ühekordsetes klebised
(Save Pads) kasutades manuaal režimis
Voolu valikud
Menu valimine ette/tagasi/kinnitamine
Vooluvõrguka uhandamise indikaator
Laadimise näit
Defebrilerimine kasutades manuaal režimis
10. Printimine
11. Paberi sisestamisnupp
12. Markering
13. EKG saasmisallika vahetamise nupp
14, 15 Alarmi väljaljulitamine (pulsi ja SpO)
16. Kardiostimuljaatori sisse/välja lülitamine
17. Kardiostimulaatori valikud
18. Sagedus +/19. Intensiivsus +/20. Algus/lõpetamine kardiostimulaatori
Monitori ekraan
1. Sisselülitamise aeg/energia taseme indikaator/kardiostimulaatori
parameetrid
2. Režim auto/manual
3. EKG kanali kuvamine
4. Südamelöögi seadus ja alarmi seaded
5. SpO2 kuvamine ja alarmi seaded
6. Kuvatakse: patsiendi takistus, aeg, mikrofon, totebloki sesund
7. Ekraanil EKG ja SpO2 kõverad
Save Pads
1. Ühendusklemm
2. Kinnitusklambrid
Ellektroodide paigaldamine
Kaitseplaadid/labad
 Elektroodide vale positsiooneerimine võib
põhjustada interpretatsiooni vigu.
 Raviplaster tuleb eemaldada enne
defibrillatsiooni elektroodide paigaldamist.
 EKG saamisallika nuppu vajutades, saab
valida kust loetakse EKG.
 Defebrillerida saab, kui patsient on lubatud
takistusulatuses.
Elektroodide positsioneerimine
1 punane; 2 roheline; 3 kollane
Elektroodide vale positsiooneerimine võib
põhjustada interpretatsiooni vigu. Samuti
võivad põhjuseks olla: kuivad klepsud,
karvanne rind, niske nahk.
Tänan....

similar documents