Trond Furu om Norsk Hydros erfaring med utenlandsstudenter

Report
Utenlandsstudenter - sett
fra en bedrifts perspektiv
Trond Furu
Research Manager/Professor
Corporate Technology Office
2014-11-21
(1)
Min bakgrunn/nettverk mot universiteter
(2)
Hydro
Norway
• 900,000 tpy hydro-powered aluminium production
• Technology and R&D centers
• Hydropower developments
• Rolled products, recycling and remelting
North America
• Alouette aluminium smelter in Canada,
Continental Europe
• Leading upstream and midstream positions
• Europe’s largest rolled products producer
• Technology and R&D centers
• Recycling network
Extruded Products
• 50% ownership in Sapa - global leader
expansion potential
• Remelting
in extruded products
Brazil
• World-class operations and resource base
• Bauxite and alumina growth projects
• Albras aluminium smelter
Middle East
• Qatalum 1 in production
• Qatalum expansion opportunity
Hydro i Norge
• Operations
• 5 primary aluminium plants in Sunndal, Karmøy,
Sunndal (713)
Årdal, Høyanger and Husnes
Årdal (558)
Sogn (Tyin og Fortun)
682MW/3GW
Høyanger (167)
Oslo (360)
• Rolling mill and recycling plant in Holmestrand
• 20 hydropower plants in Telemark, Sogn, RøldalSuldal and Agder
• 50 % owner of SAPA, world’s largest provider of
aluminium solutions
• Employees in Norway
• 3.400
Telemark
500MW/3,2GWh
Søral, Husnes (235)
• Investments
• NOK 22 billion 2001-2012
Holmestrand (387)
Røldal-Suldal
580MW/2,7GWh
(Fast ansatte)
(4)
• Research and development
• Årdal, Sunndal, Karmøy, Porsgrunn, Oslo
• NTNU, SINTEF, UiO, IFE
• Annual R&D activity: NOK 350 millions
Karmøy (627)
Vigeland (40)
Kompetanse/rekrutterings-behov
Needs/
requirements
Market
New/improved
products
R&D
Universities
Operations
NTNU: Hovedrekrutteringskilde mot tekniske stillinger
NTNU:
• Department of
Engineering
• Department of
Materials
• Department of
• Department of
• Department of
Environmental
• Department of
• Department of
Materials Science and
Engineering Design and
Structural Engineering
Physics
Hydraulic and
Engineering
Arts and Architecture
Technical design
SINTEF:
• Department of Metallurgy
• Department of Energy Conversion and
Materials
• Department of Synthesis and Properties
• Department of Applied Mechanics and
Corrosion
• SINTEF Raufoss Manufacturing
• SINTEF Applied Cybernetics
• SINTEF Energy
(6)
R&D tailored to processes and products,
implementation of R&D results
Hydro
Universitets-nettverk - strategiske partnere
NTNU
RWTH (Aachen)
SINTEF
IFE
Qatar University
Worcester Polytecnique Institute
Indian Institute of Science, Bangalore
MIT, Boston
University of Illinois (ACRC)
Universities of Toyama and Tokyo
Shanghai Jiatong University
Para Univ.
Cisero
University of Auckland
Primary Metal Technology, Årdal-Porsgrunn-Neuss
World leading in primary aluminium production technology
76% university graduates
Wide technical background
(Ph.D., M.Sc. and Engineers)
(Ph.D., M.Sc. and Engineers)
10 %
22 %
16 %
Ph.D.
M.Sc.
Engr.
Oper.
Lab&Tech
19 %
33 %
128 employees - 13 nationalities
Noen Hydro-eksempler
Thomas Ludwig
Takeshi Saito
Esma Senel
Yanjun Li
(10)
Paul Schaffer
Eksempler på ansettelser av MSc/Phd fra utlandet til Hydro
(11)
Hvorfor ansetter Hydro utenlandsstudenter:
-
Mangel på norsk spiss-kompetanse. Har vært vanskelig å tiltrekke oss norske
studenter i konkurranse med olje/gass-industrien
-
Behov for å utvikle personer som kan gå inn i globale stillinger (teknisk kundeservice,
ingeniører i operative stillinger, …).
-
Gode språkkunnskaper. De fleste lærer seg også norsk på kort tid
-
Internasjonal – bred kulturbakgrunn – berikelse for miljøet
-
Stor arbeidskapasitet og ikke redd for utfordringer
-
Fleksible med tanke på flytting i Hydro-systemet (ikke stedbundne..)
-
Krever gode mentorer internt for å videreutvikle de nyansatte!
-
Mindre risiko å ansette utenlandsstudenter som har vært en del av vårt
forskningsnettverk gjennom MSc og Phd-studier ved NTNU
(12)
(13)
Recruitment PhD/Dr.techn. educations – historical data
(Doctorates – Light Metals Production
(Al+Mg+Si), (Metallurgy + Electrochemistry + Materials Technology= IMT, IPM, IKT)
Present position:
Retired
University/SINTEF
Other industry
BWT
OGL
Si-business
AC
Other Al-industry
Alcoa
LAM
AKS
TT
ØJ
MM
Hydro operational units
Hydro R&D
AE
JHN
CCS
LR
BR
KL
GS
RP
LØ
HEV
NN
EH
AA
LL
RKU HIL
CD
ML
TR
BIB
IL
TM
EL
HGH AGR RV
DN
MH
OR
HS
OV
TB
TW
JS
NT
PAT
IJ
HW
OL
NN
TP
BR
SA
JØ
SRS
ET
GG
NR
JOL
TOS
FF
TF
OTM SS
CL
OJ
KP
STJ
UT
AB
KA
KP
ØB
JH ORM MV
PB
1985-87 1988
YT AGH
KF
RØ
1973 -78
SK
KAa
HV
AB
ØN
YC
HLO
FP
MM ON
FL
GH
AF
ØR PTM
DA
PS
MS
TB
EØ
AT
ØF
TI
HT
FI
KS
KA MDS ØM
ØF
SR
HT
SA
BO
AS
ST
BF
AJ
SF
KIA
AK JCW HH
DA
FG
AL
AA
AK
DB
GW
AS
SG
TP
AF
SH
JTG
OL
YJ
GS
TW
AW
MA
BG
SA
OD
SB AKD JAS
FS
LP
MS
CM
JR
ALD
ST
ØS HSH HB
SKF
EF
MHL
JF
??
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ES
2012-13

similar documents