EHBSO - Zwin College Oostburg

Report
EHBSO
Module voor BSM
5 basispricipes EHB(S)O
1. Op gevaar letten
2. Nagaan wat er gebeurd is/wat iemand
mankeert
3. Slachtoffer geruststellen
4. Zorgen voor deskundige hulp
5. Iemand helpen op de plaats waar
hij/zij ligt
Op gevaar letten
Eigen veiligheid!
Veiligheid van anderen
Slachtoffer
Omstanders
Zonodig slachtoffer vervoeren m.b.v.
noodgreep van Rautek
Wat is er gebeurd?
1.
2.
3.
4.
Kijken, vragen (slachtoffer/omstanders)
Bewustzijn
Ademhaling
Uitwendige letsels
Informeren naar pijn/mogelijkheid tot
bewegen
Slachtoffer geruststellen
Laat slachtoffer nooit alleen
Luister goed
Treed rustig en zorgzaam op
Vertel dat hulp in aantocht is
Blijf vriendelijk, ook als slachtoffer
geprikkeld of agressief is!
Zorg voor deskundige hulp
Blijf bij slachtoffer en laat iemand
anders bellen (112)
HAP 0115-643000
Laat doorgeven:
Naam van de melder
Plaats waar hulp moet komen
Wat er gebeurd is
Aantal slachtoffers
Wat slachtoffer mankeert
Laat beller verslag uitbrengen!!!!
Help op de plaats
Verplaatsen kan toestand verergeren,
zelfs fataal zijn!
Acuut gevaar: verdrinking, brand,
ontploffingsgevaar
Bij acuut gevaar: verplaatsen, niet
verder dan strikt noodzakelijk!!
Eenvoudige stoornissen: zelf mee naar
huisarts/EHBO post
EHBSO
Vitale functies
Functies van direct
levensbelang:
Hersenfunctie
Ademhaling
Bloedsomloop
In deze volgorde controleren!!
Blijven controleren!!
Stoornissen van het
bewustzijn
Het slachtoffer antwoordt verward en/of
maakt een suffe indruk
Niveau van bewustzijn: verminderd
bewustzijn
Stoornissen van het
bewustzijn
Het slachtoffer opent de ogen niet op
aanspreken
Geeft geen antwoord op aanspreken
Reageert met beweging(en) op
pijnprikkels
Niveau van bewustzijn:
bewusteloosheid
Stoornissen van het
bewustzijn
Het slachtoffer opent de ogen niet op
aanspreken
Geeft geen antwoord op aanspreken
Vertoont geen enkele reactie op
pijnprikkels
Niveau van bewustzijn: diepe
bewusteloosheid
Vaststellen van het niveau
van bewustzijn
Aanspreken, luid en duidelijk!
Schouders vastpakken (licht schudden).
GEVAAR!
Zuurstoftekort door:
Naar achteren zakken van tong
Bloed, slijm, braaksel, voorwerp in
luchtweg
Actie verminderd bewustzijn
Controle op achteruitgang bewustzijn
Controleer ademhaling:
Kijken
Luisteren
Voelen:
Buik
Mond en neus
Actie bewusteloos
Controleer ademhaling
Neem maatregelen om
ademhalingsstoornis te voorkomen of
op te heffen:
Ademhalingsweg vrij maken
Stabiele zijligging
Actie diep bewusteloos
Controleer ademhaling
Indien geen ademhaling start reanimatie
Oorzaken
bewustzijnsstoornissen
Schedel- en hersenletsel
Stoornissen in ademhaling en
bloedsomloop
Overige oorzaken (ziekten, vergitiging,
electriciteit, verdrinking, etc.)
Schedel- en hersenletsel
Hersenschudding (bloeding
hersenweefsel), bewustzijnsverlies
meteen (soms kort!)!
Hersenkneuzing (bloeding tussen
schedel en hersenen),
bewustzijnsverlies soms later a.g.v.
druk op hersenen door zwelling
Stoornissen van de
ademhaling
Het slachtoffer ademt nog normaal
Heeft problemen die
ademhalingsstoornissen kunnen
veroorzaken
Probleem: bedreigde ademhaling
Stoornissen van de
ademhaling
Slachtoffer ademt hoorbaar (piepend,
zagend, etc.) of is duidelijk benauwd
Probleem: belemmerde ademhaling
Stoornissen van de
ademhaling
Het slachtoffer ademt niet of slechts af
en toe
Het slachtoffer kan een blauwe kleur
hebben
Probleem: afwezige of onvoldoende
ademhaling
Actie bedreigde ademhaling
Ademweg vrijmaken / houden
Knellende kleding losmaken
Bij bewustzijn: zitten in prettige houding
Buiten bewustzijn: stabiele zijliging
Actie belemmerde
ademhaling
Ademweg vrijmaken / houden
Buiten bewustzijn: stabiele zijligging
Actie afwezige of
belemmerde ademhaling
Beademen (mond op mond / mond op
neus)
Stilstand van de
bloedsomloop
Slachtoffer is diep bewusteloos
Geen ademhaling
Actie: hartmassage en beademen
Bel 112 en laat indien mogelijk AED
halen

similar documents