powerpointpresentatie

Report
Basic Life Support(BLS)
AED
Waarom is reanimatie zo
belangrijk?
Wat is reanimatie?
Nieuwe richtlijnen 2010
•
•
•
•
•
1. Constateren circulatiestilstand
2. CAB-ABC-ACB
3. Verhouding hartmassage en beademen
4. Belang hartmassage
5. Plaats van handen op het borstbeen
Stappenplan bij BLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Let op gevaar
2. Controleer bewustzijn
3. Roep om hulp
4. Maak de ademweg vrij
5. Controleer de ademhaling
- a Het slachtoffer ademt niet of gaspt
- b Het slachtoffer ademt wel
6. Controleren van de circulatie
7. 112 bellen
8. Start hartmassage en beademing
Ademhalingsstilstand
verstikking
Automatische Externe
Defibrillator
(AED)

similar documents