05_Turesek-illesztese

Report
Alapfogalmak
Alapfogalmak
Példa határeltérések megadására
Tűrésmezők elhelyezkedése a néveleges
mérethez viszonyítva
Tűrésértékek megadásának lehetőségei
A műszaki rajzokon a tűrések megadhatók:
 Jelölés nélkül
 Számértékkel előírva
 ISO tűrésjelekkel
Jelöletlen hosszméretek tűrései
Tűrések megadása számértékkel
ISO tűrések
Az ISO tűrésjel két részből áll:
 egy betűből
 Egy számból
alapeltérés
IT fokozat (tűrésnagyság)
A 28 alapeltérés betűjelei:
 csapnál: a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, js, j, k, m, n, p, r, s,
t, u, v, x, y, z, za, zb, zc;
 lyuknál: A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H, JS, J, K, M, N,
P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC.
Az ISO rendszer 20 féle tűrésnagyságot alkalmaz:
 01,0,1,2,…,18
Tűrésfokozatok és tűrésnagyságok
Alapeltérések jellege lyukaknál
Alapeltérések jellege csapoknál
Példa határméretek meghatározására
Feladat: 40g6
Tűrésmező nagysága:
30-50 mérettartomány
IT6 esetén: IT=0,016mm
Alapeltérés:
g jelű alapeltérés: E=FE=-0,009mm
Alsó határeltérés: AE=FE-IT=-0,009-0,016=-0,025mm
Határméretek:
AH=N+AE=40-0,025=39,975mm
FH=N+FE=40-0,009=39,991mm
Példa határméretek meghatározására
Feladat: 40H7
Tűrésmező nagysága:
30-50 mérettartomány
IT7 esetén: IT=0,025mm
Alapeltérés:
H jelű alapeltérés: E=AE= 0mm
Felső határeltérés: FE=AE+IT=0+0,025=+0,025mm
Határméretek:
AH=N+AE=40+0=40mm
FH=N+FE=40+0,025=40,025mm
A felületi érdesség és tűrés összefüggése
T û ré sfo ko za t
M é re tcso p o rt
IT 5
fe le tt
-ig
1
3
IT 6
IT 7
6
6
10
10
18
18
30
30
50
50
80
80
120
120
180
180
250
250
315
315
400
400
500
IT 9
IT 1 0
IT 1 1
IT 1 2
Á tla g o s é rd e ssé g R a (
0 .4
0 .2
3
IT 8
3 .2
0 .8
0 .4
6 ..3
1 .6
3 .2
0 .8
0 .4
6 .3
1 .6
0 .8
1 2 .5
3 .2
1 .6
6 .3
0 .8
3 .2
1 .6
1 .6
1 2 .5
6 .3
1 2 .5
3 .2
6 .3
3 .2
25
25
1 2 .5
50
Illesztések
 Az illesztés két azonos névleges méretű, kapcsolódó
felületelem tűrésének egymáshoz rendelése, valamely
kívánt illeszkedés elérésére.
 A két összeszerelendő alkatrész méretkülönbsége
alapján az illeszkedés lehet:


Játék
Fedés
A játék és fedés jellemző értékei
Illesztések típusai
 Laza illesztés: a lyuk és a csap között mindig játék
keletkezik
 Szilárd illesztés: a lyuk és a csap között mindig fedés
keletkezik
 Átmeneti illesztés: a lyuk és a csap között játék vagy
fedés keletkezik
Illesztési rendszerek
Az alap megválasztásától függően két rendszer jöhet
létre:


H – alaplyukrendszer
h – alapcsaprendszer
Alaplyukrendszer
Alapcsaprendszer
Példa illesztés jellemzőinek
meghatározására
Feladat: 40 H7/g6
laza illesztés
Adatok:
FHC=39,991mm, AHC=39,975mm
FHL=40,025mm, AHL=40mm
KJ=AHL-FHC=40-39,991=0,009mm
NJ=FHL-AHC=40,025-39,975=0,050mm
Példa illesztés jellemzőinek
meghatározására
Feladat: 10 P9/h7
szilárd illesztés
10 h7
Tűrésmező nagysága:
6-10 mérettartomány IT7 esetén: IT=0,015mm
Alapeltérés:
h jelű alapeltérés: E=FE= 0mm
Alsó határeltérés: AE=FE-IT=0-0,015=-0,015mm
Határméretek:
AHC=N+AE=10-0,015=9,985mm
FHC=N+FE=10+0=10mm
Példa illesztés jellemzőinek
meghatározására
Feladat: 10 P9/h7
szilárd illesztés
10 P9
Tűrésmező nagysága:
6-10 mérettartomány IT9 esetén: IT=0,036mm
Alapeltérés:
P jelű alapeltérés: E=FE= -0,015mm
Alsó határeltérés: AE=FE-IT=-0,015-0,036=-0,051mm
Határméretek:
AHL=N+AE=10-0,051=9,949mm
FHC=N+FE=10-0,015=9,985mm
Példa illesztés jellemzőinek
meghatározására
Feladat: 10 P9/h7
szilárd illesztés
Adatok:
FHC=10mm, AHC=9,985mm
FHL=9,985mm, AHL=9,949mm
KF=AHc-FHL=9,985-9,985=0mm
NF=FHc-AHL=10-9,949=0,051mm

similar documents