info gebruik (powerpoint)

Report
EHBHARTFALEN
28 & 29 augustus 2012
Ksk Steenbrugge vzw, Weidestraat 85 A, 8310 Assebroek stamnr 4153
Plots Hartfalen
NORMALE WERKING VAN HET MENSELIJKE HART
HARTRITMESTOORNISSEN
Verdikte hartspier
REANIMATIE
 EU Noodnummer: 112
 Rustig blijven en nadenken
 Wie,wat,waar en huidige
toestand
 Reanimatie starten! (indien mogelijk met 2
personen)
REANIMATIE = BLS
(basic life support)
+ DEFIB
Bij het plots onwel worden
van een speler, omstaander :
1 OMSTAANDER NEEMT DE
LEIDING !!!
. CONTROLE PARAMETERS
. GEEFT DUIDELIJKE
INSTRUCTIES
REANIMATIE : STAP 1
Parameters !!
 1 Bewustzijn?
 2 Ademhaling?
 3 Hartslag?
1. BEWUSTZIJN ?
-Naam roepen
-Klappen in de handen
-Pijnprikkel (knijpen in de
oorlel,nagelring)
ADEMHALINGSWEGEN VRIJMAKEN
 Bij bewusteloosheid valt de
tong in de keel
 Bij snurkend geluid hoofd
achterover brengen
 Verwijderen van voedsel of
vals gebit
ADEMHALINGSWEGEN
VRIJMAKEN
Ruglig
Knellende kledij losmaken.
Hyperstrekking en kinlift
Subluxatie onderkaak
2.CONTROLEER DE ADEMHALING
< 10 sec
 Kijken of de borstkas op
en neer gaat.
 Luister met je oor t.h.v. de
mond en de neus van het
slachtoffer.
 Voel met de wang t.h.v. de
mond.
CONTROLEER DE ADEMHALING
C o n tro lee r d e a de m h a ling
N o rm a le a d e m h a lin g a a n w e zig
e va lu e e r kw a lite it va n A H
e v. ve ilig h e id sh o u d in g
N o rm a le a d e m h a lin g a fw e zig
co n tro le e r circu la tie
Stabiele zijlig
3. CONTROLEER DE HARTSLAG
Pols voelen t.h.v. duim met 2
vingers
T.h.v. de halsslagader (dichter
bij het hart)
Niet veel tijd mee verliezen
(10 sec )
Resultaat controle parameters :
Slachtoffer :
1°
BEWUSTELOOS
2°
GEEN ADEMHALING
3°
GEEN HARTSLAG
Leider :
1°
2°
3°
OMSTAANDER DOEN BELLEN NAAR 112
Meedelen aan Centrale 100 :
‘jonge voetballer is plots in mekaar gezakt op terrein ksk
steenbrugge, Daverlopark, Weidestraat 85 A, te Assebroek,
bewusteloos, geen ademhaling, geen hartslag !
OMSTAANDER OM DEFIBRILLATOR STUREN IN KANTINE
STARTEN MET DE REANIMATIE
3. MOND OP MOND BEADEMEN
- Hoofd naar achter en kinlift
- Neus dichtknijpen
- Haal diep adem
- Mond goed afsluiten
- Blaas gedurende 1 sec., 2x
- Kijk of de borstkas op gaat
-lucht (21% zuurstof)  16% uitgeademde lucht
UITWENDIGE HARTMASSAGE
 Plaatsbepaling
 Midden van de borstkas
 Handen op elkaar
 Hart wordt geperst tussen
borstbeen en de rugwervels
De kransslagaderdruk verbetert
met langere series van hartmassage.
Vroeger 1/5
5
1
5
1
Nu 30/2
30
1
1
UITWENDIGE HARTMASSAGE/BEADEMEN
 Ratio
 Zowel voor volwassenen als
kinderen vanaf 1 jaar
 Ongeveer 100 compressies
30 : 2
per minuut
 Geen tijd verliezen tussen
beademen en hartmassage
 Reanimaties lukken daarom
beter met 2 personen
UITWENDIGE HARTMASSAGE
 Houding.
 Enkel de hiel van de hand op
het borstbeen. De vingers
mogen niet rusten op de
borstkas.
 Schouders loodrecht boven
het slachtoffer
 Borstkas indrukken met
gestrekte armen.
UITWENDIGE HARTMASSAGE
BEWUSTELOZE PATIENT
controleer bewustzijn
bewustzijn
afwezig
Bewustzijn afwezig
ademhalingsweg vrijmaken
controleer ademhaling
controleer hartslag
Normale
normale
ademhaling
ademhaling
afwezig
afwezig
geen tekens
van leven
Geen hartslag
Hartmassage 30 x
Beadem 2 X
Omstaander komt aan met defibrillator :
1° openen koffer
2° openscheuren verpakking “elektroden”
3° kledij slachtoffer openknippen met de schaar
4° indien nodig borsthaar scheren met wegwerp scheermes
5° kleef groene elektrode onder rechter sleutelbeen
6° kleef rode elektrode onder linker borstspier
7° elektrodenkabel in defibrillator steken
8° defillator aanzetten en luisteren naar gesproken instructies
9° nadat defibrillator aanraadt om schok toe te dienen op KNOP drukken
10° parameters terug contoleren + BLS verder zetten
11° defibrillatie hervatten indien nodig
BIJ AANKOMST MUG – AMBULANCE :
LEIDER GEEFT KORT INFO DOOR
PROFICIAT !!!!
Het slachtoffer en zijn familie
zijn U dankbaar.
Samenvatting : Waarom BLS ?
-Wettelijk verplicht (mensen in nood helpen verplicht)
-NIETS TE VERLIEZEN (veiligheid AED)
-Door zelf te starten met BLS + Defib in afwachting komst MUG verhoog je niet
alleen de kansen op het overleven van het slachtoffer, je heeft dit slachtoffer veel
meer KANSEN om te overleven met zo weinig mogelijk blijvende letsels en de
revalidatie zal véél korten duren.

similar documents