Илтгэл

Report
УНТЭ ЯТТ-н эрхлэгч С.Алтансүх



ТСЦХШ нь хаана хэзээ ч тохиолдож
болно /эмнэлэг, гэрт , гадуур../
ТСЦХШ нь ховдлын тахи болон
брадикарди, фибрилляцитай хавсран
зүрхний эмч хүлээх боломжгүйгээр
ихэвчлэн яаралтай тусламж
шаарддаг.
ТСЦХШ-тэй өвчтөний хувьд хамгийн
чухал нь – цаг бол амьдрал юм.
Зүрхний шигдээс:
• Нас баралтын 52% нь цээжээр өвдсөнөөс
хойш 1 цагийн дотор тохиолддог
• 1 цагийн доторх нас баралтын ихэнх шалтгаан нь
ховдлын жирвэлзэл байдаг
 Нас баралтын 27% нь цээжээр өвдсөнөөс
хойш 2 өдрийн дотор тохиолддог
▪ Нас баралт ба зүрхний дутагдлын голлох
шалтгаан нь зүрхний гаралтай шок байдаг
▪ Ховор тохиолдолд зүрхний урагдлаар хүндэрдэг
/ихэвчлэн урд ханын томоохон шигдээсийн үед/
 Эмнэлгийн гаднах зүрх зогсолтын ихэнх
шалтгаан нь ховдлын фибрилляци байдаг
/4 цагийн доторх/
Титэм судасны цочмог хам шинж:
1. STEMI- st өргөгдсөн зүрхний шигдээс
2. NSTEMI- st өргөгдөөгүй зүрхний шигдээс
3. Unstable Angina- тогтворгүй бах

Титэм судас гэнэт бүлэнгээр
бөглөрсөнөөс зүрхний булчингийн
үхжил болж бүрэн бүтэн байдал
алдагдахад үүсдэг хам шинж юм.
LM
LAD
LCX
RCA
Атеросклерозын товруу
Хагарсан
St-өргөгдсөн ТСЦХШ-ийн үед
ЗЦБ
St-өргөгдөөгүй ТСЦХШ-ийн үед
ЗЦБ
Суурь гурвал:
1. Асуумж болон эмнэл зүйн шинж
2. Зүрхний цахилгаан бичлэг
3. Зүрхний энзимүүд
Бусад гурвал:
1.
2.
3.
ЭХОКГ
Рентген
Ангиографи


Цээжээр өвдөх хамшинж
ЭКГ өөрчлөлт:
▪ 10-30 минутын дотор
▪ Т шүд өргөгдөнө ST өргөгдөнө
шүд гарах

Зүрхний энзимүүд ихсэх
▪ 2-4 цагийн дараа
▪ Миоглобин Tn-I
CK
CK-MB
урвууT
Q

ТСЦХШ-ийн хэв шинжит цээжний
өвдөлт
 Өвчүүний ард дарж байгаа мэт, битүү
өвдөлт
 Дамжилт нь 2 гар, хүзүү, төвөнх, эрүү ,
дал руу дамжина
 Дагалдан гарах хамшинж: Зүрх
дэлсэх, хөлрөх, амьсгаадах дотор
эвгүйрхэх, бөөлжих, айдас түгшүүр үүсэх
Амрах болон нитроглицерин хэлэн
доор тавихад өвдөлт намдахгүй 15
минутаас дээш үргэлжлэх
ТСЦХШ-ийн хэв шинжит бус цээжний
өвдөлт
 Цээжний бах, өвдөлт нь сэтгэцийн
өөрчлөлттэй хамт илрэх (айдас түгшүүр):
амьсгаадах
зүрх дэлсэх
муужрах
Чихрийн шижинтэй
ахимаг насны
эмэгтэйчүүд
 Цээж орчимд өвдөх, амьсгаадах
 Өвдөлт нь байрлал өөрчлөгдөх болон
байрлалтай холбоотой байх
 Цээжний хэнхэрцгийн өвдөлт
 Аюулхай орчмын өвдөлт, эмзэглэл


Зүрхний шигдээс, ховдлын
тахикарди, фибрилляци,
титмийн судасны эмгэгээр
өвдөж байсан
Нөлөөлөх хүчин
зүйлс:
▪ Эрэгтэй болон цэвэршсэн
эмэгтэйд илүү
▪ Артерийн даралт ихсэх
▪ Чихрийн шижин
▪ Холестрол их байх
▪ Тамхи
▪ Таргалалт
▪ Удамшил
/ТСЦХШ/ Сэдээх
хүчин зүйлс:
• Дасгал хөдөлгөөн
• Сэтгэлийн хүчтэй
цочрол
• Яаралтай мэс
заслын болон бусад
цочмог эмгэгүүд
• Өглөө /сэрсэний
дараах хэдэн цагт/
өвөл

Гол судасны хуулрал

Уушгины артерын тромбоэмболи

Хүчдэлт пневмоторакс

Зүрхний чихэлдэлт

Улаан хоолойн урагдал
Хэвийн
Ишеми— T шүд өндөрсөх, урвуу гарах (шигдээс),
ST сегмент буух (бах)
Гэмтэл— ST өргөгдөх, T урвах
Шигдээс (цочмог)—эмгэг Q шүд,
ST сегмент, Tшүд өргөгдөх
may be inverted
Шигдээс (үе шат нь тодорхой бус)—эмгэг Q шүд,
ST сегмент ба T шүд хэвэндээ орох

ST>1 мм-ээс дээш өргөгдөх
/дараалласан 2 холболтонд /

ST>0.5мм эсвэл сөрөг-T
J цэг
0.04 second
/зүрхний
булчингийн цусан хангамжийн дутагдал/

ST >1 мм-ээс доош буух /зэргэлдээ 2
холболтонд/

Шинээр Гиссийн зүүн хөлийн хориг
TP шугам
ST-өргөгдөх
= 5.0 mm
илрэх

Эмгэг Q шүд илрэх
ЭКГ өөрчлөлтгүй



Өөрчлөлтийн байршил
Тогтвортой өөрчлөлт
Даамжрах өөрчлөлт





< 2ц
: шовх T
< 4ц
: ST сегмент өргөгдөх
4-6ц
: Q шүд гарах, R шүдний өндөр буурах
16-24ц : ST доош буух, сөрөг-T
7 хоног : Q тогтвортой гарах
I
high lateral
aVR
V1 septal
V4 anterior
II inferior
aVL
high lateral
V2 septal
V5 lateral
III inferior
aVF inferior
V3 anterior
V6 lateral
Шинээр үүссэн бол зүрхний цочмог шигдээ

V1-2 холболт нь яг өмнө талаас нь
бичих боловч зүүн ховдлын цахилгаан
идэвхжил баруун ховдлоос илүү
илэрдэг иймээс баруун ховдлын
шигдээсийг оношлоход ЗЦБ-ийн
стандарт холболт нь хангалтгүй юм.

Доод ханын шигдээсийн хүндрэл нь
ихэвчлэн даралт багасалт байна. 。
V4 R -д ST- өргөгдөх нь баруун ховдлын шигдээсийн
өвөрмөц шинж бөгөөд эмнэл зүйд онош тавихад туслана.
Байрлал
Холболт
ST сегмент
Өмнөд хана
V1 --- V4
өргөгдөх
Хажуу хана
Ⅰ, avL, V5, V6
өргөгдөх
Доод хана
Ⅱ, Ⅲ, aVF
өргөгдөх
баруун ховдлын
хана
V4R
өргөгдөх
Ар хана
V1--- V3
буух



Миоглобин (1-4 ц)
- өвөрмөц бус бөгөөд
зүрхний бус эсүүдийн
гэмтлийн үед ч ихэсдэг
CK-MB (3-12 ц)
- Араг яс ба сийвэнд
байдаг өвөрмөц чанар
тропониноос багатай
Зүрхний тропонинууд
(3-12 ц) /5-15 хоног/
- илүү өвөрмөц
Хяналтыг үргэлжлүүлэх
4~6ц тутам





Тодорхой бус ТСЦХШ үед ханын хөдөлгөөний
өөрчлөлтийг хянах
Зүрхний гаралтай шок үгдрээд байвал
Баруун ховдлын шигдээс сэжиглэж байвал
Бусад зүрхний эмгэгүүдээс ялгах
Хүндрэлүүдийг илрүүлэх




Ханын задрал
Ховдол хоорондын таславчийн цоорол
Хөхлөг булчингийн цусан хангамжийн хомсдол
Урагдлаас үүссэн хоёр хавтаст хавхлагын дутуу
хаагдал

Цээжний рентген эгц, хажуу зургаар
 Зүрх томрох
 Судасны багц
 Уушгины хаван гм

Хэвлийн ЭХО
 Доод хөндийн венийн дүүрэлт
 Элэгний венийн өргөсөл гм

Титэм судасны
 Бүтэц / үндсэн салаанууд/
 Нарийсал /нарийслын зэрэг/
 Байршил
 Бусад өөрчлөлтийг /коллатерал/
тодорхойлно

Хэм алдагдал

- Ховдлын фибрилляци
- Ховдлын тахикарди
- ховдлын эртэдсэн агшилт
Зүрхний шок

Зүрхний дутагдал

БУЭ-г 30 минут дотор

Титэм судас тэлэх эмчилгээг 90 минут
дотор эхлэх
 Бүлэн уусгах эмийг аль болох эрт
хэрэглэнэ:
▪ Эхний 1 цагт 47%
▪ Эхний 3 цагт 23%
▪ Эхний 6-9 цагт 10,6%-аар нас баралтыг
бууруулдаг


Эрт илрүүлэх
СAВD
 Эрт үеийн нас баралт: нас баралтын 50 % орчим нь 4 цагийн дотор
ховдлын жирвэлзэлээр
 Сайн зохион байгуулагдсан эмнэлгийн яаралтай тусламжийн
тогтолцоо нь: автомат тохируулагат дефибрилятор /AED/
амжилттай ашиглах, эрт үеийн эмчилгээ /MONA/ хийнэ.



ЗЦБ хийх
МОНА эмчилгээ
БУЭ-ий хяналтын хуудас бөглөөд хэрэв
эсрэг заалтгүй бол эхэл
Яаралтай үнэлэх/<10мин/







Амин үзүүлэлтүүдийг
хянах
Уян зүү тавих
ЗЦБ-хийх, мониторт
хянах
Асуумж, бодит үзлэг хийх
Бүлэн уусгах эмчилгээ
хийх эсэхийг шийдэх
Зүрхний биомаркеруудын
түвшинг тодорхойлох
Цээжний рентген зураг
авах /<30мин/
4 нь гурвал:
 A-B-C
Анхны үнэлгээ
 O2- судас авах- мониторын
хяналт
Амилуулах тусламж
 АД-ЗЦТ-АТ
Амин үзүүлэлтүүд
 Тоо-эзэлхүүн-шахуурга
ялган оношилгоо, өвчний
түүх, бодит үзлэг,
лаборатор
Өмнөх өвчний түүхэнд эсрэг заалт байхгүй бол БУЭ хийнэ

Цээжний өвдөлттэй өвчтөнд яаралтай хийх
түргэвчилсэн клиник үнэлгээнд:
 Артерийн даралтыг завсарлагатай үзэх
 Захын судасны хүчилтөрөгчийн ханамж
 Үргэлжилсэн ЗЦБ-ийн хяналт зэрэг багтдаг







12 холболттой ЗЦБ /эхний 10 мин дотор/
Морфин 0,3 мг өвдөлт намдтал титрлэн тарих
О2 өгөх /Хамрын ац гуурс болон нүүрний хошуувчаар/
Нитроглицерин 0,5 мг хэлэн доор тавих
Аспирин165-325мг зажлуулах, шимүүлэх
ß-хориглогч эсрэг заалтгүй бол хэрэглэнэ
Уян зүү судсанд тавьж цусны шинжилгээ авах
Яаралтай эмчлэх-MOНA
/цээжний өвдөлт байвал/




Морфин 3 мг судсаар өвдөлт намдтал
(~30мг)
O2 эхний 6 ц турш SpO2>95% байлгах
Нитроглицерин 0.5 мг хэлэн доор тавих
эсвэл цацлага 5 мин тутам
Aспирин 165-325 мг зажлах, шимэх
ЗЦБ дээрх өөрчлөлтийг харгалзахгүйгээр


Яагаад?

 Өвдөлт намдаах
 Артерийн даралт багасах < 100
 Тайвшруулах айдас дарах
 Амьсгал цөөрөх
 О2 хэрэгцээг бууруулах
 Баруун ховдлын шигдээс буюу доод
ханын шигдээсийн үед
Хэзээ?
 Өвдөлт тогтвортой үргэлжилвэл

 Гиповолеми,
 Агшилтын даралт >90 mm Hg
 Баруун ховдлын шигдээс
 Гиповолеми байхгүй үед
 Шоктой эмчилгээ хийгдэж байвал
Яаж хийх:
 3 мг судсаар титрлэн (энэ
тохиолдолд булчинд хийхгүй)
 Үр дүн өгтөл /өвдөлт намдтал/ 5
мин тутам давтана
Анхаарах!
 Артерийн даралтыг хянах
 Уушгины цочмог хаван

Эсрэг заалт:

Гаж нөлөө:
 Амьсгал дарангуйлагдах
 Дотор муухайрах, бөөлжих
 Загатнах, гуурсан хоолойн агчил
Яагаад?
 Эсэд цус хомсорсоноор хүчилтөрөгчийн хангамж
багасаж хэрэгцээ ихэсдэг
Хэзээ?
 ТСЦХШ гэж сэжиглэсэн үед, ялангуяа шигдээсээр
хүндэрсэн үед
Яаж?
 Хамрын гуурсаар 4л/мин
 Нүүрний хошуувчаар 15 л/мин
 SPO2-мониторт 95%-аас дээш байлгах
зорилгоор
Анхаарах!
 Уушгины архаг бөглөрөлт өвчтэй өвчтөнд
өндөр урсгалтай О2 өгөхөөс зайлсхийх!!!
Яагаад?
 Цус хомсролын
гаралтай өвдөлтийг
бууруулдаг
 Венийн судас тэлэх
 Цусны урсгалыг
бууруулна
 Зүрхний О2 хэрэгцээг
бууруулна
 Титмийн артерийг
өргөсгөнө
Хэзээ?

ЗЦБ-ийн өөрчлөлт /24 - 48
цагийн дотор/

Зүүн ховдлын дутагдал
(Цочмог уушгины хаван эсвэл
зүрхний дутагдал)

Цусны даралт ихсэх
(Ялангуяа зүүн ховдлын дутагдлын
шинжтэй)


Цээжээр гэнэт өвдөх
Өмнө нь шигдээс өгч
байсан

Яаж өгөх:
 0,5 мг хэлэн доор эсвэл 2 удаа цацлагаар өгнө
 5 минут тутамд давтана
 Тогтвортой цус хомсролтой, АД ихсэлттэй, уушигны
цочмог хавантай үед 12.5 -25 мкг судсаар, 10-20 мкг/мин
дуслаар /Яаралтай тусламжийн тасагт/

Эсрэг заалт :




ACLS- 2010
Агшилтын Даралт< 90mmHg
Тогтворгүй тахи болон брадикарди (<50 эсвэл >100удаа)
Баруун ховдлын буюу доод ханын шигдээстэй бол
Сүүлийн 24 цагийн дотор фосфодиэстеразагийн
ингибитор хэрэглэсэн бол (Viagra)
Дагалдан гарах гаж нөлөө: толгой өвдөлт, АД буух, муужрах, зүрхний
цохилт олшрох

Яагаад?
 Тромбоцитын наалдахыг хориглогч,
тромбоксан А2-ийн ялгарлыг саатуулна

Бууруулж чадна
 Зүрхний цочмог шигдээсийн нас баралтыг
 Судасны хүндрэлүүдийг:
▪ Гэнэт зүрхний шигдээс дахих
▪ Гэнэтийн тархины шигдээс
 Судасны гаралтай нас баралтыг

Яаж:
 ТСЦХШ гэж сэжиглэсэн бүх өвчтөнд
 165-325 мг зажлуулж шимүүлж уулгана
 Хэрэв дотор муухайрч, бөөлжиж байвал
шулуун гэдсээр 300 мг хийнэ

Эсрэг заалт:
 Харшилтай, аспиринд хэт мэдрэг
 Элэгний цочмог эмгэгтэй, цус алдаж байгаа үед
 Хоол боловсруулах дээд замаас цус алдаж
байвал



Үйлдлийн механизм: Ялтас эсийн аденозин дифосфат
резепторын хориглогч
Зүрхний ноцтой хүндрэлүүд, нас баралтыг бууруулна
Заалт:
 STEMI (ялангуяа <75 нас )
 ТСЦХШ-ийг сэжиглэсэн гэвч Аспирин уулгаагүй
 Өмнө тавьсан тэлэгч нь нарийссан

Тун:
1 шахмалд/ 75мг *4 шах /300мг уулгах
үргэжлүүлээд хоногт 75мг 1шах

Үйлдлийн механизм: шууд бус
тромбын хориглогч /AT III хамт/

Реперфузи эмчилгээнд санал болгодог
 60 нэгж/кг –аар нэг удаа судсаар дараа нь 12
нэгж/кг/цагаар шахуургаар үргэлжилсэн байдлаар
цагт 1000 нэгжээс ихгүй хийнэ.
 aPPT 1.5 ~ 2 дахин уртасгахыг зорино /50 – 70
сек/
Үйлдлийн механизм:
- Xa хүчин зүйлийн хориглогч
 Заалт:

 ТСЦХШ (ACS/NSTEMI/UA)
 Зүрхний шигдээс STEMI ( < 75 наснаас)

Тун:
 Enoxaparin: 1мг/кг арьсан доор

Анхаарах зүйл!
 Цус алдалт болон эрсдэл байвал

Үйлдлийн механизм: ß-адренорецепторт
хориг үүсгэнэ
 Зүрхний цохилт, артерийн даралт, зүрхний
булчингийн агшилтыг бууруулна
 АВ зангилааны дамжуулалтыг бууруулна
 Ховдлын жирвэлзлийн тохиолдлыг
багасгана

Эсрэг заалт:
 Анхаарах нь:
- Зүрхний цочмог дутагдал
- Зүрхний цочмог дутагдалын эхлэл
- АД агшилтын <100 мм МУБ
- ЗЦ <60 удаа
- Цочмог багтраа
- Цочмог багтрааны асуумжтай
- Инсулин хамааралт чихрийн шижин
(амьсгалын гуурсны агчил)
- Захын судасны цочмог өвчнүүд
- АВ хориг II-III-зэрэг

Бүлэн уусгах эмчилгээ
Thrombolytic therapy (thrombolytic agents)

Титэм судсан дотуурх эмчилгээ
Percutaneous Coronary Interventions (PCIs)

Асуумжинд цээжний өвдөлт эхлээд < 12
цагт /ялангуяа < 3 цагт/
 Титэм судас эргэн сэргээх эмчилгээг хойшлуулж
болохгүй, эмнэлгийн тусламж аваад > 90 минут
(Door-to-ballon) – (Door-to-needle) > 1hr

ЗЦБ-т зүрхний цочмог шигдээс байвал
 ST өргөгдсөн
 Шинэ болон шинэ байж болох Гиссийн Зүүн
Хөлийн хориг

БУЭ хийхэд туйлын эсрэг заалт байхгүй
бол!!!
Time Lives saved/1000
< 1h
65
1-2 h
37
2-3 h
29
3-6 h
26
6-12
18
12-24
9
Door-to-drug : < 30 min
/эмнэлгийн хаалгаар орсоноос хойш БУЭ эхлэх хүртэлх хугацаа < 30 мин/
1. Алтеплаза (TPA / Alteplase/)
 15 мг судсаар аажим шахаж , 0.75 мг/кг x 30 минутын
турш венийн судсаар дуслаар ( 50 мм МУБ-аас
хэтрүүлэхгүй байх), үүний дараа 0.5 мг/кг x 60 минутын
турш венийн судсаар дуслаар (35 мг-аас хэтрүүлэхгүй)
2. Урокиназа /Urokinasa/
 2,0 сая нэгжийг 0,9%-ийн 20мл натри хлоридын
уусмалд найруулж судсаар аажим шахна, эсвэл 1,5 сая
нэгжийг эхлээд судсаар аажим шахаж тариад, дараа нь
1,5 сая нэгжийг 1 цагийн турш венийн судсаар дусаана








Урьд нь тархинд цус харвасан асуумжтай
Тархины цус харвалтын цус хуралтгүй
тохиолдол
Гавлын доторх цус харвалтын асуумжтай
Гавлын доторх хавдрууд
Гавал доторх судасны гэмтэл (Жишээ нь: AVM)
Идэвхтэй дотуур цус алдалт (биеийн юмнаас гадна)
Гол судасны хуулралыг сэжиглэж байвал
Сүүлийн 3 сарын доторх нүүр, толгойны
ноцтой гэмтэл






Эмчилгээнд зохицуулагагүй артерийн даралт ихсэлт (>
180/110)
Асуумжинд өмнө тархины шигдээс болон цус харвалт, гэмтэл
байсан (туйлын эсрэг заалт болохгүй)
Антикоагулянт эмчилгээ хийж байсан? (INR = 2-3) цус
бүлэгнэлтийн алдагдал байгаа
ЗАА тусламж үзүүлсэн эхний 10 минут
Саяхан хийгдсэн томоохон мэс засал (3 долоо хоногт)
Бусад:
 Идэвхтэй цус алдалт (2-4 долоо хоног)
 Стрептокиназа, анистреплаза хэрэглэсэнээс хойш, тухайн
эмэнд харшилтай
 Жирэмсэн
 Ходоодны шарх
 Артерийн даралт ихсэлт /Архаг, цочмог/
Door-to- dilatation : < 90 min
/эмнэлгийн хаалгаар орсоноос хойш ТСДЭ эхлэх хүртэлх хугацаа < 90 мин/
Асуумжинд цээжний өвдөлт эхлээд /ЗЦШ/ < 12
цагт
 ЗЦБ-т зүрхний цочмог шигдээс байвал

 ST өргөгдсөн
 Шинэ Гиссийн Зүүн Хөлийн хориг

Зүүн ховдлын дутагдал шоктой, уушигны хаван,
зүрхний цохилт > 100, агшилтын даралт 100 мм
МУБ-аас доош, БУЭ-д эсрэг заалттай



Шууд эмчилгээ
Шигдээстэй
холбоотой Титэм
судасны хөндийг
механикаар нээх
Шоктой зүрхний
цочмог
шигдээсийн
тавиланд сайн
нөлөөтэй
2. PTCA
+ stent
placeme
nt
1. PTCA:
Percutaneous
Transluminal
Coronary
Angioplasty
3. Atherectomy:
“grinds away”
the plaque
Баруун титэм
судасны
бөглөрөл
 Титэм
судсан
дотуурх
ангиопласти
/PTCA /
 Титэм
судас
эргэн
сэргэсэн нь
56
PercutaneousTransluminalCoronaryAngioplastyБаллон гуурсны бүтэц

Артерийн баллон
ангиопласти эмчилгээ нь
зүрх сэтгүүрдэх лабораторт
АД, ЗЦБ, мэргэшсэн эмч
нарын хяналтанд гуяа эсвэл
шууны артераар дамжуулан
гол судаснаар дамжуулан
титэм судасны нарийссан
хэсэгт баллон байрлуулан
хийлж тэлэх байдлаар
атериосклерозийн товрууг
хавтгай болгон нарийссан
судасны ханыг тэлэж нээх
эмчилгээ юм.
57
Титэм судасны стент нь металл
торыг баллон сэтгүүрийн
тусламжаар бөглөрсөн титэм
судасны хананд байрлуулан
үлдээж дахин бөглөрөхөөс
сэргийлдэг ажилбар юм.
58
 Хатгалт
хийсэн хэсэгт цусан
бүлэн үүсэх
 Судасны хана задрах
 зүрхний булчингийн шигдээс
 Тархны шигдээс
 Нас баралт
59
Титэм судасны мэс масал нь
төвөгтэй аюултай үед
хийгдэх үр дүнтэй эмчилгээ
юм.
 Гол судас титэм судасны
хооронд судас залгах мэс
заслын хагалгаа юм.
 Яаралтай болон төлөвлөгөөт
байдлаар хийгдэнэ
 Титэм судсан дотуурх
эмчилгээний үед судас
задарч хүндэрвэл яаралтай
хийгдэнэ

60

Зүрхний шок....
 Эхний 12-24 цагт
 Өмнөд ханын шигдээс
 Зүүн ховдлын дутагдал
(EF < 40%)
 Уушигны хаван /зогсонгишил/

Анхаарах:
 Даралт багасалт /агшилтын даралт <100mmHg/
 Жирэмсэн үед /урагын гэмтэл, нас баралт/
 Судасны хаван үүсэн үед
 ACE- хориглогчид хэт мэдрэг байх


Цусны липид буулгах
эмчилгээ
Зорилго нь липопротейныг
бууруулах 100 мг/дл-ээс
доош барих
Зүрхний шигдээс эсвэл зүрхний цус
хомсрох өвчний шинжтэй
Түргэн тусламж, эмнэлгийн тусламжийг идэвхижүүлэх
• • Зүрхний монитор холбо, ЗАА хийхэд бэлтгэ, Дефибрилляторыг
бэлтгэ
• Аспирин уулга, 02, нитроглицерин, морфин /МОНА/ шаардлагатай
бол
• ЗЦБ хий /12 холболт/, ST өргөгдсөн бол:
Хүлээж авах эмнэлгүүдтэй холбоо барь: өвчин эхэлсэн цаг, анхны
үзлэг хийсэн цагийг тодорхойл
• ST өргөдсөн шигдээст тусламж үзүүлэх чадвартай эмнэлэгрүү
зөөвөрлө /ангиографи/
• Бүлэн уусгах эмчилгээний хяналтын хуудсыг бөглөөд, эсрэг заалтгүй
бол хэрэглэ
ЯТТ-т хийгдэх оношлогоо /10 минутан дотор??/
Амин үзүүлэлтүүдийг үнэл /сатураци/
Уян зүү тавих
Өвчний товч асуумж ав, үзлэг хий
Бүлэн уусгах эмчилгээний хяналтын хуудсыг
бөглө, эсрэг заалтыг ол
Зүрхний биомаркерууд, эрдсүүд, бүлэгнэлтийг үз
Цээжний рентген зураг ав /<30 минут/
ST өргөдсөн эсвэл шинэ
Гиссийн зүүн хөлийн бүрэн
хоригтой бол зүрхний
булчингийн гэмтэл байх өндөр
эрсдэлтэй
/ST өргөгдсөн шинэ шигдээс
байх магадлал өндөр/




ЯТТ-т хийгдэх үндсэн эмчилгээ
Сатураци <94% бол 02 өг, 4л/минутаас эхлэ
Аспириныг 160-325мг /түргэн тусламжинд
өгөөгүй бол/
Нитроглицерин: хэлэн дор тавих эсвэл
цацлагаар
Морфин судсаар хий /нитроглицеринд
зовиур намдахгүй бол/
ST буусан, сөрөг Т гарсан бол
цус хомсролын шинж байх
өндөр эрсдэлтэй.
/Тогтворгүй бах, ST өргөгдөөгүй
зүрхний шигдээс гэж үзнэ/
Хэвийн бичлэг эсвэл ST болон
Т шүд өөрчлөлтгүй бол:
/Титэм судасны цочмог
хамшинж бага болон дунд
эрсдэл гэж үзнэ/
Эхний 10 минутанд ЗЦБ хийж үнэлэх !
ТСДЭ хийх эсэхийг цаг алдахгүй шийдэх
ST өргөдсөн эсвэл шинэ
Гиссийн зүүн хөлийн бүрэн
хоригтой бол зүрхний
булчингийн гэмтэл байх өндөр
эрсдэлтэй
/ST өргөгдсөн шинэ шигдээс
байх магадлал өндөр/
ST буусан, сөрөг Т гарсан
бол цус хомсролын шинж
байх өндөр эрсдэлтэй.
/Тогтворгүй бах, ST өргөгдөөгүй
зүрхний шигдээс гэж үзнэ/
Хэвийн бичлэг эсвэл ST
болон Т шүд өөрчлөлтгүй
бол:
/Титэм судасны цочмог
хамшинж бага болон дунд
эрсдэл гэж үзнэ/
ST өргөдсөн эсвэл шинэ Гиссийн зүүн хөлийн бүрэн
хоригтой бол зүрхний булчингийн гэмтэл байх өндөр
эрсдэлтэй
/ST өргөгдсөн шинэ шигдээс байх магадлал өндөр/
• Дэмжлэг эмчилгээ заалттай бол эхлэ
• Цаг алдалгүй титэм судасны цусан
хангамжийг сэргээ /reperfusion/
Дэмжлэг эмчилгээ заалттай бол:
• В хориглогч
• Клопидогрел
• Гепарин /БМЖГ/
Титэм судасны цусан хангамж сэргээх
эмчилгээг хойшлуулах шалтаг болохгүй
>12
≤12
• Цаг алдалгүй титэм судасны цусан
хангамжыг сэргээ зорилгууд
• Эмнэлэгт ирснээс хойш 90
минутын дотор тэлэх эмчилээг хий
• Эмнэлэгт ирснээс хойш 30
минутын дотор бүлэн уусгах
эмчилгээ хий /артерт/
Дунд
багана
ТСДЭ
Эхний 10 минутанд ЗЦБ хийж үнэлэх !
ТСДЭ хийх эсэхийг цаг алдахгүй шийдэх
ST өргөдсөн эсвэл шинэ
Гиссийн зүүн хөлийн бүрэн
хоригтой бол зүрхний
булчингийн гэмтэл байх өндөр
эрсдэлтэй
/ST өргөгдсөн шинэ шигдээс
байх магадлал өндөр/
ST буусан, сөрөг Т гарсан
бол цус хомсролын шинж
байх өндөр эрсдэлтэй.
/Тогтворгүй бах, ST өргөгдөөгүй
зүрхний шигдээс гэж үзнэ/
Хэвийн бичлэг эсвэл ST
болон Т шүд өөрчлөлтгүй
бол:
/Титэм судасны цочмог
хамшинж бага болон дунд
эрсдэл гэж үзнэ/
ST буусан, сөрөг Т гарсан бол цус хомсролын
шинж байх өндөр эрсдэлтэй.
/Тогтворгүй бах, ST өргөгдөөгүй зүрхний шигдээс гэж үзнэ/
UA / NSTEMI
Тропонин өссөн, өндөр эрсдэлтэй бол
эрт үеийн инвазив эмчигээг хэрэгтэйг сана
•
•
•
•
•
Цээжээр өвдөх тогтвортой байгаа тохиолдолд
ST –ийн шилжилттэй
Ховдлын тахикарди
Цус эргэлт тогтворгүй
Зүрхний дутагдлын шинж илэрсэн
Шаардлагатай эмийн эмчилгээг эхэл





Нитроглицерин
Гепарин /ӨМЖ, БМЖ/
Бодолцох : в-хориглогч уухаар
Бодолцох: клопидогрел
Бодолцох: Гликопротейн 2в 3а хориглогч
Байнгын мониторт хяна
Эрсдлийг үнэл
Аспирин, Гепарин болон бусад эмчилгээг үргэлжлүүл
•ACE хориглогч, ангиотензин рецепторын хориглогч
•Статин эмчилгээ
Өндөр эрсдэлгүй: бол зүрх судасны тасагт шилжүүл
UA/NSTEMI
Эхний 10 минутанд ЗЦБ хийж үнэлэх !
ТСДЭ хийх эсэхийг цаг алдахгүй шийдэх
ST өргөдсөн эсвэл шинэ
Гиссийн зүүн хөлийн бүрэн
хоригтой бол зүрхний
булчингийн гэмтэл байх өндөр
эрсдэлтэй
/ST өргөгдсөн шинэ шигдээс
байх магадлал өндөр/
ST буусан, сөрөг Т гарсан
бол цус хомсролын шинж
байх өндөр эрсдэлтэй.
/Тогтворгүй бах, ST өргөгдөөгүй
зүрхний шигдээс гэж үзнэ/
Хэвийн бичлэг эсвэл ST
болон Т шүд өөрчлөлтгүй
бол:
/Титэм судасны цочмог
хамшинж бага болон дунд
эрсдэл гэж үзнэ/
Хэвийн бичлэг эсвэл ST болон Т шүд өөрчлөлтгүй бол:
/Титэм судасны цочмог хамшинж бага болон дунд эрсдэл гэж үзнэ/
ЯТТ—т ажигла, дараах зүйлсийг хий:
 Зүрхний хэд хэдэн маркер үз /тропонин/
 ЗЦБ давтан хий ST сегментийн өөрчлөлт бий эсэхийг хяна
 Бусад дүрсийн шинжилгээ
тийм
тийм
үгүй
үгүй
Титэм судасны цус хомсрол, зүрхний шигдээсийн
шинж үгүй байгаа нь нотлогдвол эмнэлэгээс гарга




Тусламж дууд
Зүрхний булчин хамгаал
Хэм алдалтыг эмчлэх ба урьдчилан
сэргийлэх
Зүрхний дутагдлыг эмчлэх
 ЦАГ БОЛ БУЛЧИН !!!
Баярлалаа

similar documents