remedieri - protectiaprinvopsire

Report
DEFECTE, CAUZE, REMEDIERI
APĂRUTE LA VOPSIREA AUTOMOBILULUI
CAUZE
 tratarea
defectuoasã a
suprafeţei
 şlefuirea
necorespunzãtoare
a stratului anterior
REMEDIERI

se înlãturã straturile
defectuoase prin
revopsire
DEFECT: Lipsa de aderenţă
CAUZE
- situarea pistolului la o
distanţã prea apropiatã
- presiunea de aplicare prea
scãzutã
- diluarea excesivã a
vopselei
- folosirea unui
diluant inadecvat
- utilizarea unei duze prea
mari
- realizarea unor mişcãri
prea lente cu pistolul
REMEDIERI
- defectele pe porţiuni
reduse se corecteazã cu
cuţitul, apoi cu hârtie
abrazivã P100, pe zone
extinse, revopsire dupã
şlefuire şi curãţire
DEFECT: Scurgeri sau lãcrimãri
CAUZE
 pigmenţii au o slabã
putere de acoperire, este
cazul culorilor roşii şi
galbene
 diluarea excesivã a
vopselei, fapt ce duce la
diminuarea puterii de
acoperire pe unitate de
volum
 densitate prea micã a
stratului sau a straturilor
de finisare
REMEDIERI

dupã uscare, vopseaua
poate fi şlefuitã pe
uscat cu hârtie abrazivã
de tip P400-P500 sau în
apã cu P800 şi apoi se
vopseşte din nou
DEFECT: Lipsa puterii de
acoperire
CAUZE

uscare
necorespunzãtoare

pãtrunderea umezelii
în vopsea
REMEDIERI
 se vor elimina acele
straturi de vopsea
care se aflã deasupra
celui care a cauzat
degradarea, şi se
organizeazã din nou
vopsirea
 incapacitate temperatura scãzutã
 se vor crea condiţii
DEFECT: Aspecte cu bãşici, cratere
încreţituri
CAUZE
 temperatura scazuta a
mediului mediului,
 umiditatea aerului
foarte ridicatã
 diluanţi cu acţiune lentã
 strat de vopsea prea
gros
 dozarea greşitã a
întãritorului sau a
catalizatorului
 uscare, conform
indicaţiilor
REMEDIERI

se vor crea conditii
optime de uscare

uscare conform
indicaţiilor fabricantului,
se vor utiliza diluanţii
adecvaţi şi proporţiile
impuse
DEFECT: Incapacitate de
uscare
CAUZE
 temperatura prea
ridicatã în atelier
 diluanţi prea volatili
 vopsea în strat prea
gros
 interval scurt între
operaţiile de vopsit
REMEDIERI


defect minor se
eliminã prin şlefuire
finã şi lustruire
defect major
necesitã eliminare
şi revopsire
DEFECT: Bule de fierbere
CAUZE
 curaţire defectuoasã
a suprafeţei
 murdăria din
instalaţiile de
vopsit, aerul de
pulverizare, pistol,
conducte aer
 utilizarea unei
vopsele farã a fi
trecutã prin sitã
REMEDIERI


defectul minor se
eliminã prin şlefuire
finã şi lustruire
defectul major
necesitã eliminare
şi revopsire
DEFECT: Incluziuni de murdãrie,
praf
CAUZE
suprafeţele inferioare
(chituri, grunduri)sunt
complet uscate şi prea
poroase
 utilizarea nepotrivitã a
diluanţilor şi
catalizatorilor
 aer umed la uscare,
lipsa oxigenului
 expunerea
îndelungatãla uscarea
cu infraroşii

REMEDIERI
lustruire cu o cremã
specialã
 dacã mãtuirea persistã
se revopseşte

DEFECT: Pierderea luciului
CAUZE
REMEDIERI
aplicarea unei
vopsele prea
vâscoase
 straturi inferioare
afectate de defect,
 diluant care se
evaporã prea rapid,
 presiune de
pulverizare prea
joasã

DEFECT:
dacã efectul nu este
evident se va şlefui cu
o hârtie abrazivã
P1200, ulterior se va
lustrui
 efect evident revopsirea

Coaja de portocalã
CAUZE
 utilizarea unui
şmirghel cu
granulaţie prea
mare
 vopsea prea puþinã
sau prea subţire,
 defecte de reparare
a tablei
REMEDIERI
 urmele mici se
remediazã printr-o
şlefuire finã şi apoi
o lustruire
 urmele mari duc la
decaparea
suprafeţei, pânã la
originea defectului,
apoi revopsirea
DEFECT: Zgârâieturi /finisare
defectuoasã

similar documents