circuitul_apei_in_natura

Report
Circuitul apei
în natură
Suprafaţa PĂMÂNTULUI este acoperită în proporţie
de 70 la sută cu apă.
Apa se găseşte în
natură în stare
lichidă (ape
curgătoare, lacuri,
mări, oceane),
solidă (gheaţă,
zăpadă, grindină
etc.) şi gazoasă
(nori, aburi).
În zilele călduroase, apa de la suprafaţa
lacurilor, mărilor, oceanelor etc. se
transformă în vapori care se răspândesc
în aer. Astfel, apa a trecut în stare
gazoasă. Acest fenomen se numeşte
evaporare.
Vaporii de apă se ridică şi formează
norii. Aceştia trec prin straturi reci de
aer din atmosferă şi se transformă în
picături de ploaie. Acest fenomen se
numeşte condensare.
Iarna, din cauza temperaturilor foarte
scăzute, picăturile de apă din
atmosferă îngheaţă şi se transformă în
zăpadă. Astfel, apa a trecut în stare
solidă. Acest fenomen se numeşte
solidificare.
Primăvara, când temperatura aerului
creşte, zăpada trece din stare solidă
în stare lichidă. Acest fenomen se
numeşte topire.
Trecerea
apei din
natură prin
cele trei
stări de
agregare
( lichidă,
solidă,
gazoasă )
se numeşte
CIRCUITUL
APEI ÎN
NATURĂ.
nori
soare
ploaie
evaporare
zăpadă
cascadă
evaporare
munte
ocean
Cum se transformă apa ?
»Apa trece dintr-o stare de
agregare în alta în funcţie
de temperatura
0
•Temperatura de 0 grade Celsius
este punctul de îngheţ al apei.
Din stare lichidă, apa trece în
stare solidă.
•Punctul de topire a apei solide
este tot 0 grade Celsius. Zăpada
şi gheaţa se topesc şi trec din nou
în stare lichidă.
•La 100 grade apa fierbe şi se
transformă în vapori (stare
gazoasă).
După cum am arătat, apa se evaporă de la
suprafaţa
oceanelor, formează nori din care apa cade sub formă
de precipitaţii pe pământ şi apoi se scurge înapoi în
oceane. Totuşi moleculele de apă nu îşi efectuează în
mod necesar mişcarea în această ordine. Înainte de a
se reîntoarce în ocean, o moleculă de apă poate să fi
fost evaporată, condensată, precipitată şi scursă de
repetate rânduri sau poate să fi urmat o cale mai
scurtă şi să fi fost precipitată direct în ocean, fără a
mai parcurge celelalte componente ale ciclului.
Cantitatea sau masa totală de apă care ia parte
la circuitul apei în natură rămâne constantă.
Tabelul următor arată cantităţile de apă care
cad sub formă de precipitaţii sau care se ridică
prin evaporaţie de pe suprafaţa uscatului sau a
oceanelor. De asemenea, se arată cantităţile de
apă care se scurg de pe sol spre oceane.
Cantităţi de apă transportate anual
în cadrul circuitului apei
Cantitate medie
Fluxul de apă
transportată anual
(mii km³/an)
Precipitaţii pe suprafaţa uscatului
107
Evapotranspiraţie de pe suprafaţa uscatului
071
Scurgere de suprafaţă şi subterană
036
Precipitaţii pe suprafaţa oceanelor
398
Evaporaţie de pe suprafaţa oceanelor
434
Emisia de gaze în atmosferă, despăduririle,
extragerile de apă din cursuri de apă sau straturi
subterane şi altele pot însă influenţa circuitul
apei
atât la scară locală cât şi la scară planetară.
Vaporii de apă formează norii care
trec prin straturi reci de aer din
atmosferă şi se transformă în picături
de ploaie.
Roua
în timpul
nopţilornopţilor senine de vară:
Rouaseseformează
formează
în timpul
senine de vară: atmosfera atinge temperatura cea
atmosfera
atinge temperatura cea mai scăzută spre
mai scăzută spre dimineaţă,când vaporii se condensează
atingând corpurile reci de pe pământ.
dimineaţă,când vaporii se condensează atingând
corpurile reci de pe pământ.
În nopţile de toamnă, temperatura aerului
începe să coboare sub 0°C, astfel că roua
îngheaţă – se transformă în mici cristale de gheaţă
care se depun pe plante, pe sol şi pe obiectele de
la sol.
(Bruma)
Îndeosebi toamna şi primăvara , în condiţii de
temperatură scăzută şi umiditate a aerului ridicată , vaporii
de apă încep să se condenseze aproape de sol. Rezultă astfel
mici picături de apă care rămân în suspensie în straturile
de aer de la suprafaţa solului şi micşorează transparenţa
aerului, provocând fenomenul căruia îi spunem ceaţă.
Zăpada (numită și omăt sau nea) este o formă solidă,
de precipitație, care este nimic altceva decât apă înghețată
aflată în stare cristalină constând dintr-o multitudine de
fulgi de zăpadă. Căderea precipitațiilor sub formă de zăpadă
se numește „ninsoare”
Omul foloseşte apa în activităţile
sale şi o consumă.
Bibliografie
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Circuitul_apei_
%C3%AEn_natur%C4%83
• http://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle
• https://www.google.ro/search?hl=en&site=i
mghp&tbm=isch&source=hp&biw=1525&
bih=756&q=circuitul+apei+in+natura&oq=
circuitul+apei+&gs_l=img.1.0.0j0

similar documents