אווירון

Report
‫בשיר הילדים הידוע אנחנו שרים‪ֵ " :‬רד‬
‫אֵ לֵינּו אֲ וִ ירון‪ַ ,‬קח אותָ נּו לַמָ רום"‪ ,‬אבל‬
‫בעיתון אנחנו קוראים "מָ טוס ובו‬
‫מאתיים נוסעים נחת נחיתת חירום"‪.‬‬
‫איך קרה שכלי התחבורה הזה שהומצא‬
‫בראשית המאה העשרים זכה בשתי‬
‫מילים חדשות – אווירון ומטוס?‬
‫(מתוך אתר האקדמיה ללשון עברית)‬
‫הכין‪ :‬רואי חיון‬
‫כתה ‪ :‬ג'‪1‬‬
‫בית ספר‪ " :‬אבן חן" שהם‬
‫מורה‪ :‬יפית מלאכי‬
‫כמה דברים על המילה אֲ וִירֹון ‪:‬‬
‫‪ ‬אֲ וִ ירון הוא כלי טיס ממונע שטס בשמים‪{ .‬מושג‬
‫שהשתמשו בו במאה הקודמת‪}.‬‬
‫‪ ‬השם אֲ וִ ירון נלקח מהמילה ‪Avion‬‬
‫שנלקחה מהשפה הצרפתית ע"י איתמר בן אב"י‪ ,‬בנו של‬
‫מחייה השפה העברית‪.‬‬
‫‪ ‬אֲ וִ ירון בנויה מן המילה אֲ וִ יר ומן הסיומת ‪-‬ון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אוויר (או אֲ וֵיר) מצויה כבר בלשון המשנה‪ ,‬והיא‬
‫צורתה העברית של המילה היוונית ‪=( aer‬אוויר)‪.‬‬
‫בראשית המאה העשרים האווירון לא טס אלא‬
‫עופֵ ף‪ ,‬הטיסה נקראה מָ עוף‪ ,‬והטייס ְמעופֵ ף‪.‬‬
‫עוד מילים ממשפחת האווירון‬
‫אווירודינמיקה‬
‫אווירודינמיקה היא ענף במכניקת הזורמים החוקר את‬
‫הכוחות הפועלים על גופים שסביבם יש שדה זרימה‪.‬‬
‫אווירונאוטיקה הינו המדע העוסק בהיבטים המתמטיים‬
‫והמכניים של טיסה‪ ,‬ובפרט במטוסים‪.‬‬
‫מתוך ויקיפדיה‪ ,‬האנציקלופדיה החופשית‬
‫שירים עם המילה אווירון‬
‫מילים‪ :‬חינגה סמילר‬
‫לחן‪ :‬פניה שלונסקי וגמן‬
‫ֵרד אֵ לֵינּו אֲ וו ִירֹון‪,‬‬
‫קח אֹותָ נּו למָ רֹום‪.‬‬
‫נִתְ רֹומֵ ם על ראש עֵ צִים‬
‫וְנִהְ י ֶה כ ִצפֳּ ִרים‪.‬‬
‫לשָ מי ִם י ָד נֹושִ יט‪,‬‬
‫כֹו ָכבִים מִ שָ ם ִ‬
‫נֹוריד‪,‬‬
‫נְמלֵא אֶ ת הכִיסִ ים‬
‫מתָ נֹות ליְלָדִ ים‪.‬‬
‫רד אלינו אווירון‬
‫קח אותנו למרום‬
‫נתרומם על ראש עצים‬
‫ונהיה כציפורים‬
‫שירים עם המילה "טוס"‬
‫מילים‪ :‬חיים נחמן ביאליק‬
‫לחן‪ :‬דניאל סמבורסקי‬
‫סּוסי‪,‬‬
‫רּוץ‪ ,‬בֶּ ן‪ִ -‬‬
‫רּוץ ְּודהַ ר!‬
‫רּוץ בַ בִ ְקעָ ה‪,‬‬
‫טּוס בָ הָ ר!‬
‫רּוצָ ה‪ ,‬טּוסָ ה‪,‬‬
‫יום וָ לָיִ ל‪– ,‬‬
‫פָ ָרׁש ָא ִני‬
‫ּובֶּ ן‪-‬חָ יִ ל!‬
‫רוץ‪ ,‬בן‪-‬סוסי‪,‬‬
‫רוץ ודהר!‬
‫רוץ בבקעה‪,‬‬
‫טוס בהר!‬
‫רוצה‪ ,‬טוסה‪,‬‬
‫יום וליל‪– ,‬‬
‫פרש אני‬
‫ובן‪-‬חיל!‬
‫האווירון הראשון שטס בהצלחה בכוח מנועו‬
‫‪.‬נבנה על ידי האחים רייט‪ .‬מקובל כי טיסתם‬
‫שנערכה ב‪ 17-‬בדצמבר ‪ 1903‬ונמשכה כ‪38-‬‬
‫דקות‪ ,‬הייתה הטיסה הממונעת הראשונה‬
‫בכלי טיס כבד מן האוויר‪.‬‬
‫ניתוח דקדוקי‬
‫מילה נרדפת‬
‫מטוס‬
‫מין‬
‫זכר‬
‫כתיב מלא‬
‫אווירון‬
‫חלק דיבר‬
‫שם‪-‬עצם‬
‫נטיות‬
‫רבים אווירונים‬
:‫המידע לקוח מתוך אתרי אינטרנט‬
‫•האקדמיה ללשון עברית‬
http://hebrew-•
academy.huji.ac.il/sifriyya/millathashavua/Pages/igeret6.asp
x
:‫•ויקיפדיה ערך מטוס‬
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%95%D7
%99%D7%A8%D7%95%D7%9F

similar documents