Document

Report
An duine & an nádúr
Réamhobair 1
Féach ar na gníomhaíochtaí seo a dhéantar amuigh faoin aer.
A. Cuir ciorcal timpeall na ngníomhaíochtaí nach bhfuil chomh
coitianta sin in Éirinn.
canúáil
seoltóireacht
surfáil
sciáil
fánaíocht
cadhcáil
boghdóireacht
ziplíne
gaothshurfáil
iascaireacht
raftú bánuisce
galf
tonnmharcaíocht choirp
ailleadóireacht
clárscimeáil sneachta
dreapadóireacht
marcaíocht ar chapall
rópadóireacht anuas
B. Cuir líne faoi aon cheann de na gníomhaíochtaí atá déanta agat
agus bí in ann cur síos a dhéanamh uirthi.
C. Labhair leis an duine in aice leat faoi na gníomhaíochtaí a rinne
tú.
An duine & an nádúr
Réamhobair 2
Ceangal na pictiúir leis na habairtí cearta! Tá níos mó pictiúr ná
abairtí.
1. Beidh stoirmeacha againn tráthnóna; agus tintreach agus
toirneach. Beidh gaoth fórsa gála ann le linn na hoíche agus
beidh sé ag stealladh báistí.
2. Lá te agus grianmhar a bheidh againn amárach.
3. Beidh sé scamallach agus beidh sealanna báistí againn.
4. Tá muid ag súil le sneachta ag an deireadh seachtaine.
5. Beidh sealanna báistí agus gréine ann.
6. Beidh ceathanna flichshneachta againn um thráthnóna.
Cén cineáil aimsire atá agaibh inniu?
An duine & an nádúr
Cén spóirt lena mbaineann na ceannlínte seo?
Cén cineáil aimsire a bhí ann i ngach cás, dar leat?
Réamhobair 3
An duine & an nádúr
Éisteacht
Éist le Bertie agus freagair na ceisteanna:
1. Cad iad na hainmhithe ar fad a dtugann Bertie
aire dóibh?
2. Cad iad na hainmhithe atá coitianta sa cheantar?
3. Conas a thugann sé bia do na ba agus do na
hasail?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Baineann Bertie úsáid as an bhfocal beithíoch –
an bhfuil focal eile agat féin?
5. An bhfuil a fhios agat cad is brí le beithíoch i
gcanúint Uladh?
6. Cad is brí leis an bhfocal eallach?
7. An bhfuil an Ghaeilge agat do na hainmhithe seo:
An duine & an nádúr
Iarphlé 1
Nuair a cuireadh ceist ar Shíle ó Choláiste Iosagáin
an gcaitheann sí mórán ama amuigh faoin aer, seo
an méid a dúirt sí:
“Imrím peil Ghaelach agus imrím cispheil chomh maith ar son na
scoile. Agus, i mbliana bhuaigh muid craobh na hÉireann – peil
Ghaelach. “
“Tá mé sna Gasóga Mara, bíonn muid ag seoltóireacht agus ag
rámhaíocht i rith an tsamhraidh. Is breá liom bheith amuigh ar an
bhfarraige, tá sé ar fheabhas, bíonn sé an-fhuar.”
“Téann muid ag campáil i rith an tsamhraidh chomh maith agus i
rith na Cásca. De ghnáth, bíonn muid ag campáil in aice le loch.
Bíonn bricfeasta againn agus ansin téann muid amach ar na báid.
Bíonn lón againn agus téann muid amach arís, ansin bíonn
dinnéar againn agus téann muid amach ag siúl nó rud éigin mar
sin ansin. Bíonn orainn ár ndinnéar a dhéanamh ar thine agus
gach rud.”
1. An ndéanann tú féin aon cheann de na
gníomhaíochtaí a luann Síle? Cad iad?
2. Conas atá an t-am a chaitheann Síle amuigh faoin
aer difriúil leis an am a chaitheann Bertie amuigh
faoin aer?
An duine & an nádúr
Iarphlé 2
An duine tú arbh fhearr ar fad leat fanacht istigh sa
teach, nó an duine thú ar bhreá leat bheith amuigh
faoin spéir? Faigh amach…
1. Tá snámh agam agus is breá liom bheith ag
snámh. Fíor / Bréagach
2. Dá n-iarrfaí orm cluiche beag peile a imirt,
d'imreoinn go cinnte. Fíor / Bréagach
3. Cuireann luí agus éirí na gréine áthas an
domhain orm. Fíor / Bréagach
4. B’fhearr liom mo chuid prátaí féin a fhás ná iad a
cheannach. Fíor / Bréagach
5. Tuigim cén fáth a dtaitníonn galf le daoine. Fíor /
Bréagach
6. Nuair a fheicim clós súgartha, bíonn fonn orm a
bheith ag súgradh. Fíor / Bréagach
7. B’fhearr liom leabhar a léamh sa ghairdín ná i
mo sheomra. Fíor / Bréagach
8. Tá rothar agam agus tá sé réidh le húsáid. Fíor /
Bréagach
9. Tá mé in ann trí réaltbhuíon a ainmniú, ar a
laghad. Fíor / Bréagach
10. Tá mé in ann cúig éan a ainmniú i mo cheantar,
ar a laghad. Fíor / Bréagach
An duine & an nádúr
Iarphlé 3
Torthaí an cheistneora:
Idir 7-10 (fíor): Is maith leat bheith amuigh faoin
spéir agus is duine aclaí tú. Cuireann tú spéis sa
nádúr agus is maith leat an méid atá ar eolas agat a
léiriú do dhaoine eile.
Idir 4-7 (fíor): Is maith leat gníomhaíochtaí áirithe a
dhéanamh amuigh faoin aer. Má chuirtear brú ort
dul amach, téann tú amach, ach sin é. Is maith leat
éin agus bláthanna agus mar sin, ach ní bheifeá
rómhaith á n-ainmniú.
Idir 1-4 (fíor): Is sámhaí (couch potato) ceart tú! Ní
maith leat bogadh amach as an teach, fiú agus an
ghrian ag soilsiú. Ní maith leat spórt, ach amháin
má tá cluiche maith ar siúl ar an teilifís. Is ar éigean
a aithníonn tú an difríocht idir éan agus bláth.

similar documents