Ceisteanna

Report
19. Timpiste san Ionad Eachtraíochta Ceisteanna:
1. Cén t-am den bhliain a bhí ann?
2. Conas a bhí an aimsir?
3. Cá ndeachaigh an buachaill agus
an cailín?
4. An raibh siad ag súil/tnúth leis?
5. Cén fáth?
Freagraí: (cliceail anseo)
Foghraíocht:
ionad eachtraíochta
na Carraige
Friotal:
adventure centre
ionad eachtraíochta
1. Lá breá samhraidh a bhí ann
2. Bhí an aimsir go hálainn
3. Chuaigh siad go dtí ionad
eachtraíochta na Carraige
4. Bhí siad ag tnúth go mór leis
5. Is maith leis an mbuachaill bheith
amuigh faoin aer agus bhí an
cailín ag tnúth le spórt is spraoi
Ceisteanna:
1. Cé a bhí ag caint leo san
ionad?
2. Cén sórt imeachtaí a bhí ar
fáil ann?
3. Cad a bhí ar siúl an lá sin?
Freagraí:
Foghraíocht:
dreapadóireacht
seoltóireacht
sléibhteoireacht
ag dreapadh
1. Bhí siad ag caint leis an
mbainisteoir/stiúrtheoir san
ionad
2. Bhí dreapadóireacht,
seoltóireacht agus
sléibhteoireacht ar fáil
3. Bhí dreapadóireacht ar siúl
an lá sin
Ceisteanna:
1. Cá ndeachaigh siad ansin?
2. Cad a bhí ar a ndroim acu?
3. Cé mhéad a bhí sa ghrúpa?
4. Cad a bhí le feiceáil ar na
sléibhte?
Freagraí:
Foghraíocht:
caoraigh
1. Chuaigh siad amach ag
dreapadh ansin
2. Bhí málaí ar a ndroim acu
3. Bhí cúigear sa ghrúpa –
ceathrar agus an bainisteoir
4. Bhí caoraigh ar na sléibhte
Ceisteanna:
1. Cad a tharla do Liam?
2. Cad a ghortaigh sé?
3. Cé a thug cabhair dó?
4. Cad a dúirt an
bainisteoir leis?
Freagraí:
Foghraíocht:
rúitín
corraigh /corraí
Friotal:
don’t move
ná corraigh;
ankle
rúitín
1. Ghreamaigh/Chuaigh a
chos i bpoll sa talamh
2. Ghortaigh sé a rúitín
3. Thug an bainisteoir
cabhair dó
4. Dúirt sé leis gan corraí
Ceisteanna:
1. Cad a rinne an bainisteoir?
2. Cad a rinne Máire?
Cad a chuir sí ar chos Liam?
Freagraí:
1. Ghlaoigh an bainisteoir ar
otharcharr
Ghlaoigh sé ar na seirbhísí
tarrthála
2. Chuir Máire bindealán ar
chos Liam
Foghraíocht:
seirbhísí tarrthála
Ceisteanna:
1. Cad a rinne siad le Liam ansin?
2. An raibh Liam ábalta siúl leis féin?
3. Cé a thug cabhair dó?
4. Cé a tháinig ansin?
5. Cá raibh an t-otharcharr?
Cén fhad a bhí an t-otharcharr
uathu?
6. Cad a rinne siad le Liam?
7. Cé ar chuir siad fios air?
Cé a bheadh ag fanacht leis?
Freagraí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Thug siad cabhair do Liam dul síos an sliabh
Ní raibh sé ábalta siúl leis féin
Thug an bainisteoir agus fear eile cabhair dó
Tháinig an tseirbhís tarrthála ansin
Bhí an t-otharcharr leathmhíle uathu
Chuir siad Liam ar shínteán agus d’iompaigh siad síos an sliabh é
Chuir siad fios ar a mhuintir
Bheadh a mhuintir ag fanacht leis ag an ospidéal
19. Timpiste san Ionad Eachtraíochta
Lá breá Samhraidh a bhí ann.
Bhí an aimsir go hálainn. Bhí an ghrian ag spalpadh anuas.
Bhí Liam agus Máire ar a laethanta saoire.
Chuaigh siad go dtí Ionad Eachtraíochta na Carraige.
Bhí siad ag tnúth go mór leis.
Bhí Máire ag súil leis an spórt is spraoi agus bhí Liam ag súil le bheith
amuigh faoin aer.
Bhuail siad leis an mbainisteoir /stiúrtheoir san ionad.
Thaispeáin sé clár na n-imeachtaí dóibh.
Bhí dreapadóireacht, seoltóireacht agus sléibhteoireacht ar fáil ann.
Bhí dreapadóireacht ar siúl an lá sin.
Bhí Liam agus Máire breá sásta.
Nuair a bhí gach duine réidh chuaigh siad amach ag dreapadh.
Bhí beirt eile sa ghrúpa leo
Bhí mála ar a ndroim ag gach duine.
Thóg siad lón paiceáilte, éadaí breise agus rudaí mar sin leo.
Chuaigh an bainisteoir chun tosaigh.
Chonaic siad caoraigh ar an sliabh.
Bhí an radharc go hálainn.
Go tobann, ghortaigh Liam a rúitín.
Chuaigh a chos isteach i bpoll sa talamh.
Bhí sé greamaithe go docht daingean.
Thug an bainisteoir cabhair dó.
Dúirt sé leis fanacht socair agus gan an cos a chorradh
Faoi dheireadh d’éirigh leo an cos a thógáil amach.
Bhí sé gortaithe go dona áfach.
Ghlaoigh an bainisteoir ar otharcharr mar ní raibh Liam ábalta siúl.
Buíochas le Dia bhí bosca garrchabhrach ag Máire.
Chuir sí bindealán ar chos Liam.
Dúirt sí leis go raibh cabhair ag teacht.
Thug an bainisteoir agus fear eile cabhair do Liam dul síos an sliabh.
Chuaigh siad go mall. Níor mhaith leo Liam a ghortú níos mó.
Ansin tháinig beirt ón seirbhís tarrthála.
Chuir siad Liam ar shínteán agus d’iompaigh siad é síos an sliabh.
Bhí an t-otharcharr leathmhíle uathu.
Chuir siad fios ar a mhuintir agus bhí siad ag fanacht leis ag an
ospidéal.

similar documents