Transformatorul electric

Report
Definiţie
 Transformatorul electric este un aparat electromagnetic
static, utilizat pentru:
 modificarea parametrilor puterii electromagnetice
primite de la o reţea de curent alternativ şi
 transferarea acestei puteri la o altă reţea de curent
alternativ.
 Parametrii modificaţi sunt:
 tensiunea electrică;
 intensitatea curentului electric;
 numărul de faze.
Clasificare
 După domeniul de utilizare
 transformatoare de putere
se utilizează în reţelele de transport şi distribuţie a
energiei electrice;
Clasificare
 transformatoare de măsură
se folosesc pentru conectarea indirectă a aparatelor
destinate determinării tensiunilor şi curenţilor de
valori mari;
Clasificare
 transformatoarele de mică putere
de exemplu, transformatoarele de siguranţă, de
izolare, de separare, de comandă, de alimentare.
Clasificare
 transformatoare cu destinaţie specială, pentru reţele cu
condiţii deosebite de funcţionare
de exemplu, pentru reţele şi instalaţii subterane,
miniere , navale etc.;
Clasificare
 transformatoare de construcţie specială
de exemplu, pentru redresoare, pentru sudură,
pentru cuptoare electrice;
Clasificare
 După numărul de faze
 transformatoare monofazate
Clasificare
 transformatoare trifazate
Clasificare
 După modul de răcire
 transformatoare uscate
partea activă se află într-un dielectric solid (răşină, nisip) sau este
răcită cu un gaz; când gazul de răcire este aerul, se numesc
transformatoare în aer, răcirea făcându-se fie prin circulaţie
naturală, fie prin circulaţie forţată (cu ventilator)
Clasificare
 transformatoare în ulei
partea activă a transformatorului (miezul şi înfăşurările) este
cufundată în ulei special de transformator
Principiul de funcţionare
 Funcţionarea
transformatorului electric se bazează pe
fenomenul de inducţie electromagnetică, descoperit de
Michael Faraday, în anul 1831.
Principiul de funcţionare
 Dacă raportul de transformare este subunitar (k < 1), atunci
tensiunea secundară este mai mare decât tensiunea primară
(u2 > u1) şi transformatorul se numeşte transformator ridicător
de tensiune.
 Dacă raportul de transformare este supraunitar (k > 1), atunci
tensiunea secundară este mai mică decât tensiunea primară
(u2 < u1) şi transformatorul se numeşte transformator coborâtor
de tensiune.
 Dacă raportul de transformare este unitar (k = 1), atunci
tensiunea secundară este egală cu tensiunea primară (u2 = u1)
şi transformatorul se foloseşte pentru separarea electrică a
circuitelor (situaţie întîlnită în unele montaje electronice).
FIŞĂ DE LUCRU
A. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:
1. Un transformator coborâtor de tensiune are raportul de
transformare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. Partea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a unui transformator electric
este alcătuită din miezul magnetic şi înfăşurări.
3. Transformatoarele pentru sudură sunt transformatoare
de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ specială.
4. Transformatoarele de alimentare sunt transformatoare
de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ putere.
FIŞĂ DE LUCRU
B. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:
1. Transformatoarele electrice monofozate funcţionează în
curent continuu.
2. Un transformator ridicător de tensiune are în primar un
număr mai mare de spire decât în secundar.
3. Transformatorul
electric funcţionează pe baza
fenomenului de inducţie electromagnetică.
4. Transformatoarele de măsură se folosesc pentru
măsurarea tensiunilor şi curenţilor de valori mari.
FIŞĂ DE LUCRU
C. Ce au în comun obiectele reprezentate în figură, din
punct de vedere al alimentării cu energie electrică?
Prin urmare ...
 ... astăzi, am învăţat:
 ce este un transformator electric;
 de câte feluri pot fi transformatoarele electrice;
 unde se utilizează transformatoarele electrice;
 cum funcţionează un transformator electric.
 data viitoare, vom afla şi alte lucruri la fel de interesante
despre transformatorul electric;
până atunci ...
LA REVEDERE!

similar documents