EcoUmana-Curs1-Definitie-concepte-curente

Report
definire, concepte, origine, evoluţie
- ansamblu de discipline şi subdiviziuni disciplinare
- relaţii dintre:
- om: indivizi, grupuri, societăţi
- mediu înconjurător: natural, seminatural,
artificial
- mediul înconjurător = ecosistem
- sfârşitul secolului XIX
- sociologi şi geografi
Emile Durkheim
paradigma excepţionalităţii umane
“durkheimianism”
Paul Sears
rolul societăţii umane în natură
abordarea sistemică în ecologia
umană
William Catton şi Riley Dunlap
noua paradigma ecologică
factorii abiogeni şi biologici
= variabile independente
societate, tehnologie, artă, religie etc.
HEP
durkheimianism
Sears
NEP
Noua paradigmă
ecologică
Natura
climăvegetaţie
vegetaţiesol
sol faună
faună aer
climă
aerapă
apă
- abordarea omului ca parte a ecosistemului
- relaţiile om-mediu influenţate de:
- componente biogene
- componente abiogene
- componente economico-politice
- elemente psiho-sociologice
- elemente culturale
- multidisciplinaritate şi interdisciplinaritate
- metodologii: geografice, biologice, ecologice, sociale,
economice
- trans-ştiinţă: limbaj comun pentru cercetare şi raportare
Determinismul mediului
- sf. sec. XIX – înc. sec. XX
- rol determinant al factorilor de
mediu
- aspecte culturale şi de organizare
similare = rezultatul condiţiilor
similare de mediu (în special
climatice)
- E. Huntington, D.L. Hardesty
Frederich Ratzel
Posibilismul
- oponent radical al determinismului
- rol pasiv al naturii
- cadru de dezvoltare pentru specia
umană, fără a o influenţa
- studiu “caz cu caz” al societăţilor,
fără capacitate de analiză
comparativă
Franz Boas
Ecologia culturală
- relaţie cauzală dintre:
- condiţii de mediu
Julian Steward
- subzistenţă
- structura socială
- condiţii identice de mediu şi tipare de
subzistenţă similare = structuri sociale
similare
Leslie White
Materialismul cultural
(Neo-funcţionalismul)
- continuă ideile ecologiei culturale
- cultura şi organizarea socială =
adaptări funcţionale pentru
exploatarea resurselor trofice
- scopul adaptărilor e evitarea
supraexploatării
Marvin Harris
- provenite din ecologia culturală
Ecologia globală
şi politică
- raportarea efectelor
- raportarea la economia
relaţiei subzistenţăpolitică, distribuţia şi
structuri sociale –
consumul resurselor
mediu la nivel local sau
- suprapopulare,
regional
reducerea şi dispariţia
resurselor
Antropologia ecologică
- specia umană ca parte (element) al
ecosistemului planetar
Andrew Vayda
- adaptabilitatea = rezultatul
reacţiilor fiziologice, biologice,
comportamentale rezultate din
interacţiunea cu mediul
- cuantificarea relaţiilor
Roy Rappaport
Ecologia comportamentală
- modele teoretice folosite pentru
explicarea relaţiei om-mediu
John Krebs
a) fenotipurile şi comportamentele
= supuse selecţiei naturale
b) timpul şi energia sunt limitate în
ecosisteme
- modul de utilizare a acestora pentru
subzistenţă şi reproducere
Nick Davies
Adaptabilitatea umană
- influenţa elementelor mediului asupra
caracteristicilor biologice
- elementele mediului:
- abiotice
- biotice
- culturale
- socio-politice
- economice
- omul = rezultat al evoluţiei
Machu Pichu
Environmental History
- relaţia om-mediu = constante şi principii generale, analiză
a cauzalităţilor şi consecințelor
- metodologii ale ecologiei culturale şi antropologiei
ecologice, ştiinţelor sociale, umaniste, naturale + analiză
multidisciplinară
- direcţii de cercetare
Evoluţia specifică şi socio-culturală
- apariţia şi evoluţia speciei
- dezvoltarea şi dinamica organizărilor sociale şi
culturilor
Biologia umană
- derivată din medicină şi adaptabilitatea umană
- variaţii genetice, relaţia varietate biologică – mediu
- biodemografie
Ecoetologia umană
- derivată din ecologia comportamentală
- comportamentele (de hrănire, reproducere, organizare
familială şi socială) în raport cu mediul înconjurător
- abordare apropiată de zoologie
Ecologia culturală
- integrarea în practică a ideilor lui Steward şi Leslie
- raporturile dintre o societate şi mediul ei de viaţă, inclusiv
mediul trofic
Managementul natural
- largă amploare
- modalităţi de utilizare, control şi gestiune a resurselor
- impactul societăţii umane asupra resurselor

similar documents