şırnak genel il brifingi nisan 2014

Report
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
NİSAN 2014
1
GENEL TANITIM
İl Oluşu
18 Mayıs 1990
Yüzölçümü
7.151,57 km²
İlçe
6
Belediye
20
Köy
179
Rakım
1400 m
Şırnak-Irak (Sınırı)
139 km
Şırnak-Suriye (Sınırı)
102 km
NÜFUS YAPISI
ŞEHİR
KÖY
TOPLAM
2000 (Nüfus/Toplam Nüfusa Oranı)
211.328
%59,8
141.869
%40,2
353.197
2013 (Nüfus/Toplam Nüfusa Oranı)
296.790
%62,4
178.465
%37,6
475.255
2000-2013 Nüfus Artışı
%40,4
%25,8
%34,5
2
İLÇELERİMİZ
ŞIRNAK
BEYTÜŞŞEBAP
CİZRE
GÜÇLÜKONAK
İDİL
SİLOPİ
ULUDERE
60.255
5.304
110.166
3.356
25.633
85.350
6.726
SOSYAL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ
ORTALAMA HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ
OKUR YAZAR NÜFUS ORANI
OKULLAŞMA ORANI
(Okulöncesi/İlkokul/Ortaokul/Ortaöğretim)
İŞSİZLİK ORANLARI (%)
2000
2014
%8,25
%7.88
(2012)
---
%86.8
---
Okul öncesi
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
%36,71
%98,65
%97,20
%58,04
10,7
19,4(2012)
OSB PARSEL SAYISI (Şırnak/Cizre)
0
24/62
KSS İŞYERİ SAYISI (Şırnak/Cizre)
0
100/100
10 BİN KİŞİYE DÜŞEN HASTANE
YATAK SAYISI
5
13
UZMAN HEKİM SAYISI
14
149
PRATİSYEN HEKİM SAYISI
70
182
3
SOSYAL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ
ŞIRNAK
TÜRKİYE
2002
2014
2014
EMEKLİ SAYISI
3.176
11.212
10.607.263
SİGORTALI SAYISI
10.837
53.578
18.886.989
İNTERNET
KULLANIM SAYISI
80
11.190
7.199.415
1.640/23
1.862 /35
FAAL ŞİRKET /
KOOPERATİF
SAYISI
4
OTELLERİN YATAK
SAYISI
801
1.604
EĞİTİM
Eğitim Öğretim
Yılı
Öğrenci Sayısı
Derslik Sayısı
Öğretmen Sayısı
Okul Sayısı/Kurum
Sayısı
2013-2014
156.555
4.276
5.759
634
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2005
2014
Okul Öncesinde
----
18,3
İlköğretimde
----
35,6
Ortaöğretimde
----
2014
93,0
22 Mayıs 2008
Öğrenci Sayısı
3119
Akademik Personel
255
İdari Personel
184
39,7
Okur Yazarlık Oranı
TÜRKİYE
Kuruluş
ŞIRNAK
86,8
Fakülte:
4
Meslek
Yüksekokulu:
4
5
Enstitü :
2
Yüksekokul:
2
EĞİTİM
2010-2014 DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Okul Sayısı
Derslik Sayısı
Eğitim İkamet
Merkezi
Onarım
Güçlendirme
Yurt Sayısı
96
1045
400
101
4
Adı
İlimizde Uygulama Durumu
Fatih Projesi
İlimiz geneli 17 Ortaöğretim kurumunda FATİH Projesi alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. 400
adet akıllı tahta kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 17 adet çok amaçlı yazıcı
ilgili okullara teslim edilmiştir.17 Doküman kamera, bir adet UZEM sınıfı ve öğretmenlere 196,
öğrencilere 821 (toplam 1.017) tablet bilgisayar dağıtılmıştır.
Asil Yönetici Atama
İlimizde Kadrolu İdareci olarak: 90 Okul Müdürü, 18 Müdür Başyardımcısı ve 102 Müdür
Yardımcısı görev yapmaktadır. İhtiyaç : 267 Okul Müdürü, 20 Müdür Başyardımcısı ve 462
Müdür Yardımcısına ihtiyaç duyulmaktadır.
Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması
35 adet okulöncesi kurum, 8786 öğrenci; okullaşma oranı % 34,58’dir.
( 5 Adet anaokulu inşaatı bitiminde ihtiyaç üzerine ilkokul/ortaokula dönüştürülmüştür.)
‘Okullar Hayat Olsun’ Projesi
MEB, Türkiye Belediyeler Birliği ve Orman Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle
hayata geçmiştir. Müdürlüğümüz ile İl ve ilçe belediyeleri arasında da protokoller yapılmıştır. İl
genelinde 25 okulda proje kapsamında faaliyet yapılmaktadır. Bu okulların kütüphane, Spor
salonları ve bahçelerinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden
alınan 10.000 adet fidan okul bahçelerini yeşillendirme çalışmalarında kullanılmıştır
6287 Sayılı Kanun Uygulamaları
( 4+4+4 Eğitim Sistemi)
İlgili kanun çerçevesinde ilimizde komisyonlar belirtilen zamanlarda kurularak okulların ilkokul
– ortaokul olarak tahsisi yapılmıştır. İlimizde okulların dönüşüm işlemleri tamamlanmış
herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. Ortaöğretime kayıt yaptırmayan 2327 öğrenciden
1027 öğrenci ortaöğretime, 686 öğrenci Açık Öğretime (Toplam: 1713 öğrenci) kayıtları
sağlanmıştır. Temel Eğitimde ve Ortaöğretimde devamsızlığın azaltılması çalışmaları için aylık
raporlar alınmakta ve okullar öğrenci bazında takip edilmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitime
bağlı okullarda Akademik başarının (Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) arttırılması
çalışmaları devam etmektedir.
Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarını
Geliştirme
Halk Eğitim Merkezlerinden yararlanan kişi sayısı ortalama %1.9’dan %3.12’ye çıkarılmıştır.
6
EĞİTİM
2010-2014 DÖNEMİNDE BAKANLIK ÖNCELİKLERİ/ PROJELERİ
Adı
İlimizde Uygulama Durumu
Yardımcı Hizmetler Personeli İhtiyacı
İlimize Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün tahsis Ettiği ödeneklerle Temel
Eğitime bağlı Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullarda 20 personel çalıştırılmaktadır. 2014
yılında tahsis edilecek olan ödenekle il geneli 305 personel çalıştırılacaktır.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı
Bakanlığımızın yeni 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı İlimizde başarıyla uygulanmıştır. İlimizde
221 Ortaokulda toplam 12.740 öğrenci TEOG sınavına katılmıştır.
Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
Bu Benim Eserim Projesi
Müdürlüğümüz 15 Mart 2014 tarihinde Doküman Yönetim Sistemine geçmiş olup, basılı
evrak dönemini bitirmiştir. Siteme başarıyla geçildiğinden Ankara İli ile birlikte ilçelere
de yaygınlaştırma çalışmalarında pilot il seçilmiştir. 10 Şubat 2014 tarihinde bütün ilçe
müdürlüklerimiz de Doküman Yönetim Sistemine ( DYS ) geçeceklerdir .
İlimizde Ortaokul, Matematik ve Fen Bilimleri alanında ülke genelinde yürütülen Bu
Benim Eserim proje yarışmasına 2013yılında 286 başvuru yapılmış olup; Van bölge
sergisine ilimiz 13 proje ile katılmıştır. Yapılan elemelerden sonra Ankara sergisine 3
proje ile katılan ilimiz Güçlükonak ilçesinden katılan proje ile Türkiye 1.si olmuştur.
2014 yılında toplam 402 adet proje başvurusu yapılmış olup; Van bölge elemelerinden 63
adet proje geçmiş olup ; değerlendirme ve sergi süreci devam etmektedir.
Sodes Projeleri
Müdürlüğümüzce yürütülen “Hayattır Kitap” isimli SODES projesiyle Ortaöğretim
kurumlarımıza 18 adet kütüphane kurulmuş olup; toplam 15.499 adet kitapla
kütüphaneler donatılmıştır. Ayrıca aynı proje kapsamında ilimiz Merkez Çok Kapsamlı
Lisesinde 110 kişilik 3D sinema sistemi donatımlı bir adet toplantı salonu yapılmıştır
İHTİYAÇLAR
Öğretmen
2473
Derslik
2013 Yılı 1.617 derslik
2014 Yılı 56 derslik
2015 Yılı 34 derslik
Yurt
6
Lojman 108 Daire
Arsa
Donanım
13
108 Daire
7
SAĞLIK
HİZMET GÖSTERGELERİ
Hastane
7
Nitelikli Yatak Sayısı
464
Toplam Yatak Sayısı
618
Toplum Sağlığı Merkezi
7
Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı)
48
Ağız Diş Sağlığı Merkezi
2
Verem Savaş Dispanseri
2
Ana Çocuk Sağlığı Merkezi
1
Sağlık Evi
18
Sıtma Savaş Dispanseri
1
2011
2014
Bebek Ölüm Oranı % 0
(Şırnak/Türkiye)
18,3/9,1
9.5/--
Anne Ölüm Oranı % 00
(Şırnak/Türkiye)
27,7/14,8
50/--
2011
2014
Pratisyen hekim başına düşen kişi sayısı
(Şırnak/Türkiye)
2.671/2.183
Uzman hekim başına düşen kişi sayısı
(Şırnak/Türkiye)
3.387/1.155
İHTİYAÇLAR
ADET
Hastane
-
Tıbbi Cihaz
68
2.611/-3.189/--
Pratisyen
55
Uzman
98
Doktor
Hemşire -Ebe
234
Diğer Personel
157
8
TARIM
İlin Yüzölçümü
7.171,57 km²
Tarımsal Alan
1.541.612,28 da
Destek Kapsamında Fiilen
Ekilen Alan
954.640,804 da
-Sulu tarım arazileri
292.612,18 da
-Kuru tarım arazileri
1.202.759,10 da
YILI
PROJE SAYISI
PROJE MALİYETİ (TL)
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ (Tamamlanan)
2007-2014
27
8.806.142,48 TL
GAP B. K. İ. (Devam Eden)
2014
4
2.319.098,00 TL
İL ÖZEL İDARESİ (Tamamlanan)
2007-2014
45
2.678.069.20 TL
İL ÖZEL İDARESİ (Devam Eden)
-Dikili Tarım Arazileri
Kayıtlı Çiftçi Sayısı
Mevcut Kayıt
Altındaki Hayvan
Sayıları
46.240,00 da
2014
1
1.275.000,00 TL
KKYDP YATIRIMLARI (Tamamlanan)
24.037
2007-2014
2002
567
14.287.922,60 TL
KKYDP YATIRIMLARI (Devam Eden)
2014
2014
Küçükbaş Hayvan
121.000
848.785 ADET
Büyükbaş Hayvan
26.141
23.265 ADET
Arı Kovan Sayısı
2.500
41.986 ADET
Tarımsal Danışmanlık Şirketleri
İl Genelinde 5 Adet Tarımsal Danışmanlık Şirketi Bulunmaktadır.
Tarımsal Danışman
Sayısı
Tarımsal Danışmanlık Şirketlerinde Çalışan 3
yönetici ve 40 danışman personel çalışmaktadır.
1807 adet tarımsal işletme kayıtlıdır.
Danışmanlık
Desteklemesi
Toplam 846.000,00 TL destekleme ödemesi
yapılacaktır.Devam etmektedir.
İlimizde Yetiştirilen Ürünler
Buğday, pamuk, mısır, burçak, yonca, üzüm, arpa, fiğ, korunga, mercimek,
çeşitli meyve , sebzelik ve mürdümüktür.
3
892.077,70 TL
5
2.070.
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ
2002-2014
338.777.653,21 TL
GAP EYLEM PLANI DESTEKLEMELERİ (Tamamlanan)
2010-2014
1
545.000,00 TL
GAP EYLEM PLANI DESTEKLEMELERİ (Devam Eden)
2011-2014
---
---
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ (Aktif)
2000-2012
16.230.226,00 TL
2002-2014 Toplam Tarımsal
Desteklemeler / Yatırımlar
(Tamamlanan)
381.325.013,48 TL
2002-2014 Toplam Desteklemeler /
Yatırımlar (Devam eden)
5.332.175,70 TL
HİBE MİKTARI ( Tamamlanan)
356.030.684,56 TL
9
TARIM
Projenin Ait
Olduğu Sınıf
KIRSAL
KALKINMA
BAK.
KAYNAKLI
GAP B.K.İ.
KAYNAKLI
GAP B.K.İ.
KAYNAKLI
GAP B.K.İ.
KAYNAKLI
Proje Adı
Güneş Enerjisi
ile Isınan Sera,
Koyun
Ağılı
Yapımı,
Süt
İşleme Tesisi,
Bal İşleme ve
Paketleme
Tesisi
projeleri
Sebzeciliği
Geliştirme ve
Modern
Bağcılık
Projesi
Arıcılığı
Geliştirme
Projesi
Kapalı Basınçlı
Sulama
Projesi
DEVAM EDEN PROJELER
Yeri
Cizre,
Beytüşşebap,
Silopi.
Uludere İlçesi
ve Köyleri
Beytüşşebap
İlçesi ve
Köyleri
Cizre İlçesi ve
Köyleri
Proje Yılı
2012
2014
2014
2014
Yararlanıcı
Sayısı
3
--
--
--
Proje Bedeli
Mevcut Durum
892.077,70 TL
Bakanlık onayı alınmış
olup şahıslar sözleşme
imzalamaları için davet
edilmiştir.(Şırnak ve
Cizre Projeleri için
sözleşme
imzalanmıştır.)
737.098,00 TL
Çiftçi Katkısı:
221.129,40 TL
Proje kapsamında çeşitli
sebze ve fideleri
dağıtımı yapılması
onaylanmış ve Modern
Bağcılığı geliştirmek için
bağ tesis edilmesi
öngörülmektedir.(Proje
devam etmektedir.)
932.000,00 TL
Çiftçi Katkısı:
279.600,00 TL
120 Çiftçiye 25 arılı
kovan +25 kg temel
petek (3.000 arılı
kovan+3.000kg temel
petek) proje devam
etmektedir.
650.000,00 TL
Çiftçi Katkısı:
195.000,00 TL
500 Arazinin sulanması
planlanmaktadır.Proje
devam etmektedir.
İHTİYAÇLAR

Sınır boyu köyleri için
hazırlanması öngörülen
projeler (keçicilik,
koyunculuk ve arıcılık) için
10 Milyon TL kaynak
sağlanması.

Proje sunma kapasitesinin
geliştirilmesi

Girişimcilik
geliştirilmesi
ruhunun
10
TARIM
Projenin Ait
Olduğu Sınıf
İl Özel İdaresi
Kaynaklı Projeler
Danışmanlık
Desteklemesi
DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı
Arıcılık Projesi
Yeri
Merkez İlçe ve
Köyleri
4 adet şirket
Yararlanıcı
Sayısı
Proje
Yılı
2014
2013
Proje Bedeli
Mevcut Durum
İl Özel İdaresi
Katkısı:892.500,00 TL
Çiftçi Katkısı:382.500,00 TL
Arıcılık Projesi
devam
etmektedir.
2.115 işletme
846.000,00 TL
Proje Devam
etmektedir.
11
ENERJİ
İlimizde yapımı devam eden barajlar
ve fiziki gerçekleşme oranları
Uludere ve Ballı Barajları
% 99,92
Kavşaktepe Barajı
% 49,39
Musatepe ve Çetintepe Barajı
% 89,66
Toplam proje bedeli
Nakdi gerçekleşme
165.000.000 TL
(2014 Yılı
fiyatlarıyla
K.D.V.Hariç)
% 83
12
ENERJİ
Termik Santraller
Silopi Termik Santrali (CİNER):
Kurulu Güç
1X135
(MWh)
İstihdam
492
kişi
2013 Üretimi
Yaklaşık 645 Milyon (KWh)
2x135 MWh gücünde ek santral inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Silopi KARKEY Termik Santrali
Kurulu Güç
171,94 (MWh)
İstihdam
119 kişi (2013)
2013 Üretimi
Yaklaşık 428 Milyon (KWh)
Bunlarla birlikte Galata Enerji Üretim A.Ş.,ADO Grup ve Global Holding tarafından ilimiz sınırlarında
termik santral kurulması için çalışmalar yapılmaktadır .
13
KÜLTÜR
 İlimiz, Hz. Nuh ve Mem u Zin türbeleri, Ulucami, Kırmızı
Medrese gibi çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahiptir.
 İdil-Cizre-Silopi hattı mevcut tarihi ve kültürel değerleriyle
önemli bir turizm destinasyonu haline getirilebilir.
 Bu değerlerle beraber Hz. Nuh’un Gemisi’nin de gün ışığına
çıkarılmasıyla ilimiz önemli bir inanç ve turizm merkezi haline
gelecektir.
14
KÜLTÜR
ŞEHR-İ NUH DİRİLİYOR PROJESİ
 Ağustos 2012 tarihinde Cizre’de başlatılmış, 2014’te
bitirilmesi hedeflenmiştir.
 Proje için gerekli ödenek Kalkınma Bakanlığı tarafından
sağlanmaktadır.
 Bu projenin bir sonraki adımı, bütün Cizre Surlarını ortaya
çıkaracak büyük çaplı bir kentsel dönüşüm çalışması
olacaktır.

Projenin amacı turizm altyapısının oluşturulmasıdır.

Proje kapsamında 12 adet niteliksiz kamu binası yıkılmıştır.

Hamidiye Alayı Kışla Binası ve Develer Hanı’nda uygunsuz
eklenti ve sıvalar sökülmüştür.

İç Kale’deki tüm çalışmalar İBB teşekkülü olan BİMTAŞ A.Ş.
tarafından projelendirilip Valiliğimize teslim edilmiştir.

Hamidiye Alayı Kışla Binası için ihale yapılmış, restorasyon
çalışmalarına başlanılmıştır.

Develer Hanı
sunulmuştur.

Mardin Müzesi denetiminde İç Kale’de kazı çalışmaları
başlatılmıştır.
için
hazırlanan proje
kurul onayına
15
CİZRE
ULAŞTIRMA
Mevcut Yol Durumu
Karayollarının Şırnak İli hudutları dahilinde;
Devlet Yolu
364
İl yolu
324
Toplam:
688
Bölünmüş Yol
168,2
Bitümlü Sıcak Karışım
92,2
Sathi Kaplama
403,8
Stabilize Yol*
40
Diğer Yollar*
152
16
*Stabilize Yol: Önceden açılmış yakın zamanda işlem görmemiş yollar.(Uludere- Uzungeçit/Beytüşşebap-Ayvalık)
*Diğer Yollar: Sonradan ağa alınıp yapımına başlanmayan yollar. (Şırnak-Pervarı, Eruh-Fındık vb.)
HABUR SINIR KAPISI
Silopi Tır Parkı
SİLOPİ TIR PARKI
 Yıllık 1.4 milyon araç giriş-çıkış hacmine sahip olan
Habur Sınır Kapısı’ndaki araç kuyruğu Tır Parkı’yla
çözüme kavuştu.
 680.589 m2’lik Tır Parkı’nın; sorunları çözebilecek
bir yapıya kavuşturulması için son üç yılda yapılan
yatırımın 16 Milyon TL’lik kısmı Valiliğimizin yoğun
gayretleri sonucunda iç kaynakların dışından temin
edildi.
Tır parkının yapılmasıyla;

Araç geçişleri hızlanmış, hızlı geçişlerle ticaret
hacmi artırılmıştır.

Hem Türkiye hem de Irak tarafında araç bekleme
süresinden kaynaklanan şikâyetler asgari düzeye
indirilmiştir.

Büyük araçların geçiş için bekletildiği; ancak
çamur, toz, toprak içindeki tesisin zemini beton
malzemeyle yapılmış, her türlü altyapı sorunu
giderilerek modern hale getirilmiştir.

Tır Parkı, İl Özel İdaresi’nin bütçesine 2013’de
yaklaşık 11,5 milyon TL ek kaynak sağlamıştır.
HABUR SINIR KAPISI ARAÇ İSTATİSTİKLERİ
2007-2013 YIL BAZINDA BÜYÜK ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ
KARŞILAŞTIRILMASI
ARTIŞ ORANI
(%)
2007
2013
FARK
GİRİŞ
303.434
710.010
406.576
134
ÇIKIŞ
308.880
725.196
416.316
135
2014 Mart Ayı Sonu Büyük Araç Giriş Çıkışı : 382.717
17
KÖY YOLLARI VE İÇME SUYU
KÖY YOLLARI
İL ÖZEL
İDARESİ
KÖYDES
TOPLAM
(2002-2014)
ASFALT KAPLAMA (A.G.Y. Dahil)
506,61 Km
1.342,70 km
1.849,31 km
BETON YOL (A.G.Y. Dahil)
143,05 km
18,37 km
161,42 km
SANAT YAPISI
(KÖPRÜ VE MENFEZ)
379 adet
536 adet
915 adet
STABİLİZE YOL
673,07 km
221,98km
895,05 km
TESVİYE ONARIM VE HAM YOL
2.297,93 km
193,98 km
2.491,91 km
SULAMA KANALI
31 adet
41 adet
72 adet
KANALİZASYON SİSTEMİ
20 adet
2 adet
22 adet
İÇME SUYU (YENİ TESİS)
101 adet
109 adet
210 adet
İÇME SUYU (TESİS GELİŞTİRME)
52 adet
177 adet
229 adet
* KÖYDES Projesi kapsamında 2005-2012 yılları arasında 790 adet proje için toplam 81,2 Milyon TL harcanmıştır.
18
SANAYİ VE TİCARET
İş ve Çalışma Hayatı
İlimizde İstihdam Oranları
(2011 TÜİK Verileri)
Tarım Sektöründe
% 15.7
Sanayi Sektöründe
% 14.5
Hizmet Sektöründe
% 69.8
19
2010-2013 KAMU YATIRIMLARI
(2010 yılı sonu itibariyle)
Proje
Sayısı
408
İhale/Proje Bedeli
Önceki Yıllar
Harcaması
Program Yılı
Ödeneği
(2010)
Dönem Sonuna
Kadar Harcama
Nakdi
Gerçekleşme
Oranı
(%)
1.14 Milyar TL
148,9 Milyar TL
220 Milyon TL
227 Milyon TL
103
(2011 yılı sonu itibariyle)
Proje
Sayısı
533
İhale/Proje Bedeli
Önceki Yıllar
Harcaması
Program Yılı
Ödeneği
(2011)
Dönem Sonuna
Kadar Harcama
Nakdi
Gerçekleşme
Oranı
(%)
1.506 Milyon TL
520,4 Milyon TL
284,1 Milyon TL
183,2 Milyon TL
65
(2012 yılı sonu itibariyle)
Proje
Sayısı
467
İhale/Proje Bedeli
Önceki Yıllar
Harcaması
Program Yılı
Ödeneği
(2012)
Dönem Sonuna
Kadar Harcama
Nakdi
Gerçekleşme
Oranı
(%)
1.664 Milyar TL
585 Milyon TL
258 Milyon TL
194 Milyon TL
75
(2013 yılı sonu itibariyle)
Proje
Sayısı
399
İhale/Proje Bedeli
Önceki Yıllar
Harcaması
Program Yılı
Ödeneği
(2013)
Dönem Sonuna
Kadar Harcama
Nakdi
Gerçekleşme
Oranı
(%)
1.75 Milyar TL
699 Milyon TL
456 Milyon TL
328 Milyon TL
72
20
YATIRIM ORTAMI
YATIRIM ORTAMI
2013’de kurulan şirket sayısı
271
2014’de kurulan şirket sayısı
76
2013 yılında Şırnak’ta ihracat yapan firma sayısı
217
2013 yılında il bazında yapılan ihracat
1.095.618.000 Dolar (Türkiye’de 16. sıradadır.)
2013 yılında Irak’a yapılan ihracat
10.737.343.249 Dolar
YATIRIM İMKANLARI
• İlimizde endüstriyel kullanım amaçlı zengin bazalt yatakları bulunmaktadır.
• İlimiz arıcılık faaliyetleri açısından uygun bir coğrafyaya sahiptir.
• Şırnak,küçük ve büyükbaş hayvancılık açısından devletten önemli desteklemeler alan bir ildir.
• Sera faaliyetleri için Silopi Ovası uygun bir yatırım ortamı sunmaktadır.
• Ticari faaliyetlerin hızlanmasında büyük öneme sahip havayolu ulaşımı ,Şırnak Havaalanı’nın 2013’de
açılmasıyla sağlanmaya başlanmıştır.
• Ortadoğu pazarına komşu olan Şırnak, yeni teşvik yasasında 6. bölgede yer aldığı için yatırımcılarına
geniş teşvik olanakları sunmaktadır.
21
ÖZELLİKLİ PROJELER
PROJE
ADI
YILLAR
PROJE
SAYISI
2008-2010
57
21.7 Milyon TL AYRILMIŞTIR
21.7 Milyon TL HARCANMIŞTIR
2011
34
6.6 Milyon TL AYRILMIŞTIR
6.6 Milyon TL HARCANMIŞITIR
2012
24
5.9 Milyon TL AYRILMIŞTIR
5.9 Milyon TL HARCANMIŞTIR
37
7.5 Milyon TL AYRILMIŞTIR
3.5 Milyon TL HARCANMIŞTIR
2009-2010
22
2,6 Milyon TL AYRILMIŞTIR
3,6 Milyon TL HARCANMIŞTIR
2011
3
2,1 Milyon TL AYRILMIŞTIR
0,56 Milyon TL HARCANMIŞTIR
2012
3
1.55 Milyon TL AYRILMIŞTIR
2,3 Milyon TL HARCANMIŞTIR
3
1.3 Milyon TL AYRILMIŞ
759.453 TL HARCANMIŞTIR
15
1.8 Milyon TL
YATIRIM MİKTARI
SODES
2013
KDRP
2013
BELDES
2007-2008
NOT: KDRP projelerinde her sene
kalan para sonraki seneye
devredilmiştir. 2012 Yılı projeleri
için 2013 yılında 675.000 TL
bütçelendirilmiş olup 759.453 TL
harcanmıştır.
22
SYDV YARDIMLARI
YILLAR
KİŞİ SAYISI
YARDIM MİKTARI
2010
240.613
24.922.352,00 TL
2011
186.160
37.352.773,00 TL
2012
277.316
63.580.734,00 TL
2013
324.553
85.846.786,00 TL
2014
93.058
25.923.679,00 TL
Ayni, Nakdi, Proje yardımı yapılmıştır. (Şartlı Nakit Transferi dahil)
SOSYAL HİZMET DESTEKLERİ
2010
1.942
11.283.405,41 TL
2011
3.264
18.668.634,01 TL
2012
3.709
26.790.495,09 TL
2013
4.082
30.107.167,79 TL
2014
4.168
9.276.661,26 TL
GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN
YARARLANAN KİŞİ SAYISI
YILLAR
KİŞİ SAYISI
NÜFUSA ORANI
2012
161.340
%34,5
2013
198.193
%42,4
2014
195.349
%41,1
23
ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI
5233 sayılı Terör ve Terörle
Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması
Hakkındaki Kanun”
kapsamında zararlarının
karşılanması için;
Başvuru Sayısı
30.312 (*)
Karara Bağlanan Dosya Sayısı
26.020
Bekleyen Dosya Sayısı
4.292
Yapılan Ödemeler
417.441.291,03 TL
*Mükerrer başvurularda dosyalar birleştirildiğinden ve yeni terör olaylarından dolayı başvuru sayısı
sürekli değişkenlik arz etmektedir.
24
GENEL İHTİYAÇ VE ÖNERİLER
 İskenderun Limanı’yla Habur Sınır Kapısı’nı birleştirecek ticaret,
sanayi ve maden sektörünü geliştirecek olan 150 km
uzunluğundaki demiryolu yapımı
 Habur Sınır Kapısı’nın işleyişinin geliştirilerek, Irak’la yapılan dış
ticaretin arttırılması
 Uludere-Irak sınırında yeni gümrük noktasının açılması ile
ekonomiye ve sınır güvenliğine katkı sağlanması
 İlimizdeki kültür varlıklarının gün yüzüne çıkartılarak turizme
kazandırılması
25
26

similar documents