letöltés

Report
KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ
A
GYAKORLATBAN
Szegedi Péter
• Krízis a cég berkein belül
• Tömeghisztéria
• Azonnali sajtóvisszhang
• „Üvegfalú cég” = Közvélemény bizalma
A kommunikáció módja a
legfontosabb
• Felkészültség
• Gyorsaság
• Átláthatóság
• Hatékonyság
Milyen gyorsan tudunk Krízis
üzemmódra átállni?
• Azonnali tudósítás!
• Bevésődnek a vélekedések
• Eluralkodnak a téves információk
• Az idő ellenünk dolgozik!
• Nincs idő a krízis időpontjában kidolgozni
a kommunikációs tervet
• Krízisről van szó egyáltalán?
• Előre kidolgozott lépések
• Legmegfelelőbb üzenetek
közvetítése cégen kívül és belül egyaránt.
• Fontos a károk minimalizálása!
• Fontos megőrizni a jó hírnevet:
– 1. megfelelő üzenet
– 2. megfelelő időben
– 3. megfelelő embernek
Információs űr
A média tölti be, ha mi nem tesszük!
A válságstáb felépítése:
Agy
Száj
Kéz
• Kategorizáljuk a kríziseket!
• A kríziseket alábecsülni súlyosabb hiba, mint
túlbecsülni
• Felkészültnek kell lenni, mert a krízis
alapvetően akadályozza a munkavégzést.
A legsúlyosabb krízisek:
Haláleset (baleset/gyilkosság)
Környezeti katasztrófa
Belső problémák
• Nagy összegű lopás
• Szerződés súlyos megszegése
• Vélt vagy valós melléfogás
Külső problémák
• Olyan állítások (feltételezett) megjelenése,
amelyek az előzőek bármelyikével vádolják
meg a szervezetet
• Sztrájk, komolyabb tiltakozás vagy bojkott
• Komoly per a szervezet ellen
• Feljelentés, bármilyen törvényességi eljárás
vagy szabályozási ügy, amely érinti a
szervezetet.
Krízisek jellegük szerint
• Hirtelen krízis
• Megjósolható krízis
• Lopakodó krízis
• Rossz döntések miatti krízis
• Cyber-krízis
• Meg kell vizsgálni, milyen válsághelyzetek
következhetnek be a cégnél
• A nagy valószínűségű krízis nem okozhat
jelentős kárt, ha felkészülünk rá.
Krízisbizottság
• Elengedhetetlen
• Kevés tag
• Krízishelyzetek elbírálása
• Gyors döntések
Krízisbizottság tagjai:
•
•
•
•
•
•
Cégvezető
Területi igazgató
Jogi képviselő
Humánpolitikai igazgató
Legalább 2 szóvivő (megerősítés miatt)
Külső tanácsadó (PR-szakértő)
Sajtó- és partnerkapcsolatok
• Fontos hogy kiépítsük kapcsolatrendszereinket
• Nem feltétlenül kell krízishelyzeten kívül
ezekkel a partnerekkel tartani a kapcsolatot.
• Rögzítsük az elérhetőségeket, hogy
krízishelyzetben számítani lehessen rájuk
A Szakértő
• Krízishelyzetben fontos, hogy autentikus
szakember képviseljen minket egy problémát
illetően.
Az újságírók
• A jó kapcsolat kialakítása a
sajtó képviselőivel
mindenképpen fontos.
• Az újságírók mindig
részrehajlóak, és az ilyen
esetekben nem árt, ha ez
javunkra történik.
Emlékeztetőül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gyors reakció
Stáb összehívása
Helyzet felmérése
Stratégia kidolgozása
Nyilatkozat -> Sulykolás
Megfelelő tájékoztatás
Információk összegyűjtése
Rugalmasság, kreativitás
Hosszú távú gondolkodás

similar documents