1_11 - Fücsök Ferenc

Report
A MAROVISZ jártassági
vizsgálatainak eredményei és
problémái
Fücsök Ferenc, MAROVISZ
7. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban
Kecskemét, 2014. június 19.
A jártassági vizsgálatok célja
Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány
szerint a laboratóriumoknak, rendelkezniük kell
eljárásokkal a végzett vizsgálatok és
kalibrálások minőségének figyelemmel
kísérésére. E feladat teljesítésének egyik módja,
ha részt vesznek laboratóriumok közötti
összehasonlításban vagy felkészültség vizsgáló
programokban.
A proficiency test jártassági vizsgálatot jelent,
melynek egyik formája a körvizsgálat.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
2
A MAROVISZ tevékenysége
A Szövetség 2009. március óta szervez jártassági
vizsgálatokat. Ezt a szolgáltatást részvételi
díjért az érdeklődő laborok igénybe vehetik. A
díjért a résztvevők olyan szolgáltatást kapnak,
ami megfelel a MSZ EN ISO/IEC 17043:2010
szabványnak, segíti őket a vizsgálataik
minőségének bizonyításában, esetleges hibáik
javításában,valamint az akkreditálási feltételek
teljesítésében.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
3
A szabvány tartalma
A jártassági vizsgálatra vonatkozó szabvány
részletesen ismerteti a szervezőkre vonatkozó
minőségirányítási követelményeket.
A vizsgálatokban résztvevőket ennél jobban érdekli
a jártassági vizsgálatok formái, dokumentumai, a
jelentések előirt tartalma, az értékelések
lehetséges módjai, és a hozzájuk tartozó
matematikai eszközök, de ezeket most nem
részletezzük.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
4
Fontos részlet: a titoktartás (1)
A versenyen alapuló piacon egy laboratórium
jártassági vizsgálatán mutatott gyenge
teljesítményének nyilvánosságra kerülése
megrendítheti a cégbe vetett bizalmat. Ezért a
résztvevőknek egyedi azonosító kódot adtunk.
A mérési eredményeket ezzel a kóddal azonosítjuk,
minden publikációban csak ezt a kódot
használjuk, és arra törekszünk, hogy minél
kevesebb közreműködő személy ismerje a kód
tulajdonosát.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
5
…titoktartás (2)
A
MAROVISZ elvárja a szervezetéhez tartozó
személyektől, hogy írásos titoktartási nyilatkozatot
tegyenek, az ígéretüket betartsák, és munkájukban
elkerüljék a kódok és tulajdonosaik nevének egyidejű
alkalmazását.
A laboratóriumok vezetőiről feltételezzük, hogy jól
felfogott érdekük alapján úgy szervezik a jártassági
vizsgálati méréseket, hogy az eredményeiket azonosító
kódok ne kerüljenek ki az intézmény falain kívül.
Bizonyára figyelmeztetik munkatársaikat a kódok
bizalmas jellegére, és nyilvánosságra kerülésének
esetleges káros következményeire.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
6
Első jártassági vizsgálat
Célja: acél vastagságmérése ultrahanggal.
 Tárgya: hasáb, cső hajlított cső vastagságának
mérése.
 13 laborból 19 értékelési eredmény érkezett.
 Eredmények értékelése: Z pontszám módszerrel.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
7
Próbatest A
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
8
Próbatest 2
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
9
Próbatest C
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
10
Vastagságmérő vizsgálat értékelése (1)
Z pontszám
x-X
Z = –––––––
S
ahol: x = a résztvevő eredménye,
X = a kijelölt (valós) érték,
S = a változékonyság mérőszáma.
A változékonyság mérőszámának általában elfogadható az
adatállomány szórás értéke.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
11
Vastagságmérő vizsgálat értékelése (2)
Értékelés a Z pontszám alapján:
|Z| ≤ 2 = megfelelő
2 < |Z| < 3 = kérdéses
|Z| ≥ 3 nem megfelelő
A kijelölt érték meghatározása:
- A kijelölt érték meghatározása méréssel
- A kijelölt érték meghatározása számítással
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
12
Vastagságmérő vizsgálat eredménye
C3 mérési helyen vastagségmérésnél számított Z értékek
2,5
2,0
1,5
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
1330
1290
1280
1300
1241
1240
1340
1320
1350
1231
1310
1232
1272
1230
1271
1260
-2,5
1274
-2,0
1273
Z értékek
1,0
Ré sztve vők kódja
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
13
Második jártassági vizsgálat
Célja: hegesztési varratokról készült radiográfiai
felvételek értékelése.
 Tárgya: 20 db film 369 cm hosszon, mindegyik
film tartalmazott folytonossági hiányokat.
 16 laborból 18 értékelési eredmény érkezett.
 Eredmények értékelése: nincs rá megoldás a
jártassági vizsgálat szabványában.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
14
A roncsolásmentes vizsgálat négy
lehetséges eredménye
Vizsgált tárgy
Vizsgálati eredmény
vagy
PI + NH = 100%
Rm
vizsgáló
PI
NH
rendszer
vagy
NI
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
NI + PH = 100%
PH
15
Rm vizsgálat értékelése és értelmezése
ROC diagramon
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
16
Roncsolásmentes vizsgálat
értékelése
Az észlelés adatainak jellemzése:
 Észlelés valószínűsége POD
 Téves detektálás valószínűsége PFC
(téves riasztás)
 Az értékelő teljesítő képessége K
(POD és PFC eredője)
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
17
Megismételt filmértékelési vizsgálat
Az érdeklődés miatt 2012-ben megismételtük a
filmértékelési vizsgálatot.
 16 laboratóriumtól 20 értékelési eredmény
érkezett.
 A résztvevők közül 8 labor mindkét jártassági
vizsgálaton részt vett.
 A filmek ugyanazok voltak, csak a jelölésük
változott.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
18
Vizsgálók K értékei 2010 és 2012 évi hibatípus
függő értékelésnél
1
0,9
0,8
K érték
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2190
2220
2260
2270
2280
2290
2300
2310
Vizsgálók kódja
K 2010 évben
K 2012 évben
Mindkét vizsgálaton részt vett laborok eredményei .
Nincs lényeges változás, mert nincs külső hatás!
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
19
Harmadik jártassági vizsgálat
Célja: keménységmérés hordozható
mérőberendezéssel.
 Tárgya: acél hegesztési varratok, és azok
környezetében előforduló keménységi tartomány
mérése 3 hőkezelt próbatesten.
 14 laborból 16 értékelési eredmény érkezett.
 Eredmények értékelése: Z szám módszerrel, egy
labor 2 mérésének Z száma volt 3-nál nagyobb.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
20
Keménységmérő próbatestek
A próbatesteket a MAE kölcsönkérte, a körvizsgálatban
résztvevők találkozni fognak velük.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
21
A mérőeszközök jelleggörbéi
600
y = 1,011x + 5,3829
R2 = 0,9919
500
HV
400
300
y = 1,0691x - 30,368
R2 = 0,9547
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
-100
HV10
Visszapattanási sebesség mérés (Leeb)
Frekvencia elhangolódás mérés (UCI)
Visszapattanási sebesség mérés (Leeb)
Frekvencia elhangolódás mérés (UCI)
A hordozható keménységmérő berendezések eredményei
a szúró mérésekhez (5 mérés) hasonlítva.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
22
Negyedik jártassági vizsgálat
Célja: akusztikus emissziós (AE) jelforrás
helymeghatározása.
 Tárgya: ismeretlen számú, mesterséges forrásból
származó impulzusok koordinátáit kellett
meghatározni egyalkalmas (egyszeri közös)
méréssel.
 5 laborból érkezett mérőcsoport.
 Eredmények értékelése: Z szám módszerrel,
mindenki megoldotta a feladatot.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
23
Szondákkal felszerelt 4,85 m3 –es folyékony PB tartály
A mérést 5 labor egyidejűűleg végezte: egyalkalmas
jártassági vizsgálat. Egy példa a nem körvizsgálatra.
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
24
Hatodik jártassági vizsgálat
Célja: 20 μm érzékenységi szintű
termékcsaláddal végzett folyadékbehatolásos
vizsgálat.
 Tárgya: keménykrómozott lemezeken és
kovácsolt munkadarabokon végzett vizsgálat.
 22 laborból érkezett 23 mérési eredmény.
 Eredmények értékelése: természetes hiányok
indikációinak kimutatása.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
25
A-B jelű keménykrómozott lemez indikációi az
5230 kódú résztvevőtől
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
26
A 200 jelű csapszeg indikációi az 5170 kódú
résztvevőtől
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
27
Tapasztalatok
Elhúzódott a vizsgálat. Oka: egy készlet
próbatest, amit vizsgálat után mosni kellett.
 Sürgetés: nemcsak a vizsgálat végrehajtását
kell értékelni, hanem az időtartamát is.
 Késedelmi büntetés: a Szövetség nem nevelő
intézmény.
 Ellenvetés: a rendes résztvevők sem kapják
meg értékelésük eredményét.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
28
Probléma a szabvánnyal
Az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány a
roncsolásmentes vizsgálatok legfontosabb
feladatának, az észlelés értékelésére nem ad
ajánlást.
 A roncsolásos vizsgálatban ez a probléma
nem jellemző, de előfordulhat.
 A MAROVISZ saját szabályzatot alkalmaz
erre az értékelésre, amit a MAE is használhat.

2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
29
Együttműködés
Az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabványt az
anyagvizsgálat bármely területén lehet
használni.
A roncsolásos vizsgálat eredményei gyakran
szükségesek a roncsolásmentes vizsgálatok
értékelésénél, például a keménységmérés
esetén. Eredményeink korrelációja mindenkinek
érdekes lehet, cseréljük ki adatainkat!
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
30
Legfontosabb, általános tapasztalat
Murphy törvénye jártassági vizsgálathoz:
A résztvevők, amit lehet, eltévesztenek.
Folyamánya (tőlem):
Azt is eltévesztik, amit nem lehet!
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
31
Köszönöm a figyelmet !
2014. június 19.
7. AGY Kecskemét
32

similar documents