Az őskor

Report
Az őskor
5.osztály
„A történelem az élet tanítómestere.”
/régi közmondás/
Mivel foglalkozik a történelem?
- a múlttal, az emberiség múltjával
• Társadalomtudomány
• Régészek munkája /4X4 m-es próbaásás/
- régészek eszközei /leletek helyzete,mérete/
Antropológia /embertan/
Néprajz /népdal, népmese, monda, rege/
Összehasonlító nyelvészet /mely ősi nyelvcsalád/
Elméletek az ember származására:
• Vallásos elmélet:
Isten megteremtette
Ádámot, a bordájából Évát. Ők az első emberpár. Leszármazottai mi vagyunk mind.
„Testvériség eszméje.”
Eredendő bűn: a tiltás ellenére ettek
a Tudás fája almájából, ezért az Úr kiűzte őket a Paradicsomból.
Elméletek az ember származására:
• Ufós elmélet:
Idegen lények szálltak le
űrhajóikon és keveredtek az itt élő homókkal.
Számos oda nem illő tárgy, barlangrajz, népek
ősi eredetmondái, megmagyarázhatatlan kép.
Elméletek az ember származására:
ufók beavatkozása
•
„A gigantikus nagyságú „égi vándor” az Aszteroida becsapódását követő időktől kezdve a modern embertípus a
Homo Sapiens megjelenéséig a föld—a világegyetemi lények által már akkor birtokolt / 65-66 millió év
távlata…/fantasztikus és mesterséges teremtői tudás alkalmazásával—gyakorlatilag és a jó értelemben vett
„kísérleti teleppé” azaz Földlaboratóriummá vált, mivel a föld az élet megőrzésér alkalmas bolygónak minősült.
Ennek igazolására az elmúlt évmilliók vonulatából, három különleges példát emelek ki…/20. kép/
•
A következő kép története a mai lovak őséről ad ismertetőt. Az elmúlt évtizedekben, dinoszauruszok utáni kutatás
során találták meg É-Amerikában a képen látható, mintegy 55 millió éves, Mini-ló csontvázának, megkövesedett,
fosszilis maradványait. / 20. kép. / A képen—a Mini-ló combcsontja, lábszárcsontja és koponyájának alsó állkapcsa
látható, marmagassága 25-30 cm lehetett és a fosszilia alig nagyobb egy férfitenyérnél. A képen látható Mini-ló
néhány millió éves pályafutást követően, eltűnt, „kihalt” / ? / a föld színpadáról, majd kb. 10 millió év távlatában
újból „megjelent” a Ló a föld különböző területein, de már lényegesen magasabb és erőteljesebb testalkattal. Az
újra megjelenő Ló testfelépítettségének lényeges alkati változását, valószínűen, az előzőekben említett,
mesterséges kísérletek sora determinálta—világegyetemi lények részéről.” (A hibákért elnézést, nem én írtam.)
Elméletek az ember származására:
• Evolúciós elmélet: Charles Darwin úgy hitte, az
ember az állatvilágból fejlődött ki hosszú évmilliók során.
Lelőhelyek:
•
•
•
•
•
•
•
Olduvai-hasadék /Lucie/
Pekingi elő- és ősember
Jávai majomember
Ausztrál elő- és ősember
Neandervölgyi ősember
Vértesszőlősi ősember / Sámuel/
Crȏ Magnoni ember /homo sapiens sapiens/
Az ember fejlődése:
Előemberek
• Előembernek nevezzük azokat a típusokat, amiket még nem
sorolunk a Homo genusba, de már az emberfélékhez sorolhatók.
Közös jellemzőjük, hogy többé-kevésbé felegyenesedve jártak;
átlagos agytérfogatuk méret tekintetében átmenetet képez az ősi
majmok és a Homo nem korai képviselői (H. habilis) között,
koponyájuk és fogazatuk egyaránt tartalmaz „majomszerű” és
„inkább emberekre jellemző” elemeket.
• Nagy részük az Australopithecus genusba tartozik. E csoport
mintegy 8 millió éve jelent meg, és 2 millió éves a legkésőbbi ismert
leletük. Az Australopithecusok annyira átmeneti jellegűek, hogy
besorolásuk és fajaik körül állandó viták zajlanak .
• Az Australopithecusok minden faja két lábon járt, vegyes koszton
élhetett, agykoponyájuk űrtartalma nem haladta meg az 500 cm³-t.
A kisméretű agy ellenére az Australopithecushoz köthető a
kőkorszak kezdete, az eszközhasználat első jelei.
Ősemberek
• 2 millió éve jelent meg Kelet-Afrikában az első ismert, az emberek
(Homo genus) közé sorolt faj, amelyet ügyes embernek (Homo
habilisnak) nevezünk. Agytérfogata nagy volt testéhez képest a (mai
ember agytérfogatának kb. a fele) két lábon járt és eszközöket
készített.
• A felegyenesedett ember (Homo erectus) 1,5 millió éve tűnt fel
Afrika és Eurázsia nagy részén a korábbi előembereknél, testesebb
volt, agytérfogata is nagyobb, és ismerte a tüzet, továbbá
kavicseszközöket használt. Nagyobb csoportokban élt, telepei akár
50 fősek is lehettek.
• A mai ember a (nem kis mértékben szubjektív nevén) bölcs ember
(Homo sapiens) mintegy 300 000 évvel ezelőtt alakult ki. Több alfaja
ismert (H.s. neanderthalensis, H.s. presapiens) és körülbelül 30 000
éve megjelent a ma élő ember, a Homo sapiens sapiens alfaj.
Homo habilis (ügyes)
Homo erectus(felegyenesedett)
Korai neandervölgyiek lelőhelyei
Neandervölgyi ősember:homo sapiens
•
•
•
•
•
Új leletek alapján elképzelhető, hogy madártollakat használtak díszítésre a Neander-völgyiek. Az
eredmények erősítik az elképzelést, miszerint a Neander-völgyiek nem pusztán vademberek
voltak, hanem fejlett kultúrával rendelkeztek.
Neander-völgyiek csontjai közé keverve több száz madárcsontra bukkantak olasz kutatók az északolasz Fumane-barlangban. A szárnycsontok közül soknak a felszínén vágás- és kaparásnyomokat
találtak azokon a részeken, ahova az evezőtollak kapcsolódtak, s ezek alapján azt feltételezik, hogy a
tollakat szándékosan távolították el. Az eredményeket az amerikai tudományos akadémia
folyóiratának (PNAS) legújabb számában közölték.
A Ferrara Egyetem kutatója, Marco Peresani szerint a tollakat díszítésre használhatták nagyjából 44
ezer évvel ezelőtt. Feltételezését arra alapozza, hogy a csontok olyan madárfajoktól származnak,
amelyek kevés húsuk miatt nem lehettek alkalmasak tápláléknak, és abban az időben még a nyilat
sem ismerték. Joao Zilhao, a Barcelonai Egyetem kutatója szerint a leletek erősítik azt az
elképzelést, mely szerint a Neander-völgyiek kultúrája nagyon fejlett volt. Zilhao és kutatócsoportja
egy évvel ezelőtt olyan 50 ezer éves kagylóhéjakat azonosított, amelyeket a Neander-völgyiek
valószínűleg testfestékek keverésére és tárolására használhattak.
A Verona közelében lévő Fumane-barlang más régészeti érdekességet is rejt. Tizenegy éve olyan
festett köveket találtak a barlangban, amelyek a becslések szerint több mint 32 ezer évesek, ezzel
megelőzik a korábban legősibb európai barlangrajzokként számon tartott francia Chauvet-barlang
körülbelül 32 ezer éves festményeit.
forrás: orig.hu
Homo sapiens (értelmes)
Neandervölgyi
Eszközeik
Crȏ Magnon-i ember
Újabb feltevések szerint a mai ember a
NEANDERVÖLGYI és a CRȎ MAGNON-i közös
utódja. A neandervölgyire hasonlítunk leginkább.
Vannak, akik a neandervölgyi kipusztulását a crȏ
magnon-ival vívott harcoknak tulajdonítják, és
mások pedig a jégkorszaki hidegnek.
A zsákmányoló
ember
3 főfoglalkozása:
Gyűjtögetés
Vadászat
Halászat
Zsákmányolás:
elveszi a természet javait,
de nem pótolja.
-Hordákban él (matriarchátus=anyai
jogú társadalom)
-egytagú szavakkal jelez társainak
-keze ügyesedik, fog, dolgozik
-agykoponyájának térfogata nő
-Nemek szerinti munkamegosztás
Állandó vándorlásra kényszerül
-Fél a természettől, tapasztalással
kezdi megismerni a környezetét
-őskőkori eszközei vannak
-bot, kő, csont /használ/
-szakóca, kőbalta, dárda, lándzsa,
szigony, háló, íj, nyíl
-Tűz megismerése /melegít, főz,
süt, világít, állatokat távol tartja/
-lakik barlangban, fakunyhóban,
cölöpházban, lombsátorban stb.
-varázslással gyakorolja a vadászatot
-Halottait tiszteli, hisz a túlvilági
élet folytatásával, vörösre festi testét
Termelés kezdete: elveszi a
természet javait, de már pótolja.
-családban él (patriarchátus=apai jogú társadalom)
-beszéde, gondolkodása fejlődött
-letelepedik (víz közelsége)
-gyűjtögetésből →növénytermesztés (ásóbot, kapa, sarló, faeke)
-gabonaféléket termeszt (búza, árpa, köles, rizs), öntöz (gát,zsilip,
csatorna, vízátemelő=saduf, kút használata…többször arat – sarló)
-vadászatból→állattenyésztés (karámba zárja, eteti, szaporítja, és
szükség esetén levágja, domesztifikál=háziasítja az állatokat: juh,
kecske, szarvasmarha, kutya, ló, igavonókat kerekes kocsi elé fog
-kialakulnak a legősibb foglalkozások: fazekasság /kiégeti, mázas,
korong használata…edények, tárolásra legfőképp/
fonás-szövés: férfimunka, szövőállvány, a fonal végeken kő- vagy
agyagnehezék. Len, kender, csalán rostjából-kevés a bőr a vadászat
már nem fő tevékenysége.
-fémművesség: réz, ón, cink, bronz ötvözet= két vagy több fém
elegye, arany, ezüst, vas…Kovács, fújtató, forma. Fegyver, edény,
ékszer.
Falvak, városok városfallal védve vízpart mellé, közös építkezések.
FELESLEGET TERMEL, LESZNEK GAZDAGOK ÉS
SZEGÉNYEK, FELBOMLIK AZ ŐSKÖZÖSSÉG, AHOL
MINDENKI EGYENLŐ VOLT, KÖZÖS VOLT A
MUNKAVÉGZÉS, KÖZÖS AZ ELOSZTÁS.

similar documents