Brain Based Parenting (PowerPoint)

Report
«Brain Based Parenting»
Kasus:
Hanne
• Hanne er 12 år gammel. Kom til fosterforeldrene for et halvt år
siden. Litt stor for alderen, litt ”klumsete”.
• Situasjon: Familien spiller yatzy. Hanne taper, og blir veldig sur. Går
opp på rommet sitt og sturer. Litt seinere går fostermor opp på
rommet hennes, ser at Hanne ikke har lagt skittentøyet der det skal
være. Hun finner skitne truser i skapet, også truser med blod i (flere
uker gamle). Fostermor blir sint og oppgitt. Hun konfronterer Hanne
med dette. Hanne blir helt rasende, spytter, freser, skriker banne-og
obscøne ord til fostemor. Fostermor blir enda sintere, går opp i
ansiktet til Hanne og skriker tilbake. Hanne låser seg inne på badet,
og roper at hun har en saks der inne. Fostermor hører at badet blir
rasert. Fostermor er fortvilet, sint, redd og føler seg maktesløs.
Smart
Langsom
Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende
hjernen
Maskinist
(Det limbiske
system)
Følelseshjernen
«Dum»
Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen
Rask
Er omsorgssystemet «skrudd på»?
Foreldres
meningssystem
Systemet for å
«lese» barnet
Foreldres
utøvende
system
System for
Selv-forsvar
Amyg
dala
Belønningssystem
Systemet for
tilnærming
(approach)
Trygg/
Utrygg
Eksempel på reguleringsstøtte
• Spedbarn Samspill\VTS_06_1.VOB
Eksempel på ikke-regulering
Ikke helt traumebevisst omsorg…
• ..\Videos\Kramer vs Kramer - YouTube.flv
Mentalisering
Tilknytning
Episodisk
Hukommelse
System for
krisehåndtering,
stressrespons
(Siegel, 1999)
HPA-aksen
Konsekvenser av komplekse traumer
Fellesnevnere (van der Kolk, 2009, Nordanger, 2010)
• Vansker med regulering på
alle områder!
tenke
føle
sanse
Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende
hjernen
Maskinist
(Det limbiske
system)
Følelseshjernen
Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen
Top-down
Bottom-up
10
9
Overaktivert
8
FIGHT
Ikke kaptein
FLIGHT
Grad av stress
7
6
5
Rasjonell
(normal)
Toleransevindu
Kaptein
4
3
FREEZE
Ikke kaptein
2
1
0
OVERGIVELSE
Lavaktivert
Emosjoner
• Affekt/emosjonssystemet er et signalsystem
• Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte
situasjoner
• Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til
dem om handlingsalternativer
• Hvis affektene ikke blir forstått og regulert av kapteinen,
utløser de «automatiske» handlingsresponser
Hvilken affekt blir utløst?
Sinne
Aggresjon
Vold
Tristhet
Gråt
Tilbaketrekning
• ..\Videos\Facial Expression (Emotion) Recognition YouTube.flv
Grunnaffektene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oppmerksomhet/interesse
Velbehag/glede
Ømhet/kjærlighet
Selvtillit/stolthet
Engstelse/redsel
Vemod/tristhet
Irritasjon/sinne
Uvilje/vemmelse
Overlegenhet/forakt
Forlegenhet/skam
Savn/misunnelse
Skyldfølelse/dårlig samvittighet
Løsningen på affektregulering
Affect display…
Kasus; Ida
• Ida er 14 år. Fosterfar går ut for å hente henne hjem om
kvelden. Han finner henne på stranden sammen med en
del eldre ”ugreie” ungdommer. Ida er motvillig til å bli
med. Fosterfar tar et grep rundt armen hennes og
trekker henne med. Idet de passerer ”familiestranden”
begynner Ida og rope mens hun ”snubler” etter fosterfar:
”Ikke slå mer, jeg orker ikke mer, slutt…”jeg lover å å
være snill, bare ikke slå..” ”Jeg skal suge deg, det er
greit, men bare ikke slå”. Alle stirrer! På fosterfar.
» (fra ”Handlekraft”)
Spørsmål til kasuistikk
1.
Hva trenger barnet nå?
Hvordan kan jeg re-fortolke barnets atferdsuttrykk?
2.
Hvordan reagerer jeg vanligvis i møte med den atferd som barnet
viser?
3.
Hvordan hjelper jeg barnet best mulig?
4.
Hvem er det lurt å involvere nå/samarbeide med?
29
Bottoms-up
Bruce Perry, CTA
Kaptein
Fornuft
Forståelse,
refleksjon,
kontroll
Relasjon, tillit,
godhet, nærvær,
følelsesbevissthet
Maskinist
Følelser
Fyrbøter
Sanser/akt
Rytme, balanse,
respirasjon,
kroppsbevissthet,
koordinasjon
Hvordan motvirke omsorgstretthet og
sekundærtraumatisering
• Awareness – bevissthet /være oppmerksom
• Balance – balanse
» Avstand/nærhet
» Beskyttelse/grenser
» Jobbe/hvile/spise/trene
• Connections – kontakter/relasjoner
Støttende relasjoner
Fellesskap/veiledning/faglig sosialt

similar documents