Den tredelte hjerne

Report
Smart
Langsom
Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende
hjernen
Maskinist
(Det limbiske
system)
Følelseshjernen
«Dum»
Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen
Rask
Adverse Childhood Experiences
(ACE’S)
“Krenkede barn blir syke voksne”
Å gjøre gull til bly (V. Felitti)
Kaiser Permanente and the Centers for Disease
Control
Robert F. Anda, M.D.
Vincent J. Felitti, M.D.
Prevalence of Adverse
Childhood Experiences
Abuse, by Category
Psychological (by parents)
Physical (by parents)
Sexual (anyone)
Prevalence (%)
11%
28%
22%
Neglect, by Category
Emotional
Physical
15%
10%
Household Dysfunction, by Category
Alcoholism or drug use in home
Loss of biological parent < age 18
Depression or mental illness in home
Mother treated violently
Imprisoned household member
27%
23%
17%
13%
5%
Wellbeing
25
Barndomserfaringer
har sammenheng med f.eks
selvmordsforsøk
4+
% Attempting Suicide
20
15
3
10
2
5
0
1
0
ACE Score
Adverse Childhood Experiences, ACEstudien
Psykologiske traumer
• Opplevelser som er overveldende, og utenfor det
”vanlige mestringsapparatet”
• ”Single-event trauma”
• Utviklingstraume, relasjonstraume, komplekse traumer,
type 1/type 2 traume
• Interpersonlig nevrobiologi
Komplekse
traumer
Single-event traume
Gjenopplevelse av traumet
Hjernens organisering
og utvikling
Unngåelse, og
Nummenhet, følelsesmessig avflatning,
distanse
til andre mennesker
Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet,
Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven
Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap
Fra boka ”Sinna Mann” av Gro Dahle og Svein Nyhus
• Hjernen formes av bruken
• Use it or loose it!
• Hjernen formes gjennom det tidlige samspillet med
miljøet
• Første leveår; 250 000 oppkoblinger (kontakt mellom
nerveceller) i minuttet
• ”Windows of opportunities”, åpnes og lukkes i en
genetisk styrt prosess
Disrupted neurodevelopment:
• Når hjernen logger seg på et
utrygt, skremmende,
uforutsigbart, eller stimulusfattig
miljø..
HPA-aksen
Konsekvenser av komplekse traumer
Fellesnevnere (van der Kolk, 2009, Nordanger, 2010)
• Vansker med regulering på
alle områder!
Den tredelte hjerne
tenke
føle
sanse
Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende
hjernen
Maskinist
(Det limbiske
system)
Følelseshjernen
Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen
Mentalisering
Tilknytning
Episodisk
Hukommelse
System for
krisehåndtering,
stressrespons
(Siegel, 1999)
Top-down
Bottom-up
La oss se på noen av disse systemene..
Underkastelse
10
9
Overaktivert
8
FIGHT
Ikke kaptein
FLIGHT
Grad av stress
7
6
5
Rasjonell
(normal)
Toleransevindu
Kaptein
4
3
FREEZE
Ikke kaptein
2
1
0
OVERGIVELSE
Lavaktivert
Biologisk system for kriseshåndtering
• ..\..\Videos\LINK - Do you control anger - YouTube.flv
Emosjoner
• Affekt/emosjonssystemet er et signalsystem
• Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte
situasjoner
• Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til
dem om handlingsalternativer
• Hvis affektene ikke blir forstått og regulert av kapteinen,
utløser de «automatiske» handlingsresponser
Hvilken affekt blir utløst?
Sinne
Aggresjon
Vold
Tristhet
Gråt
Tilbaketrekning
• ..\..\Videos\Facial Expression (Emotion) Recognition YouTube.flv
Grunnaffektene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oppmerksomhet/interesse
Velbehag/glede
Ømhet/kjærlighet
Selvtillit/stolthet
Engstelse/redsel
Vemod/tristhet
Irritasjon/sinne
Uvilje/vemmelse
Overlegenhet/forakt
Forlegenhet/skam
Savn/misunnelse
Skyldfølelse/dårlig samvittighet
Løsningen på affektregulering
Affect display…
Eksplisitt
Semantisk
hukommelse
Episodisk
hukommelse
Implisitt
Prosedural (automatisert)
Hukommelse (sanse-motorikk)
Tilknytning (og mye annet
• ..\Spedbarn Samspill\VTS_06_1.VOB
• Tilknytning som biologisk system for ivaretakelse
Eksempel på ikke-regulering
Kapteinen..
10
9
Overaktivert
8
FIGHT
Ikke kaptein
FLIGHT
Grad av stress
7
6
5
Rasjonell
(normal)
Toleransevindu
Kaptein
4
3
FREEZE
Ikke kaptein
2
1
0
OVERGIVELSE
Lavaktivert
Den logiske følgen: det som er skadet må
repareres
•
•
•
•
•
Stress-respons systemet
Tilknytning (relasjon)
Følelser (affektregulering og integrering)
Integrasjon av hukommelsesmateriale
Øke evne til refleksjon (mentalisering)
Bottoms-up
Bruce Perry, CTA
Kaptein
Fornuft
Forståelse,
refleksjon,
kontroll
Relasjon, tillit,
godhet, nærvær,
følelsesbevissthet
Maskinist
Følelser
Fyrbøter
Sanser/akt
Rytme, balanse,
respirasjon,
kroppsbevissthet,
koordinasjon

similar documents