Powerpoint OT – Kick off bijeenkomst MHR 15 oktober 2014

Report
Onderwijs Transparant
POVO-procedure 2014-2015
Regio MHR
Door: Walter Bruins
3
Eén OKR voor nagenoeg heel Zuid Holland
• Eén OKR voor nagenoeg heel Zuid Holland (6 regio’s);
• Aanpassingen i.v.m. Passend Onderwijs en
veranderde wetgeving in het kader van privacy;
• Overzichtelijk in Onderwijs Transparant (OT) d.m.v.
tabbladen.
• Het nieuwe OKR vergemakkelijkt regioverkeer.
3
4
Aanpassingen Startformulier
• Het startformulier is aangepast. Het betreft:
– kleine wijzigingen in de vragen
– de toevoeging van VSO zodat het formulier breder
ingezet kan worden, ook voor Passend Onderwijs.
• Het startformulier heet vanaf dit jaar:
Startprocedure aanvraag leerwegondersteunend- en
praktijkonderwijs of extra ondersteuning / VSO
4
6
DLE berekening en opheffing RVC
• RVC gebruikt oude DLE normering LOVS toetsen
• Mogelijk verschil in DLE score LVS en RVC normering
• OT biedt beide weergaven in LWOO/Pro traject
5
5
Aanpassingen Plaatsingswijzer
• De plaatsingswijzer zal per 7 november aangepast
worden aan de nieuwe normeringen.
• Werking blijft verder gelijk aan vorig jaar.
6
7
Wijzigingen Centrale Eindtoets m.b.t. OT
• Centrale eindtoets later in het jaar;
• Verplicht voor alle leerlingen PO;
• Basisschooladvies is leidend en die deadline ligt voor
de centrale eindtoets;
• OT werkt aan mogelijkheid om toetsgegevens toe te
voegen na definitief maken OKR vanaf februari 2015;
• In november wordt er meer duidelijk en zal het
samenwerkingsverband geïnformeerd worden.
7
8
Ontwikkelingen rondom OSO
• Overstap Service Onderwijs (OSO) komt in de plaats
voor DOD vanaf schooljaar 2015-2016;
• Daarna kan DOD niet meer gebruikt worden;
• 5 regio’s proberen dit jaar OSO binnen OT al uit; dit
geldt niet voor uw regio;
• Scholen moeten gekwalificeerd worden om OSO te
gebruiken;
• U ontvangt t.z.t. nadere informatie van uw bestuur.
8
9
Demonstratie
9
10
Vragen
10

similar documents