türk*ye*de ot*zm *ç*n neler oluyor?

Report
TÜRKİYE’DE OTİZM İÇİN NELER OLUYOR?
2 Nisan 2014
OTİZM EYLEM PLANI TASLAĞI
•
•
•
•
•
•
2 Nisan 2013
Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
YÖK Başkanlığı
Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu
Kurumları, STK lar…
SORUN ALANLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Erken tanılama ve sağlık hizmetlerine erişim
İnsan kaynakları
Bakım hizmetleri
Sosyal hayata katılım-spor
İstihdam
Eğitsel değerlendirme ve özel eğitim
Aile bilgi ve destek hizmeti
Farkındalık oluşturma
Erken Tanılama ve Sağlık Hizmetleri
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
Erken tanı merkezlerinin ve izleme
programlarının geliştirilmesi
Ankara Üniversitesi OÇTTUAM
Tanılama ve tarama ölçeklerinin
geliştirilmesi
Necmettin Erbakan Ün. Tıp Fak.
0-3 yaş erken müdahale modelinin
geliştirilmesi (Aile destek birimlerinin
oluşturulması)
Aydın Halk Sağ. Efeler TSM Aile Destek B.
Tanılama işlemlerinin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi
SB. Halk Sağ. Kurum Başk. ÇÖZGER
Aileler için erken tanı ve tarama
ölçeklerinin geliştirilmesi
Ankara Ün. Eğitim Fak. (0-6 yaş)
Araştırma uygulama merkezlerinin,
enstitülerin geliştirilmesi
Medeniyet Üniversitesi, Otizm Erken Tanı
ve Uygulama Merkezi
İNSAN KAYNAKLARI
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
Yeterli uzman personel yetiştirilmesi,
uzman personel açığının giderilmesi
YÖK Başkanlığı uygulamaları
Uygulamalı davranış analistlerinin
yetiştirilmesi
Anadolu Ün. UDA Yüksek Lisans Programı
Öğretmen asistanı yetiştirilmesi
Gazi Ün. SHMYO Öğretmen Asistanı Eğitimi
İhtiyaç analizlerinin ve buna göre yeni
planlamaların yapılması (Fiziksel çevre
analizi de dahil)
ASPB ve MEB tarafından gerçekleştirilen
DESÖP çalışması , erişilebilirlik ihtiyaç analizi
çalışması
BAKIM HİZMETLERİ
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
Yatılı ve gündüzlü otizm bakım merkezleri, ASPB Otizm Umut Evi , Pendik otizm
yeni bakım modellerinin geliştirilmesi,
bakım merkezi
bakımda otizm tanılı bireylerin yaşam
kalitesinin artırılması
Bakım veren ailelerin eğitiminin
sağlanması
ASPB ve Anadolu Üniversitesi ile TRT Okul
kanalında Bakım Saati programı
SOSYAL HAYATA KATILIM
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
Ebeveynlere çalışma hayatında kolaylık
sağlanması
ASPB tarafından kanun değişikliği
Gündüz merkezlerinin geliştirilmesi
Yerel yönetime bağlı gündüz merkezleri –İBB
Spor kabiliyeti yüksek olan gençlerin
yetiştirilmesi
Otizm spor merkezleri uygulamaları
Gündüz hizmetleri için yeni modellerin
geliştirilmesi
Uşak Belediyesi Atla Terapi Örneği
İSTİHDAM HİZMETLERİ
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
İstihdamın teşvik edilmesi, kamuoyu
oluşturulması,
ASPB Korumalı işyeri teşvikleri
İşverenlere yönelik bilgilendirici
materyallerin hazırlanması
ASPB istihdam rehberi
Otizm için özel destekli istihdam
modellerinin geliştirilmesi, kariyer
danışmanlığı
ASPB İş koçluğu, destekli istihdam
çalışması
EĞİTİM
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması
ASPB Masallar Ülkesi Anaokulu örneği
Kaynaştırma eğitiminin desteklenmesi
Ayten Tekışık Ortaokulu
Her kademede eğitimin önünün açılması
Zübeyde Hanım Kız Teknik Meslek Lisesi
Eğitimde uygun eğitim ortamlarının
sağlanması
Amasya İl MEM teknoloji uygulamaları
Özel eğitim kurumlarının sayısının
artırılması ve ekibin desteklenmesi
İller Bankası ÖEO modeli
Eğitim değerlendirme çalışmalarının
geliştirilmesi, alternatif değerlendirme
sistemlerinin hayata geçirilmesi
Ege Ün. Eğitim Fak. Değerlendirme ölçeği
Özel eğitimde ekibin güçlendirilmesi
TOHUM Vakfı eğitim hizmeti
Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin
yeniden yapılandırılması konusunda
çalışma yapılması
ASPB ve MEB tarafından DESÖP çalışması
AİLE BİLGİ-DESTEK HİZMETLERİ
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
Aile bilgilendirme destek programlarının
geliştirilmesi
Anadolu Ün. Eğitim Fak. E-ABDEP
uygulaması (ASPB ile yaygınlaştırma)
Ailelere yönelik psikolojik destek
programlarına duyulan ihtiyacın
karşılanması
Ege Ün. Eğitim Fak. Aile Psiko-Eğitsel Grup
Programı
FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
EYLEM PLANINDA TANIMLANAN
UYGULANAN
Toplum bilinçlendirme ihtiyacı
Sakarya Ün. Eğitim Fak. ‘Benim Yeni
Arkadaşım’
Akran eğitimi
Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği
uygulaması
Kamuoyu tanıtımı, halk seminerleri,
sahiplenilme çalışmaları, kampanyalar,
hizmet sunucularının bilgilendirilmesi,
Bilgilendirici dokümanların oluşturulması,
EDES programında otizme ağırlık
verilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve
işbirliği
ASPB
Hep Birlikte Yaşamak İçin,
El Birliğiyle
Otizmin Yanındayız…

similar documents