Presentasjon Ungdom i farta v Morten Rustad

Report
For de som…
…vil!
…men ikke helt…
..vet?
lyst på
jobb, men er
Usikker
på valget..
Lyst på
utdannelse, men
ikke klar for
skole..
Bakgrunn for UIF
• Storhamar VGS avd. AT hadde Lang
erfaring med målgruppa.
• Samlokalisering OT og Nav.
• OT trengte egne tiltak.
• Jobbkarusell(OT og Nav).
• Ny-Giv
• UIF
UNGDOM I FARTA
Er et samarbeidsprosjekt mellom:
Storhamar VGS,
Nav
Oppfølgingstjenesten
HVA
ER
DET?
UIF er en del av den nasjonale satsningen Ny
GIV og Oppfølgingprosjektet som har det
overordnede målet:
”Oppfølgingsprosjektet handler om å styrke
samarbeidet mellom skoler, OT, fagopplæringen
og Nav for å få på plass et strukturert,
samordnet og målrettet system for unge som
står utenfor opplæring og arbeid. Målet er å få
ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid å
motiveres tilbake til VGO eller til arbeid.”
UIF
Ansatte tilknyttet prosjektet
2011-2012:
Storhamar VGS:
Hvem
er
vi?
• Prosjektleder/pedagogisk
ansvarlig(100%)
• Pedagog(80%)
• Fagarbeider(ca 60%)
• Fagarbeider(80%)
Nav
• Saksbehandler(50%)
• Sykepleier(20%)
• Praksiskandidat på tiltak fra
Nav(barne og Ungdomsarbeider)
UIF
Hvorfor trenger vi det?
Grunnskole
VGS
OT
Nav
UIF
Arbeid
Høyere utdanning
Hvor er
det?
Lundbo
Brennbakkveien 25
2318 Hamar
Mål:
Få ungdom til å velge:
• Utdanning
• Arbeid
• Aktivitet.
Delmålene
• Øke livskvalitet,
selvtillit, sosial
kompetanse , og
arbeidskapasitet.
• Oppleve mestring på
ulike plan.
• Bedre psykisk og fysisk
form/helse.
• Forhindre lediggang og
hjemmesitting med å få
ungdommen i farta!
Veiledning, kvalifisering, motivering, inspirering, realitetsorientering
og rådgiving; basert på deres egne erfaringer, interesser og drømmer.
Målgruppe(OT):
• Aldersgruppe 16-21
med rett til VGS.
• Ungdom som vil
noe, men som ikke
vet veien.
Inntak og antall
•Alt inntak skjer via OT
•OT tar inntakssamtaler og
kvalifiserer til prosjektet.
•Ot rangerer kandidater.
•OT har inntaksmøte med UIF
og presenterer kandidater.
• Fortløpende inntak.
Antall deltagere i prosjektet avhenger av
følgende faktorer:
• Ressurser som UIF har.
• Sammensetningen av
ungdomsgruppen.
• Hvor langt
ungdommene har
kommet i sin prosess.
Organisering
• Introfase: bli kjent, bli trygg, presentasjon av
metode, samtaler, kartlegging, felles aktiviteter,
felles info.
• Startkurs: gå inn i veiledningen, planlegge nær
fremtid, prøve ut yrkesretninger, prøve ut
arbeidskapasitet, prøve ut fag, starte opp rådgiving,
prosjekter, bedriftsbesøk.
• Produksjonsskole: skole(heltid, deltid), praksis, jobb.
Finne veien videre og legge lengre planer. Følge opp i
overgangsperioder og inn i nye opplegg. Fortsette
veiledning.
• NB!! Stor fleksibilitet i organisering gir større
muligheter for individuelle tilpasninger og
skreddersydde opplegg for den enkelte.
Varighet: fra 12-52 uker
Organisering og
tilbud.
•
•
•
•
Måltider: frokost og lunsj hver dag.
Fysisk aktivitet to ganger i uka.
Hygge og kos på fredag.
Samtaler med Nav og sykepleier på
mandag.
• Tilbud om utprøving på verksted eller
fagmestring 3-4 dager i uka.
• Vekselvis valgfrie og obligatoriske
oppgaver i uka.
• Veiledningssamtaler og oppfølging.
Veier ut av Ungdom i farta
mestring/Utprøving/avklaring/veiledning/rådgiving
Utplassering
og
Praksisplass
Sikre
overgang
Samtaler
Henvisning
Lærling
Nav
Behandling
kompetanse
(Fast/vikar)
(ola/olk)
Utplassering
Øve på:
Fellesfag
Programfag
VGS
Grunn
Jobb
(videre
avklaring)
(videre
avklaring)
1. Veiledning/metoden
2. Arenaene/utprøvinga
3. Kompetansen/samarbeidet
Suksesskriterier
…HVA ER DET SOM ER SÅ BRA
MED UIF???
1. Veiledning/metode
•
•
•
•
•
AI-metoden(Appreciative Inquiry)
Positiv psykologi
Anerkjennende elevsamtaler
Forske på det velfungerende
Mentalt skifte (Vende defensiv tenkning til
offensiv tekning).
• Skape begeistring og entusiasme
(Sunt bondevett, høflighet, respekt, ærlighet, ”det
enkle er ofte det beste”, spille på lag)
2. Arenaene/utprøvinga
• Stort og skjermet(trygt) hus med mange
muligheter. Ligger ved skolen.
• Verkstedene og spesialrommene på
Storhamar VGS avd. AT
• Bruke rådgiver, sosiallærer og
kontorpersonale på AT.
• Korte avstander til alle tilbud som byen gir.
• Rause arbeidsgivere/samarbeidspartnere.
3. Kompetansen
• OT og Navs engasjement, samarbeid,
virkemidler og erfaringer.
• Storhamar VGS sin lange erfaring og
forståelse med målgruppen.
• UIFs brede kompetanse på arbeidserfaring og
vårt nettverk.
• Viljen og lysten til å hjelpe unge mennesker.
• ”En sliten lærer skal ikke ha ansvaret for
slitne elever”
UIF……et sentrum for samarbeid.
Helhet
Tett oppfølging
Kommune
VGO
UIF
PPT
DELTAGERN
Relasjoner
Arbeidsgivere
Sikre overganger
OT, Nav, SVGS
Behandling
Foresatte
Trygghet
UIF UIF UIF
Gå din vei!
Erfaringer, tanker og synsing fra april 11 og til nå…
Jobben rundt deltagerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ting tar tid……
Relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner!
Angripe materien på en uakademisk måte.
Skape trygghet..gjensidig tillit.
Utprøving, utprøving, utprøving, utprøving, utprøving, utprøving, utprøving!
Ta deltagerne på alvor.
Rydde unna støy….
Ha tid til å hjelpe deltagerne med deres utfordringer.
Deltagerne må oppleve mestring på nytt.
…deltagerne ”trenger” flere opp og nedturer før de er med på laget.
Deltagerne har urealistiske/høye mål som de trenger tid til å finne ut av….veiledning!
.........realitetsorientering etter hvert.
Vi må ha langtidstenkning rundt deltagerne…ikke bare få de inn i nye tiltak..med nye
ansvarspersoner…som har nye tanker og vyer…
Erfaringer, tanker og synsing fra april 11 og til nå…
Samarbeidet rundt deltagerne:
•
•
•
•
•
•
Tett samarbeid med OT!....OT kjenner tilbudet godt og er fysisk tilstede jevnlig.
Nav tar ”navske” spørsmål/rådgiving og kontakter andre kontorer/saksbehandlere.
Nav tar hovedansvaret for utplassering/praksisplass.
Sykepleier tar tak i deltagerens små og store utfordringer: psykiske problemer, tannlege,
fedme osv, osv.
Tilbudet og innholdet er godt kjent i VGO , Nav og kommunene……godt forankret i
ledelse.
Må ha god kjennskap til regelverket i VGO og innsøking.
Kjipe fellestrekk på…..
•
•
•
•
Dårlige skoleerfaringer.
Psykiske utfordringer; små eller store.
Lagt seg til dårlige vaner.
Får det ofte som de vil; styrer sin egen
hverdag.
• Bruker diagnosene for det de er verdt.
• Er gode på å mislykkes.
• Umodne.
Kule fellestrekk på…..
•
•
•
•
Klare for noe nytt….lei av det gamle.
Blir fort trygge hos oss.
Alle vil noe!..Alle har noen drømmer!
Tør å være seg selv.
Hva skjer’a?
Gamle:
•
1: Mjøsanker/Nav
•
2: Lærling.
•
3: Skole: Katta VG1
•
4: Sluttet/syk/lang vei fra Ringsaker.
•
5: Sluttet/langtidsbehandling. Katta VG1
•
6: Sluttet/familiære årsaker/ikke klar.
•
7: Skole: Storhamar VGS
•
8: Sluttet. Fortsatt OT. Takket nei til skole.
•
9: Sluttet/ikke motivasjon/hadde tilbud en
dag i uka. Skole : Katta VG1
•
10: Måtte slutte pga manglende motivasjon .
Skole: ELVIS VG1
•
11: Måtte slutte pga manglende motivasjon .
Skole: Storhamar VG1
•
12: Skole: Storhamar VGS deltid.
•
13: 80% praksis, har 20% fast jobb. Store
muligheter for mer.
•
14: 100% praksis, jobbsøker med muligheter.
•
15: 100% praksis/NAV-KVP-opplæring.
•
16: Lærlingkontrakt i boks.
Høst
100%
Vår
•
•
•
•
•
•
17: Hel/deltidsjobb.
18: Skole: Stange VGS
19: Tiltak Nav.
20: Skole: Katta VG2
21: Uavklart, men kommet inn på skole.
22: Takket nei til skole langt unna, står på
venteliste.
•
23: Skole: Storhamar VGS
•
24: Skole: Katta VG2
•
25: Videreføres over sommeren i UIF
AT samarbeid/lavterskel( ):
•
26: Undervisning på huset
•
27: Undervisning på huset
•
28: Oppmøte/lavterskel
Nye:
•
4 stk.
%
80-20(60-40)
Oppsummering:
» Nav: 3(1)
» VGO: 11(2)
» Jobb: 3
» Uavklart: 5
» Lærling: 2
ca, ca, ca

similar documents