Intubace

Report
Intubace
Zpracovala: Martina Nečasová
Co je to za výkon?
Intubace je výkon k zajištění průchodnosti DC,
Pomocí pomůcek k tomu určených.
Způsoby provedení:
 orotracheální (OT)
 Nasotracheální (u dětí,při poranění DÚ,v čelistní chirurgii
apod.)
Proč se provádí?
Akutní zajištění DC:
 Poruchy CNS - bezvědomí, kraniotrauma, intoxikace, nádory
CNS
 obstrukce horních DC – otok, tumor, zánět, cizí těleso,
zapadlý jazyk...
 plicní patologie – bronchospasmus, plicní edém, CHOPN..
 porucha plicní mechaniky – pneumothorax, hemothorax,
sériová fraktura žeber, ruptura bránice...(!léčit příčinu!)
 nedostatečné ochranné reflexy – bezvědomí, GCS < 8





Plánované zajištění DC:
chybějící stimulace CNS –vliv celkových anestetik a opiátů
poruchy vedení a nervosvalového přenosu – použití
svalových relaxancií
obstrukce horních DC – zapadlý jazyk
porucha plicní mechaniky – hrudní výkony (selektivní
ventilace jedné plíce), laparoskopické výkony
nedostatečné ochranné reflexy – bezvědomí, GCS < 8, při
kvalitní celkové anestezii vždy, výkony v dutině ústní (riziko
vdechnutí krve), vysoké riziko u nelačného pacienta = OTI
Pomůcky
 Laryngoskop(svítící): zahnutý - macintosh
rovný - miller (u dětí)
 OT kanyly, laryngeální masky, combitubusy a další ..
 Zavaděč(bužie)
 Stříkačka, manometr, fonendoskop,
 Ambuvak s rezervoárem, O2
 Odsávačka, ventilátor
 Farmakologie: hypnotika, myorelaxancia, mesocain
 Magillovy kleště
Příprava pomůcek
Příprava pacienta k intubaci






!!Poučit pacienta pokud je při vědomí!!
Poloha na zádech
Záklon hlavy
Preoxygence
Nitrožilní aplikace hypnotik ,myorelaxancií nebo anestézie
Odsátí sekretu z nosu, DÚ, krku je-li to potřeba!
Přímá intubace
Intubace – zavedení OT kanyly
asistence sestry při výkonu
 Sestra podá svítící laryngoskop
do levé ruky lékaře
 Kanylu do pravé ruky
 Provede Sellickův hmat(dle
zvyklostí odd.)
 Nafoukne balónek
 Přidrží kanylu a ventiluje pac.
ambuvakem + O2
 Lékař poslechne správnost zavedení
fonendoskopem
 Je-li intubace úspěšná zafixuje kanylu a napojí na ventilátor
Péče o pacienta po intubaci
 Kontrola správné polohy zavedení OT kanyly + nafouknutý
balónek
 Poslechová kontrola
 Udržení volných DC – odsávání sekretu z DC
 Sledování SPO2
 Et CO2
 ABR-krevní plyny
 Tlumení , relaxace
 Shoda s ventilačním režimem
 Po op.výkonu dechovou f, SPO2, polykání,odkašlávání
 Rtg kontrola
Péče o pomůcky
Lžíci laryngoskopu dezinfikujeme dle SOP
 Pomůcky k jednorázovému použití likvidujeme
do biologického odpadu
Komplikace po intubaci
Časné:
 Intubace do jícnu, bronchu
 Poranění hrtanu
 Perforace jícnu
 Ruptura trachey
 Poškození zubů
 Krvácení z nosu
 Laryngospasmus
 Obstrukce kanyly
 Aspirace
 Vagové reakce
 Apnoe
Pozdní:
 Bolesti v krku
 Otok
 Laryngospasmus
 Poškození hlasivek
 Infekce
 Stenózy
 Ulcerace, dekubity v koutku
 hypertenze,
 Tachykardie, bradykardie
 zvracení
Laryngeální masky
• za určitých
okolností může
nahradit OTI
• jednodušší
zavedení
• horší ochrana proti
aspiraci
Zavedení laryngeální masky
Combitubus
• jednoduché
zavedení
• není vhodný pro
plánované výkony
• využití v
urgentních
stavech (nemožná
OTI)
Combitubus
• tubus zaveden do jícnu
• použití jako u LMA
• tubus zaveden do trachey
• použití jako u OTI
Děkuji za pozornost

similar documents