Document

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková
organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT
AUTOR:
Ivan Nývlt
TEMATICKÁ OBLAST:
Český jazyk a literatura
NÁZEV DUMu:
Wolker, Seifert, Nezval
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 10
KÓD DUMu:
IN_ČJ_3R_10
DATUM TVORBY:
10.3.2013
ANOTACE (3.ROČNÍK): Tento DUM je testem – praktickým prozkoušením studentů z
oboru tří nejvýznamnějších českých básníků 1.poloviny 20.století – Wolkera, Seiferta
a Nezvala. Připomíná a opakuje klíčové údaje z jejich života i tvorby. Nechybí
uvedené správné řešení.
METODICKÝ POKYN:
Využití – test.
Wolker,
Seifert, Nezval
Srovnávací a vědomostní
test
Ot.č.1
K charakteristikám přiřaďte konkrétního básníka:
 1) Levicově orientovaný, představitel
proletářské poezie, zemřel však velmi
mladý……………………..
 2) Prošel řadou uměleckých směrů, ve 20.a
30.letech představitel avantgardy……………...
 3) Básník osobitého stylu a výrazu, načas i
zakázaný a nevydávaný ………………
Ot.č.2
K indiciím doplňte autora:
 1) Rodný Žižkov…………
 2) Propagandistická poezie…………….
 3) Svatý Kopeček u Olomouce…………
 4) Manifest surrealismu……………
 5) Sociální balady………….
 6) Nobelova cena za literaturu………
Ot.č.3
Co spojuje následující tituly (sbírky, básně)?
 1) „Svatý Kopeček“, „Podivuhodný
kouzelník“ -…………………
 2) „Na vlnách TSF“, „Edison“ -………….
 3) „Zhasněte světla“, „Matka naděje“ ……….
Ot.č.4
Definujte báseň typu pásma, kdo z
uvedených autorů tyto básně píše? Kde se
setkáváme s pásmem ve světové literatuře
poprvé (u kterého autora)?
Ot.č.5
Definujte sociální baladu a uveďte název 3
sociálních balad Jiřího Wolkera.
Ot.č.6
Zdůvodněte, proč část tvorby J.Wolkera
řadíme k proletářské poezii. V které jeho
sbírce jsou naplněny znaky proletářské
poezie?
Ot.č.7
Vysvětlete pojem apostrofa a doplňte
vaším konkrétním příkladem.
Ot.č.8
Sbírky V.Nezvala „Absolutní hrobař“ a „Žena
v množném čísle“ naplňují
znaky………(doplňte název uměleckého
směru).
Ot.č.9
V.Nezval je i autorem dramatu na motivy
knihy abbé Prévosta. Doplňte jeho
název………….
Ot.č.10
Retrospektivní knihou Seifertova života
je……………(doplňte název titulu).
Ot.č.11
V které polytematické básni V.Nezval
vzdává básnickou i osobní úctu k životu?
Ot.č.12
Kterou sbírkou J.Seifert reagoval na
osvobození naší republiky v r.1945?
Ot.č.13
Jmenujte dva tituly J.Seiferta, které věnoval
mamince.
Ot.č.14
Poznejte autora, určete název básnické
sbírky a stručně interpretujte:
„Dnes je má těžká hodina.
Chlapecké srdce mi zemřelo a sám je v
rakvi vynáším
a zemřelým trpě, trpím i tím, které se mi v
prsou roditi počíná.
Dnes je má těžká hodina…“
Ot.č.15
Jaroslav Seifert byl i velmi výraznou
osobností významného uměleckého spolku
20.let. Kterého?
Správné řešení






1) Wolker, Nezval, Seifert
2) Seifert, Nezval, Wolker, Nezval, Wolker, Seifert
3) pásmo, poetismus, mnichovská zrada
4) polytematická báseň, Wolker, Nezval,
Apollinaire
5) baladickým elementem jsou krajně nepříznivé
sociální skutečnosti. „Balada o očích topičových“,
„Balada o nenarozeném dítěti“, „U rentgenu“
6) proletářský kolektiv, dělník hlavními hrdiny,
„Těžká hodina“
Správné řešení - pokračování









7) básnické oslovení neživé (nebo i nepřítomné)
věci. „Milenčin dopise…“
8) surrealismus
9) „Manon Lescaut“
10) „Všecky krásy světa“
11) „Podivuhodný kouzelník“
12) „Přilba hlíny“
13) „Maminka“, „Maminčino zrcátko“
14) J.Wolker, „Těžká hodina“, přerod z chlapce v
muže
15) Devětsil
Zdroje
 Vlastní
práce autora.

similar documents