Örnek Bitirme Tezi Sunumu (PowerPoint Format)

Report
Proje Danışmanı:
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
Öğrenciler:
Doğukan KANDEMİR
Şevki Erinç ÇELİKSET
Yapılacak İş Kalemi
1
Temel
Boyutların
Belirlenmesi
Başlangıç
Bitiş
2.Hafta
3. Hafta
Benzer gemilerin bulunması
Sistematik analiz veya grafik yöntem ile ana boyutların
bulunması
2
Genel Yerleşim Yapılması
3. Hafta
5. Hafta
3
Tekne Formunun Oluşturulması
3. Hafta
4. Hafta
4
Rhino Modeli
5. Hafta
11. Hafta
5
Yelken Direk ve Salma Hesapları
3. Hafta
6. Hafta
4. Hafta
6. Hafta
7.Hafta
9. Hafta
9. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
13. Hafta
6
Ağırlık Hesabı
Ağırlık ve ağırlık merkezlerinin hesaplanması
Deplasman kontrolü
Hidrostatik hesaplar ve stabilite çapraz değerleri
7
Stabilite Bukleti
IMO Stabilite kriteri kontrolü (CE ISO 12217/2)
STIX Hesapları
Direnç ve güç Hesapları
8
Hull Speed
Hız - Güç Eğrisi
Ana makine Seçimi
9
Boyutlandırma
10
11
Orta kestin boyutlandırılması
Boyuna kesitin boyutlandırılması
Maliyet Hesabı
Tezin
Düzenlenmesi
13. Hafta 14. Hafta
Endaze Çizimi
Genel Plan (Profil + Güverteler + Tank planları)
Düzenlenmesi
13. Hafta
14. Hafta
•Tasarım Kısıtlarının Belirlenmesi
•Örnek Tasarımlara Ait Parametreler
Ön Tasarım
•Tasarımın Ana Boyutlarının Belirlenmesi
•Ön Genel Yerleşim
•Form Tasarımı
Tasarım
Süreci
•Boyutlandırma
•Genel Yerleşim
•Ağırlık Dağılımı
•Yelken Ve Arma Tasarımı
•Hidrostatik ve Stabilite Hesaplamaları
Hesaplamalar •Form Direnç Hesaplamaları
Kompozit malzeme
45 feet boyunda
ISO 12217-2’ye uygun
Gezi/Yarış tipi
A sınıfı okyanus aşırı
Mürettebata seyirde ve limanda konfor
sağlayacak
y = 0,0361x + 2,7899
2) L/B
y = 0,0203x + 0,5933
1) LWL/LOA
3,700
1,000
3,500
0,900
3,400
LOA
L/B
LWL/LOA
3,600
0,950
3,300
0,850
3,200
0,800
0,750
10,00
3,100
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
3,000
10,00
17,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
13,72
metre
17,00
L
y = 0,5926x - 2,0718
y = 0,737x - 1,2392
4) B/T
2,800
9,000
feet
Grafik Değerleri
11,00
L
3) L/T
45,00
2,600
LWL
11,95
Metre
B
4,18
Metre
T
2,26
Metre
Deplas.
9,60
Ton
8,500
2,400
7,500
2,200
7,000
2,000
B/T
L/T
8,000
6,500
6,000
1,800
1,600
5,500
1,400
5,000
1,200
4,500
4,000
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
L
15,00
16,00
17,00
1,000
3,00
3,50
4,00
4,50
B
5,00
5,50
Baş
Ofset Tablosu
Kıç
Pst
Pst
0,5
Pst 1
Pst 2
Pst 3
Pst 4
Pst 5
Pst 6
Pst 7
Pst 8
Pst 9
Pst 10
Pst 11
11,5
Pst 12
wl 1
117
170
620
1052
1429
1730
1939
2052
2091
2081
2035
1972
1883
1868
wl 2
102
152
583
1000
1365
1667
1889
2014
2059
2049
1993
1900
1764
1742
wl 3
73
130
534
929
1267
1550
1775
1915
1970
1960
1879
1731
1533
1501
wl 4
----
103
459
815
1118
1369
1585
1739
1806
1793
1683
1473
1163
1104
wl 5
----
----
326
635
902
1127
1329
1485
1560
1536
1374
956
----
----
wl 6
----
----
----
273
537
754
950
1094
1121
968
558
----
----
----
b1
----
----
419
419
419
419
419
419
419
419
419
419
419
419
b2
----
----
----
837
837
837
837
837
837
837
837
837
837
837
b3
----
----
----
----
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
b4
----
----
----
----
----
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
Deplasman
9168,90
kg
Su çekimi (kano)
600,00
mm
Lwl
12775,10
mm
Bwl
3183,80
mm
Islak Alan
34838434,00
mm2
Azami En Kesit Alanı
1348547,50
mm2
Su Hattı Alanı
27262047,30
mm2
Cp
0,546
Cb
0,356
Cm
0,671
Cwp
0,67
Kaplama
Ana Değerler
Tek Dip Yapı Elemanları
Omurga
LT
12,7750
m
L
12,7750
m
Hesaplanan Değer
Genişlik
383
mm
400
mm
Kalınlık
17,02
mm
18
mm
23
mm
LBP
12,7750
m
Lc
12,7750
m
Dip Kaplama
B
4,1850
m
Hesaplanan Değer
H
1,7435
m
H1
3,1709
m
T
0,6000
m
T1
2,0274
m
D
9,0350
ton
s
0,5
m
S
2
Cb
0,356
Normal Döşek
Seçilen Değer
Not:
Kalınlık
Salma Bölgesinde
12,105
mm
Hesaplanan Değer
WD
mm
Hesaplanan Değer
WMİO
361,584
0,319
mm
0,5
mm
15,8
mm
16
mm
mm
Seçilen Değer
13
mm
Açık Güverte
Hesaplanan Değer
6,479
mm
Hesaplanan Değer
WP
22,680
Hesaplanan Değer
4,3
mm
cm3
Seçilen Değer
26,72
cm3
Eleman 60 x 70 x 7 lik U profil
Seçilen Değer
7
Boyuna Postalar
mm
Hesaplanan Değer
Perde
Kalınlık
cm3
Postalar
Hesaplanan Değer
Kalınlık
363,5
Borda Elemanları
Borda
m
Seçilen Değer
cm3
Seçilen Değer
Kalınlık
12,299
cm3
Eleman 120 x 400 x 26 lik U profil
Genişlik
Kalınlık
34,96
Merkez İç Omurga
Şiyer Sırası
Hesaplanan Değer
cm3
Eleman 70 x 70 x 7 lik U profil
Seçilen Değer
13
34,56
Seçilen Değer
Seçilen Değer
5
WDP
68,400
cm3
Seçilen Değer
73,24
cm3
Eleman 70 x 100 x 14 lik U profil
mm
Derin Postalar
Hesaplanan Değer
WDP
57,024
cm3
Seçilen Değer
61,49
Eleman 70 x 100 x 12 lik U profil
cm3
Güverte Elemanları
Perdeler
Kemereler
Stifnerler
Hesaplanan Değer
WNK
15,680
cm3
Seçilen Değer
17,978
cm3
Eleman 50 x 70 x 7 lik U profil
WDK
117
cm3
Seçilen Değer
120,121
cm3
Eleman 80 x 100 x 17 lik U profil
Boyuna Derin Tülani
Hesaplanan Değer
WDT
264
cm3
Seçilen Değer
267,91
Eleman 100 x 310 x 25 lik U profil
WNK
71,000
cm3
Seçilen Değer
73,24
Eleman 70 x 100 x 14 lik U profil
Derin Kemereler
Hesaplanan Değer
Hesaplanan Değer
cm3
cm3
1
2
3
4
AĞIRLIK DAĞILIMI
Alan m2
1 Yapı Elemanları
Güverte Elemanları
1,1
Kemereler
17
1,2 Güverte Kaplaması
60
1,3
Tülani
2,5
Borda Elemanları
2,1 Borda Postaları
18
2,2 Borda Kaplaması
41
Dip Elemanları
3,1
Dip Kaplaması
30
3,2
Döşekler
14
3,3
Omurga
6
Perdeler
4,1
Baş Çatışma
1,7
4,2
Bölmeleme
4,5
4,3
Kıç
2,6
4,4
Stifnerler
3,1
Kalınlık mm
9
8
23
11
12
13
6
24
4
4
4
13
Hacim m3
2,074
0,6905
0,153
0,48
0,0575
0,69
0,198
0
0,618
0
0
0
0,0755
0,0068
0,018
0,0104
0,0403
Ağırlık (Ton)
2,9036
0,9667
0,2142
0,672
0,0805
0,966
0,2772
1
0,8652
1
0
0
0,1057
0,00952
0,0252
0,01456
0,05642
Ağırlık (kg)
2904
966,7
214,2
672
80,5
966
277,2
689
865,2
546
118
202
105,7
9,52
25,2
14,56
56,42
AĞIRLIK DAĞILIMI
1 Yapı Elemanları
2 Makine Ağırlığı
3 Tanklar
4 Donanım
5 Döşeme
6 Balast
7 Yükler
1127
8 Diğer
Light Ship
TOPLAM
DİZAYN DEĞERİ
Hata
522
8065,6
9192,6
9193
0,4
Ağırlık (Kg)
2903,6
380
80
590
630
2960
Mx
21960,98
3126,26
601,885
3367
4856,84
20391,24
My
0
0
6,79
0
-77,34
0
Mz
1310,022
-122,82
-27
1776,05
406,07
-5457,12
7,248
0
-0,4
3783,456
0
-208,8
7,201902 -0,00875 -0,28809 58087,66 -70,55 -2323,6
7,201902 -0,00875 -0,28809
Farş hattı z kordinat merkezi
7,248
0
-0,2635
alınmıştır.
0,046098 0,008747 0,024587
Yelken üzerindeki kaldırma ve direnç
Kaldırma (L) [N]
Yelken katsayıları
Açı [°]
27
50
80
100
180
CL
1,5
CDP
0,02
CDL
CDD
CD
0,21962
0,07812
0,31775
6
4
2,32616
0,432209
0,54211
0,07812
1,05244
2
8
3
4
7
1,50980
1,268600
0,22837
0,07812
1,57510
7
6
7
4
2
1,16461
1,552542
0,13588
0,07812
1,76655
8
5
4
2
1,014221
0
0,07812
1,09234
4
5
0
2
1/2*g*A*V2*CL
Direnç (D) [N]
1/2*g*A*V2*CDP
Yan Kuvvet
Sevk
kuvveti
AS [N]
AR [N]
AS=L*cosb+
AR=L*sinb-
D*sin b
D*cosb
7069,087
10603,63
7069,0
141,38
9512,09022
4687,97560
7069,087
16443,84
7069,
3055,3
12910,4170
10632,7882
7069,087
10672,96
7069,0
8967,8
10684,9465
8953,56162
7069,087
8232,732
7069,
10975,
9378,72582
10013,4575
7069,087
0
7069,
7169,6
0,000000
7169,61812
Tekne hız grafiği
Boş Durum
Miktar
Kg
LCG
VCG
TCG
Lightship
1
806
-720,19
-28,8
0
5
Erzak +
1
0
-724
0,2
0
Yakıt
0%
0
-1178,93
4,1
0
Temiz Su İskele
0%
0
-613,5
-39,58
48,13
Pi Su İskele
0%
0
-769,56
-39,76
53,99
Pis Su Sancak
0%
0
-613,5
-39,58
-48,13
Temiz Su Sancak
0%
0
-769,56
-39,76
-53,99
806
LCG=-
VCG=-28,80
TCG=0,00
5
720,19
Mürettabat
TOPLAM
Denge Durumu
Draft Amidsh. cm
55,898
Displacement kg
8066
Heel to Starboard degrees
0
Draft at FP cm
56,235
Draft at AP cm
55,56
Draft at LCF cm
55,857
Trim (+ve by stern) cm
-0,675
WL Length cm
1252,888
WL Beam cm
309,873
Wetted Area cm^2
324581,235
Waterpl. Area cm^2
258796,855
Prismatic Coeff.
0,48
Block Coeff.
0,092
Midship Area Coeff.
0,207
Waterpl. Area Coeff.
0,667
LCB from Amidsh. (+ve fwd) cm
-53,96
LCF from Amidsh. (+ve fwd) cm
-77,541
KB cm
31,838
KG fluid cm
31,2
BMt cm
179,36
BML cm
2720,296
GMt corrected cm
179,997
GML corrected cm
2720,934
KMt cm
211,197
KML cm
2752,134
Immersion (TPc) tonne/cm
0,265
MTc tonne.m
0,172
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) kg.cm
25337,137
Max deck inclination deg
0
Trim angle (+ve by stern) deg
0
ISO 12217-2:2002(E)
6.2.3 Downflooding angle
shall be greater than (>)
ISO 12217-2:2002(E)
deg
127,3
130
deg
130,6
0
See ISO 12217-2
6.3 Angle of vanishing stability
shall be greater than (>)
ISO 12217-2:2002(E)
Pass
40
Pass
6.4 STIX
delta
AS, sail area ISO 8666
Pass
Pass
1090000
cm^2
height of centroid of AS
83,1
cm
LH, Hydromax calculated
1372,4
cm
BH, Hydromax calculated
418,61
cm
LWL, Hydromax calculated
1252,88
cm
BWL, Hydromax calculated
309,87
cm
height of immersed profile area centroid, Hydromax calculated
-80,75
cm
32
See ISO 12217-2
59,2
m, mass of boat in current loading condition
kg
8065,2
height of waterline in current loading condition
cm
-4,1
phiD, actual downflooding angle
deg
127,3
STIX value shall be greater than (>)
Pass
Pass
Intermediate values
PhiV, actual angle of vanishing stability
deg
130,6
cm.deg
9718,919
GZ90, righting lever at 90 deg
cm
89,17
GZD, righting lever at downflooding angle
cm
7,74
FR
See ISO 12217-2
37,83
LBS, weighted average length
See ISO 12217-2
12,93
FL, length factor
See ISO 12217-2
1,03
FB, beam factor
See ISO 12217-2
2,22
m/s
n/a
AGZ, area under righting lever curve, from 0,0 to 127,3 deg.
VAW, steady apparent wind speed
FDS, dynamic stability factor
-1,66
See ISO 12217-2
1,5
FIR, inversion recovery factor
-1,09
See ISO 12217-2
1,09
FKR, knockdown recovery factor
-4,03
See ISO 12217-2
1,5
FDL, displacement-length factor
-0,92
See ISO 12217-2
0,92
FBD, beam-displacement factor
-0,95
See ISO 12217-2
0,95
-1
See ISO 12217-2
1
-1,41
See ISO 12217-2
1,25
90
deg
130,6
FWM, wind moment factor
FDF, downflooding factor
ISO 12217-2:2002(E)
6.5 Knockdown-recovery test (angle of vanishing stability in flooded condition)
shall be greater than (>)
ISO 12217-2:2002(E)
Pass
6.6.6 Wind stiffness test (angle of equilbrium with heel arm less than specified value)
Pass
Pass
Heeling arm = A cos^n(phi)
A=
120
n=
1,3
shall be less than (<)
45
cm
deg
34,7
Pass
Yüklü Kalkış
Miktar
Kg
LCG
VCG
TCG
Lightship
1
8065
-720,19
-28,8
0,8
Erzak + Mürettabat
1
550
-724
0,2
0
Yakıt
98%
206
-1178,91
3,58
0
Temiz Su İskele
98%
141
-613,52
-39,77
47,91
Pi Su İskele
0%
0
-769,56
-39,76
53,99
Pis Su Sancak
0%
0
-613,5
-39,58
-48,13
Temiz Su Sancak
98%
233
-769,53
-39,95
-53,72
Seyir
Miktar
Kg
LCG
VCG
TCG
Lightship
1
8065
-720,19
-28,8
0
Erzak + Mürettabat
1
450
-724
0,2
200
Yakıt
50%
105
-1177,87
-8,92
0
Temiz Su İskele
50%
71,9
-614,39
-45,02
41,29
Pi Su İskele
55%
131
-768,63
-44,65
46,74
Pis Su Sancak
55%
79,1
-614,25
-44,4
-42,14
Temiz Su Sancak
50%
119
-768,46
-45,28
-45,71
Total Weight=
9020
LCG=-725,27
VCG=-27,83
TCG=10,01
Seyir
Miktar
LCG
VCG
TCG
Lightship
1
-720,19
-28,8
0,8
Erzak + Mürettabat
1
-724
0,2
0
Yakıt
10%
-1169,93
-20,3
0
Temiz Su İskele
10%
-617,78
-51,76
30,57
Pi Su İskele
98%
-769,53
-39,95
53,72
Pis Su Sancak
98%
-613,52
-39,77
-47,91
Temiz Su Sancak
10%
-764,4
-52,12
-32,62
Total Weight=
LCG=-720,96
VCG=-28,20
TCG=1,34
Teknik özellikler
Tam boy
13.72 m
Su hatt boyu
11.95 m
Genişlik
4,18 m
Su çekimi
2,26 m
Deplesman
9600 kg
Balast
2960 kg
Su kapasitesi
380 l
Yakıt kapasitesi
250 l
Makine
38 HP - 29.2
kW
Ana yelken
50 m2
Cenova
59 m2
Balon (simetrik)
99 m2
I
16,71 m
J
5,72 m
P
16,68 m
E
6m
Boat design kategorisi
A
CE

similar documents