PowerPoint presentatie - Portfolio Stijn Mentzel

Report
Avans Hogeschool Breda
Fysiotherapie
Stag oriëntatie - Stijn Mentzel
Stagebegeleider: René Teunissen
Algemeen
I. Visie Avans
II. Structuur Avans
III. Docenten benaderen
IV. Activiteiten docent in opleiding
V. Terugkoppeling competenties
VI. Goede eigenschappen docent
VII.Leerdoelen
I. Onderwijsvisie Avans
• Complete onderwijsvisie (LVF Stijn Mentzel)
• Kernwoorden
– Samenwerken
– Delen en creëren van kennis
– Talent ontwikkelen
– Richten op de maatschappij
– Beroeps georiënteerd
II. Organisatiestructuur Avans
• Hoofddirecteur AGZ
–
–
–
–
2 adjunct-directeuren
Studentendecaan
Examen-, onderwijs-, opleidingscommisies
Variërende diensten (ICT, studiesecretariaat ect.)
• Communicatie
– Kernteams
– Gebruikelijke methodes (e-mail, BB, ect.)
III. Docenten benaderen/
informatie inwinnen
• Persoonlijk gesprek
• E-mail
• Telefoon
• Informeren bij docenten
• Stagebegeleider
• Kernteams bijwonen
IV. Activiteiten Docent in opleiding
• Gegeven lessen
– VH lessen
– IAV lessen
– OWL lessen
• LP 04 (training en diëtiek)
– Lesdoelen
– Docent instructies
– Begeleiding trainingsprogramma’s
IV. Activiteiten (2)
• Docenten helpen
– Literatuur onderzoek
– PowerPoint
– Samen lesgeven
– Opdrachten
– Case study stage Antwerpen
V. Competentie gericht
• Voornamelijk
– Samenwerken in team
– Signaleren en integreren
– Ontwikkelen van onderwijs
– Professionaliseren van eigen handelen
• Volgend blok
– Beoordelen
– Begeleiden
VI. goede eigenschappen docent
•
•
•
•
•
•
Humor
Boven de stof
Duidelijk uitleg
Interactief lesgeven
Praktijk gericht
Structuur
VII. Leerdoelen korte termijn
• Professionaliseren van eigen handelen
– Boven de stof staan
– Duidelijk uitleg
– Praktijk voorbeelden gebruiken
– Structuur
Stage oriëntatie Avans
Vragen?

similar documents