Ek Dosyayı İndir

Report


Atom veya iyonların
uyarılması
Enerji düzeyine
çıkmaları, bunların
ultraviyole veya
görünür bölge
ışımasını
absorplamaları dışında
başka bir şekilde
gerçekleşmişse,
yayılan ışımanın şiddetinin ölçülmesi yöntemine
atomik emisyon spektroskopisi (AES) adı verilir.
Atomik emisyon spektroskopisinde
sadece katı haldeki örneklerin analizi
için kullanılan atomlaştırma ve uyarma
düzeneği lazer mikrosrop adını alır. Bu
düzenekte örnek yüzeyinde küçük bir
alana lazer ışıması odaklanarak
buharlaştırma işlemi gerçekleştirilir;
buharlaşan örnek, alternatif akım
arkının oluşturduğu iki elektrot arasında
uyarılır.
 Atomik
emisyon spektroskopisi
yönteminde örnek, elektrotlardan
birisinin içine konulur ve örnek
içermeyen bir karşıt elektrotla bu
elektrodun arasına elektriksel
boşalım uygulanır.
Atomik emisyon spektroskopisinde nitel
analiz, elde edilen spektrumdaki şiddetli
hatların dalga boyu değerlerinin, elementlerin
bilinen ve karakteristik emisyon dalga boyu
değerleri ile karşılaştırılmasıyla yapılır.
Varlığından şüphelenilen elementlerin
spektrumları kaydedilir ve örnekten elde
edilen spektrumla karşılaştırılır. Hatların en
az üçünün dalga boyu değerlerinin uyuşması
ile şüphelenilen elementin varlığı kanıtlanır.
Atomik emisyon spektroskopisi daha çok
elementlerin nicel analizinde kullanılır.
Atomik absorpsiyon yönteminde
spektrofotometrenin optimum koşullara
ayarlanmasından sonra örnekte bulunan
tek bir elementin analizi yapılabilir.
Atomik emisyon yöntemi ile ise aynı
anda, analizi mümkün olan tüm
elementlerin birbirinin yanında nitel ve
nicel tayinleri yapılabilir. 70 e yakın
elementin aynı zamanda tayini
yapılabilmektedir. Diğer yöntemler bu
şekilde değildir.
Atomik emisyon spektroskopisinin endüstride bir çok
uygulama alanı bulunmaktadır. Demir-çelik
üretiminde, demir içindeki karbon, mangan,
silisyum, kükürt,fosfor; ayrıca alafşımlardaki krom,
nikel, kobalt, bakır, molibden, vanadyum, tungsten,
titan, aluminyum, kalsiyum, magnezyum vb. gibi
diğer elementler AES yöntemi ile kolayca tayin
edilebilirler. Gemi, uçak, lokomotif, tank ve diğer
motorlu taşıtların hareketli parçalarının içinde
bulunduğu yağlar, içerdikleri aşınma maddelerinin
yani serbest toz ve metal bileşenlerinin tayininin
sonucuna göre değişimine karar verilir. Burada en
önemli metal demirdir. Demirden başka yapıda, 10-15
arası farklı türde element bulunabilir.
Yöntemin diğer endüstriyel uygulamaları ise;
havadaki eser elementlerin; toprak ve
bitkilerdeki demir, mangan, bakır,
aluminyum, bor ve çinkonun; biyolojik
sulardaki (idrar, serum ve vücut sıvısı) ve
biyolojik maddelerdeki (yaprak, kök, doku,
kemik vb.) elementlerin; metaller içerisinde
bulunabilecek hidrojen,
oksijen ve azot gibi gazların; halojenürlerin;
lityum, tungsten, uranyum ve plütonyum gibi
izotopların tayinidir.
Her hastanede bulunmamasıyla birlikte
ileri gelişmiş eğitim ve araştırma
hastanelerinde kullanılır. Şuan gelişen
teknolojilerle birlikte kullanım
yaygınlığı azda olsa azalma göstermiştir.
AES potasyum sodyum lidyum kalsiyum
gibi elementlerin kalitatif yani
elementel analizlerde kullanılır.
 Farklı
elementli atomlarının birbirine
karışma ihtimali azdır.
 Aynı anda birden fazla elementi analiz
etmek mümkündür.
 Klor, brom, iyot, kükürt gibi metal
olmayan elementlerin analizi
mümkündür.
 Metodların tayin aralıkları geniştir .
 Atomlaşmaları
güç olan zirkonyum ,
tungsten, uranyum fosfor ,bor gibi
elementlerin sıcaklığa dayanıkla
bileşikleri kolayca atomlaştırılır.
Dezavantaj olarakta;
 Maliyeti
yüksek cihazlardır.

similar documents