specyfikacje e-cło ( 177 KB )

Report
Specyfikacje publiczne komponentów
operacyjnych Programu e-Cło
Prezentuje: Magdalena Rzeczkowska, Zastępca
Dyrektora Departament Ceł, Ministerstwo
Finansów
Publikacja specyfikacji i zasady przeglądu
•
Komunikat informujący o publikacji specyfikacji oraz same specyfikacje
publikowane są na stronie www.e-clo.gov.pl wraz z formularzem
przeznaczonym do zgłaszania uwag.
•
W komunikacie informującym o publikacji specyfikacji uwzględniana jest
informacja, czy dokumentacja ta może stanowić podstawę do rozpoczęcia
procesu wytwórczego w odniesieniu do aplikacji wytwórczych.
•
Uwagi do specyfikacji mogą być zgłaszane wyłącznie z wykorzystaniem
formularza opublikowanego wraz ze specyfikacją na adres e-mail wskazany
w komunikacie. Pytania i uwagi przekazywane innymi kanałami
komunikacyjnymi nie zostaną uwzględnione w trakcie prac analitycznych.
Publikacja specyfikacji i zasady przeglądu
•
W odstępach czasowych wskazanych w danym komunikacie konkretny
Zespół Projektowy będzie udostępniał na stronie www.e-clo.gov.pl zbiorczy
formularz zawierający wszystkie otrzymane zapytania wraz z
odpowiedziami.
•
Pytania, na które nie będziemy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć będą
po stronie odpowiedzi zawierały informację „w trakcie analizy”.
UWAGA:
• Udostępniane specyfikacje publiczne systemów operacyjnych nie
uwzględniają elementu komunikacji między aplikacją użytkownika systemu
operacyjnego (m.in. NCTS2, AES, AIS) a Służbą Celną. Specyfikacja w tym
zakresie została wytworzona w ramach projektu ECIP/SEAP.
Opublikowane specyfikacje
specyfikacja publiczna XML systemu NCTS2
• specyfikacja nie obejmuje standardów komunikacji między aplikacją
użytkownika systemu operacyjnego NCTS2 a Służbą Celną. W przypadku
systemu NCTS2 w zakresie komunikacji zmiany dotyczą struktury
komunikatów, nie zmienia się natomiast sekwencja ich przepływu między
administracją a użytkownikiem zewnętrznym, która pozostanie zgodna z
dotychczasowym znanym podmiotom gospodarczym przebiegiem procesu
biznesowego.
•
Opublikowana dokumentacja może stanowić podstawę do rozpoczęcia
procesu wytwórczego w odniesieniu do aplikacji klienckich
Opublikowane specyfikacje
specyfikacja publiczna XML systemu AES/ECS2
• specyfikacja nie obejmuje standardów komunikacji między aplikacją użytkownika
systemu operacyjnego AES a Służbą Celną. W przypadku systemu AES w zakresie
komunikacji zmiany dotyczą struktury komunikatów, nie zmienia się natomiast sekwencja
ich przepływu między Służbą Celną a użytkownikiem zewnętrznym, która pozostanie
zgodna z dotychczasowym znanym podmiotom gospodarczym przebiegiem procesu
biznesowego.
• Opublikowana dokumentacja może stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu
wytwórczego w odniesieniu do aplikacji klienckich
specyfikacja publiczna XML systemu AIS/ICS (jeden z modułów systemu AIS)
• specyfikacja nie obejmuje standardów komunikacji między aplikacją użytkownika
systemu operacyjnego AIS/ICS a Służbą Celną. W przypadku systemu AIS/ICS w
zakresie komunikacji zmiany dotyczą struktury komunikatów, nie zmienia się natomiast
sekwencja ich przepływu między Służbą Celną a użytkownikiem zewnętrznym, która
pozostanie zgodna z dotychczasowym znanym podmiotom gospodarczym przebiegiem
procesu biznesowego.
• Opublikowana dokumentacja może stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu
wytwórczego w odniesieniu do aplikacji klienckich
Opublikowane specyfikacje
specyfikacja publiczna XML systemu ECIP/SEAP
• Specyfikacja XML wytworzona w ramach projektu ECIP/SEAP definiuje
standardy komunikacji między aplikacją użytkownika systemu operacyjnego
(m.in. AES, AIS, NCTS2, EMCS PL2) a Służbą Celną.
•
Opublikowana dokumentacja może stanowić podstawę do rozpoczęcia
procesu wytwórczego w odniesieniu do aplikacji klienckich
Zgłoszone uwagi - problemy
Planowane terminy uruchomienia systemów
• Mówimy o terminie uruchomienia/udostępnienia usługi a nie poszczególnych
systemów (systemy biorące udział w dostarczaniu danej usługi muszą być wdrożone
operacyjne w terminie uruchomienia tejże usługi)
• Terminy uruchomienia kluczowych usług:
- E-Klient Służby Celnej rejestracja dla potrzeb cła, akcyzy i gier – wrzesień 2014r.
- Zintegrowana obsługa w tranzycie – listopad 2014r. (pilot od 20 października 2014r)
- Zintegrowana obsługa w eksporcie – najwcześniej początek 2015r.
- Zintegrowana obsługa w imporcie – iteracyjnie począwszy najwcześniej do początku
2015 r. (komponent ICS) i następnie komponenty IMPORT (obecna CELINA) i
INTRASTAT w terminie późniejszym (najwcześniej koniec I kwartału 2015r. )
- E-INTRASTAT – najwcześniej koniec I kwartału 2015r.
- Zintegrowana obsługa przemieszczania towarów w akcyzie – 13 listopada 2014r.
Zgłoszone uwagi - problemy
Możliwość testowania nowych komunikatów z systemami operacyjnymi (system
testowy dla producentów oprogramowania, warunki uzyskania dostępu, jak można
ubiegać się o taki dostęp)
•
•
•
Zostanie zapewniona możliwość udostępnienia, na wniosek podmiotu (przyszłego
klienta systemu operacyjnego), środowiska testowego systemów operacyjnych oraz
systemu ECIP/SEAP – kanały komunikacji.
Termin udostępnienia po stronie Służby Celnej zależny od terminów odbioru
produktów/systemów, terminów testów międzynarodowych, itd.
Zasady testowania – warunki, dostęp – należy uzgadniać indywidulanie z
Kierownikiem Projektu w zakresie danego systemu operacyjnego (udzielenie dostępu
będzie uzgadniane w ramach zaangażowanych projektów SISC )
Zgłoszone uwagi - problemy
Pilotaż NCTS2
• Pilotowe wdrożenie zostanie rozpoczęte 20 października 2014r.
• Obejmie jedynie wytypowane oddziały celne (prawdopodobnie 3)
• Oddziały celne zostaną wytypowane na podstawie informacji zebranych przez Służbę
Celną odnośnie zainteresowania podmiotów udziałem w pilotażu NCTS2
• Informacja o wybranych jednostkach oraz harmonogram pilota zostanie
opublikowana na stronach www.e-clo.gov.pl ok. 10 sierpnia br.
• Uruchomienie pilota poprzedzi kampania informacyjna (lokalnie, w wybranych do
pilota jednostkach)
• W trakcie pilota, w oddziałach nim objętych, w nowym systemie NCTS2 będą
obsługiwane przesyłki międzynarodowe, zaś „stary” NCTS obsłuży operacje krajowe.
Komunikaty od Klientów Służby Celnej będą przekazywane do odpowiedniego
systemu na podstawie kodu urzędu przez specjalny mechanizm wdrożony w ramach
SISC. Firmy znajdujące się we właściwości placówek pilotowych nie będą musiały
wykonywać żadnych dodatkowych czynności w celu skierowania zgłoszenia do
odpowiedniego systemu.
Dziękuję za uwagę

similar documents