dr. Marion Grein Neurodidaktikos pagrindai

Report
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Mokymosi pagrindai iš
neurodidaktinės perspektyvos
Pranešimas
Habil. dr.
Marion Grein
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Mokymasis = neuronų populiacijos didinimas
100 milijardų neuronų;
1 neuronas turi apie
10.000 sinaptinių
jungčių
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Dar motinos kūne susiformuoja 100 milijardų neuronų
Per pirmąją nėštumo laikotarpio pusę: maždaug 500.000 neuronų per
minutę
Kalbos pasisavinimas prasideda per paskutinį nėštumo periodo
trečdalį
2 – 9 mėnesių kūdikiai gali girdėti ir atskirti visų pasaulio
kalbų garsus (fonemas), tačiau šį gebėjimą greitai
palaipsniui praranda.
Per pirmuosius gyvenimo metus smegenys padidėja nuo
250g iki 750g (suaugusio žmogaus smegenys sveria 1400g
-> Lytis
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Gavusi dirgiklį,
limbinė sistema
tikrina, ar jis
svarbus
Smegenų žievė
Požievinė sritis
Limbinė sistema
Jei svarbus,
atsiranda pirmas
silpnas neuronų
ryšys
Svetimos kalbos
žodžiai, kurių
neįmanoma su kuo
nors susieti: 20x
išgirsti, 80x panaudoti.
Kitų žinių kiekis
priklauso nuo
susidomėjimo
Ryšį sustiprina
pakartojimas,
daugiakanališkumas,
emocijos
Neuronuose pertvarkymo
procesas miegant, 24
valandas, kiti pakartojimai
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Sinapsė: didelę reikšmę turi neuronai (jų dydis) ir neuromediatoriai
neuromediatoriai
sinapsės tarpas (1040mm)
atsilaisvinę
neuromediatoriai
Neuromediatorių
receptoriai
Mokytis padeda „teisingas“, priklausantis nuo individo
neuromediatorių “kokteilis” -> mokytojo empatija
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
noradrenalinas
serotoninas
dopaminas
acetilcholinas
GABA
gliutamatas
Acetilcholinas: dėmesys , įsiminimas-> per mažai acetilcholino: Alzheimerio liga
Dopaminas: (motyvacija, smalsumas, susikaupimas): -> subalansuotas dopamino kiekis (pvz.,
pagiriant): geresnis įsidėmėjimas – motyvacija; per mažai dopamino: Parkinsono liga
per daug dopamino: šizofrenija
Noradrenalinas: (budrumas, dėmesys, parengtis reagavimui): teisingas kiekis -> geras mokymasis
(eustresas), per didelis kiekis -> mokymasis nevyksta
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Mokymosi rezultatai
„Stresas“
EUSTRESAS
DISTRESAS
Nuobodulys,
paskatos stoka
Sėkmingas mokymasis
Mokymosi
blokada
Noradrenalinas
Folie Nr.
7
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Limbinė sistema (mindalinis kūnas ir hipokampas)
Naujienų ir emocijų detektorius:
Ar galima prijungti informaciją prie jau turimų žinių? TAIP/NE
Ar informacija svarbi/įdomi/duodanti naudos/ar mokytojo emocijos
teigiamos? TAIP/NE
Ar
žinoma?
Ar įdomu?
Ar mokinys
motyvuotas?
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Kuo stipresnės emocijos, tuo tvirčiau įsimenama informacija arba perduodama iš
neurono neuronui -> stipresnis perdavimas -> didesnis sinaptinis „storis“ ir daugiau
sinaptinių jungčių
Įsiminimas, esant labai neigiamoms emocijoms, taip pat įmanomas, bet:
Ką išmokstame su baime, iškviečiant informaciją, vėl sužadinama baimė (matematikos
baimė mokykloje -> televizoriaus žiūrėjimas: matematikos užduotis -> baimė vėl
sužadinama). Problema: baimė ir kūrybiškumas nesuderinami! -> nebeįmanomas
kūrybinis problemos sprendimas
Kūrybiškumas
Sąstingis
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Teigiamos emocijos (kažkas vyksta geriau nei tikėtasi): išsiskiria dopaminas ir
endogeniniai opioidai, kurie nukreipiami į prefrontalinės žievės sritį -> tai stipriai
pagerina mokymosi gebėjimą / pasirengimą priimti informaciją -> motyvuoja vėl
pasijusti taip gerai
Endogeniniai opioidai -> paties kūno gaminamas opiumas -> stiprina savo vertės
jausmą, gerą emocinį nusiteikimą ir bendrą gyvenimo džiaugsmą (+ mažina jautrumą
skausmui ir stiprina imuninę sistemą)
Oksitocinas
Padeda kūnui atsipalaiduoti, mažina kraujo spaudimą, slopina baimės centrus ir
neleidžia išsiskirti streso hormonams.
Kūrybiškumas
Sąstingis
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Motyvacija
Motyvacinę sistemą sudaro dopamino, endogeninių opioidų ir oksitocino tarpusavio
sąveika.
Oksitocinas: padeda kūnui atsipalaiduoti, mažina kraujo spaudimą, slopina baimės
centrus ir neleidžia išsiskirti streso hormonams.
Motyvacijos centro išskirtas dopaminas sukelia geros savijautos jausmą ir padeda
organizmui psichiškai ir fiziškai susikaupti ir pasiruošti veikti (palyg. Bauer 2007: 29) ->
Stimulo ir motyvacijos vaistas.
Endogeniniai opioidai -> paties organizmo gaminamas opiumas
Jis stiprina savo vertės jausmą, gerą emocinį nusiteikimą ir bendrą gyvenimo
džiaugsmą (+ mažina jautrumą skausmui ir stiprina imuninę sistemą)
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Trumpas pakartojimas:
Dirgiklis
Limbinė sistema
Subkortikalinė
sritis
Pakartojimai
++motyvacija
Motivation
Svarbumo patikra
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Smegenų žievė
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Problema!?
Nė vienas metodas negali garantuoti nepriekaištingos pamokos!
Kiekvienų smegenų struktūra vis kitokia ir kiekvienoms smegenims idealiai tinka
vis kitoks neuromediatorių mišinys, tai reiškia, tam nėra užpatentuoto recepto.
Neuroniniai ryšiai + neuromediatoriai -> skirtingi mokymosi tipai
Ką tai reiškia pamokai? Mokytojai turi suvokti, kad jų mokiniai gali gerai mokytis
įvairiais būdais.
Tai reikalauja, iš vienos pusės, empatijos, o iš kitos pusės, metodų įvairovės ir
vidinio diferencijavimo.
Metodas: „jausti“ ir „būti lanksčiam“
Folie Nr.
13
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Jausti
Būti lanksčiam
Taip sugebėti jausti grupę ar
situaciją kursuose (žodinio ir
nežodinio bendravimo metu),
kad būtų galima pajusti kursų
dalyvių būklę duotuoju metu ir
jų poreikius.
Folie Nr.
14
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Lanksčiai reaguoti į grupės
poreikius (kartais ir savo
koncepcijos nenaudai)
palyg. David Hunt
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Besimokančiųjų kintamieji dydžiai
Požiūris į mokymąsi, pasirengimas mokytis, motyvacija, emocijos sąveikauja
tarpusavyje -> mokytojas turi / gali teigiamai juos veikti -> jie taip pat įtakoja dėmesio
trukmę (ne ilgiau kaip 20 minučių!)
Pradinės žinios iš anksčiau (taip pat ir kalbinės, skaičiavimo, muzikos žinios) dažnai
priklauso nuo aplinkos ir kilmės.
Patirtis dažnai neatsiejama nuo mokymosi biografijos, kurią dažnai įtakoja kultūra ->
reikia panaikinti blogą patirtį, o mokymosi biografiją galima „įveikti“ lėtai ir
sistemingai (jei mokymasis iki šiol reiškė mokymąsi atmintinai, tuomet orientavimas į
veikimą ir mokymosi autonomiją iš pradžių bus „nemalonūs“ -> noradrenalinas).
Kultūra: pavyzdžiui, pranešant apie ką nors, santūrumas, kalbant garso stiprumas,
nuosava nuomonė ir t.t.
Folie Nr.
15
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Asmenybės faktoriai (įgimti žr. ankstyvoji socializacija; dvynukų studijos, įvaikinimo
studijos)
•
intravertas/ekstravertas
•
pasiruošimas rizikuoti/tolerancija daugiareikšmiškumui: kaip lengvai aš susitvarkau
su tuo, kad neaišku, netikra? Kaip aš elgiuosi klaidų atveju?
•
suvokimo kanalas, kuriam teikiama pirmenybė -> mokymosi tipai -> garsinis,
vaizdinis, liečiamasis ir t.t.
•
priklausomybė nuo aplinkos
Folie Nr.
16
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
(ne)priklausomybė nuo aplinkos
Nepriklausantys nuo aplinkos besimokantieji sutelkia savo dėmesį daugiausia į
mokymosi objektą
Priklausantys nuo aplinkos besimokantieji stebi ir konkrečią aplinką (svarbu sutvarkyti
kambarį, virtuvę, ypač svarbūs kvapai ir t.t., labai svarbus mokantis asmuo, garsai)
Folie Nr.
17
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Mokymosi tipai
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Mokymosi stiliai (sąveikauja su anksčiau minėtais besimokančiųjų kintamaisiais
dydžiais)
Dažnas žino savo mokymosi tipą, o mokymosi stilius dažnai lieka nesuvoktas. Jei kas
veikia priešingai, nei reikėtų pagal mokymosi stilių, dažnai jaučiasi negerai
(-> noradrenalinas)
Į skirtingus mokymosi stilius reikia žiūrėti kaip į kontinuumo polius.
Folie Nr.
19
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
kognityvinis
(analitinis –
funkcinis)
Man svarbu konkrečios taisyklės
Norėčiau bendrauti be konkrečių taisyklių.
Svarbiausia, kad pašnekovai supranta mane
Man svarbu taisyklinga kalba
Paremta taisyklėmis (fizika) – norėti
suprasti be taisyklių E = mc2
Išbandyti veiksmais, eksperimentuoti, tada
galbūt suformuluoti taisykles (pvz., fizika)
Retkarčiais improvizuoju
Aš išmokstu dalykus atmintinai
afektyvus
(refleksinis –
impulsyvus)
vykdomasis
Man reikia laiko pasvarstymui, noriu Greitai reaguoti, jei kas ne taip, mokytojas
būti tikras, kad mano sprendimas
pataisys (nesistemingas veikimo būdas)
teisingas (sistemingas veikimo būdas)
Man svarbu, kad mokymasis vyktų
Vadovėlį galima dažnai padėti į šalį ir spręsti
tiksliai pagal vadovėlį ir atliktume visus savo kūrybos užduotis.
pratimus nurodyta seka.
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
socialinis
Man labiau patinka
dirbti vienam
fiziologinis
(suvokimo
kanalai)
Aš užsirašau visą turinį Man reikia naujas žinias
vizualizuoti
Man reikia rašyti
tekstus
Priklausantis
nuo elgesio
technikos
Man patinka dirbti su
partneriu
Aš pagal turinį susikuriu
asociatyvinę kortelę
Man patinka grupinis darbas
Man reikia pačiam, tai, ką
išmokau, ištarti, įrašyti ir
išklausyti
Man geriausia mokytis iš
radijo reportažų
Aš tik tada gerai mokausi, jei į mano Aš galiu ir tada gerai mokytis, jei į mano stilių
mokymosi stilių pamokos metu
neatsižvelgiama. Tuomet aš turinį pertvarkau.
atsižvelgiama.
(mokymosi
stiliaus
svarbumas)
Priklausomybė
nuo aplinkos
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Tarpinės išvados:
Nors esminiais bruožais yra žinoma, kaip veikia mokymasis, bet vieni mokosi geriau,
kai jiems, pvz., pateikiamos taisyklės, kitiems geriausiai sekasi, kai leidžiama patiems
atrasti taisykles arba dėsningumus.
Vieno tikrojo metodo nėra, nes besimokantieji mokosi skirtingai!
Folie Nr.
22
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Kas sužadina limbinę sistemą?
Teigiamos emocijos -> pagyrimas, grįžtamasis ryšys, maloni atmosfera
Mokytojo motyvacija ir teigiama reakcija „verta įgyti šias žinias“! -> mokytojo
asmenybė -> kuo didesnė mokytojo empatija
Mokytojo balsas -> vienodas balso tembras paskatina limbinę sistemą išsijungti ->
balso treniruotės
Pratybų formų kaita, socialinių formų kaita ar kas nors kita po maždaug 20 minučių ->
maždaug 20 minučių dėmesio sukaupimo trukmei pergudrauti
Struktūra: dauguma besimokančiųjų pageidauja aiškios struktūros / orientacijos, pvz.
mokomosios medžiagos pagalba
Susiejimas su turimomis žiniomis -> asociogramos, pakartojimai
Folie Nr.
23
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Kas padeda mokymosi procesui, jei limbinė sistema tam nesipriešina?
Judėjimas -> išsiskiria serotoninas, dopaminas ir noradrenalinas
-> daugiau kraujo patenka į smegenis
-> gliukozė kaip energijos šaltinis + deguonis (13,9%)
-> geresnis ryšys tarp neuronų
Rezultatas:
• Stiprina kognityvinius pasiekimus, taip pat ir suvokimo gebą
• Įsiminimą smegenų žievėje
• Dėmesį ir
• pasirengimą spręsti problemas
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Mokytis su visais pojūčiais
Informaciją girdėti, skaityti, su ja veikti -> orientavimas į veikimą
-> rengti projektus, prezentacijas, sienlaikraščius, internetinius puslapius, mokymasis
stotyse, grupių ekspertų ralis (daug pavadinimų)
AAAA spręsti
užduotį (a)
BBBB spręsti
užduotį (b)
CCCC spręsti
užduotį (c)
DDDD spręsti
užduotį (d)
Radikalus konstruktyvizmas: viską pačiam parengti, mokytis tik mokymo pagalba ->
sukelia daugeliui besimokančiųjų atmetimo reakciją!
Folie Nr.
25
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Motyvacija paveikslais ir spalvomis
Užrašyti seką
Foto srauto matavimas
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Užduočių įvairovė: Pavydžiai iš “Žmonės A1” (moduliai 1-3, tik kursų vadovėlis) Kalbų
sritis
Klausykitės – kalbėkite – paženklinkite kryžiuku – nupieškite – kas ką sako? priskirkite
– papildykite – palyginkite – nuspėkite, kaip tęsis pokalbis – pokalbių pratimai:
pasiteirauti apie savijautą – klausykitės ir kartokite iš paskos – atsisveikinkite! – ką
manote? – padarykite plakatą – raskite žodžius paveikslėlių žinyne/žodyne –
Užrašykite savo internetinį profilį – tai, kas teisinga, paženklinkite kryžiuku – žaiskite
aidą – pristatykite kitą asmenį – skaitykite – jūs patys esate artistai: suvaidinkite
panašius dialogus – paimkite interviu – paženklinkite spalvomis – parenkite kurso
statistiką– pataisykite sakinius – parašykite apie save/šeimos narį – pasižiūrėkite filmą
– papildykite genealoginį medį – pasirinkite pažįstamą asmenį ir suraskite informaciją
– parenkite afišą – pristatykite savo rezultatus – pasiklausykite dainos – kaip vadinasi
… ? Kas tinka? – pašokite – užsirašykite – kaip išversite …? – aprašykite – kaip tai
vadinasi vokiškai? – kaip Jums patinka … ? – Ar norėtumėte tokio …? – meskite kitam
kamuolį – žaiskite kauliukais – kaip xy daro kitose šalyse? – ką žinote apie? – surenkite
sendaikčių turgų kurse – dainuokite kartu – pasakykite kitiems komplimentų – kaip
spėjate Jūs? – pasižiūrėkite į nuotrauką – kokia antraštė tinka? Parašykite savo
tinklaraštį!
Folie Nr.
27
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Socialinių formų kaita -> maždaug po 20 minučių, kai sumažėja dėmesys -> kitą
socialinę formą
Pavienis darbas / plenumas
Darbas su partneriu
Darbas grupėje
Labai svarbus grįžtamasis ryšys iš mokytojo pusės
Aktyvi veikla (Kalbos, mokymo medžiaga “Žmonės” Hueber leidykla)
Klasės sendaikčių turgus
Pasirinkite daiktą ir parašykite produkto aprašymą kaip pavyzdyje. Atsineškite daiktą ir aprašymą į kursą.
SUPER TUŠINUKAS !
Labai praktiškas ir lengvas.
Rašo mėlynai ir nedaro klaidų.
Kainuoja tik 5 eurus!
Surenkite sendaikčių turgų kurse.
Folie Nr.
28
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Sistemingi pakartojimai
PAKARTOJIMŲ STOTIS: ŽODYNAS
Mano kambarys
Papildykite.
Sudarykite žodžius ir papildykite.
Folie Nr.
29
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Žaidimai
Daugumai žmonių žaidimai sukelia teigiamas emocijas.
Emocinis dalyvavimas
Džiaugsmas ir sutelktas dėmesys
Atsitraukimas nuo realybės
Laisva erdvė: nėra sankcijų
Atsisakymo atveju
a) Įvesti iš lėto
b) Susitaikyti su tuo, kad
žaidimo nepriima
Folie Nr.
30
Mokomasis žaidimas:
Žaidimas su mokymosi tikslu, kad
žaidėjas to iš karto nesuvoktų
Didžiausias tikslas: MOTYVACIJA PER
TEIGIAMAS EMOCIJAS
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was passiert im Gehirn beim Lernen?
Folie Nr.
31
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Muzika visada sužadina žmonių emocijas -> išsiskiria endorfinai (endogeniniai
opioidai).
Dainos, kurios patinka besimokantiems, visada sukelia įvairių teigiamų papildomų
efektų.
“Suprantama” muzika palaiko dėmesio sutelkimą ilgiau -> bet kokios formos muzika
(didaktinė + autentiška)
Atmintis geriau įsimena žodžius iš muzikos kūrinių nei kitokiu, nemuzikiniu
suvokimo būdu išgirstus žodžius -> didaktinės dainos su konkrečios pamokos
žodžiais
Iš esmės galioja taisyklė: muzikuojančių žmonių stipresnis ryšys tarp abiejų
smegenų pusrutulių -> Daugiau natų!
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Trumpas apibendrinimas ir išvada
Mokymąsi mes suprantame kaip tvirtą ryšį tarp neuronų. Naujos žinios, taip pat ir
kalbos, jungiasi prie jau esančios neuronų populiacijos.
Tam, kad informacija, pvz., žodis, “sužadintų” pirmą neuroną, informacija turi praeiti
per limbinę sistemą. Tam informacija turi būti svarbi arba įdomi.
Tam, kad susiformuotų tvirtas ryšys, reikia daugybės pakartojimų.
Nėra vieno būdo, kuris būtų vienodai sėkmingas visiems žmonėms, tačiau teigiamos
emocijos, muzika ir aktyvi veikla iš esmės stiprina įsiminimą ir labiau sutelkia dėmesį.
Folie Nr.
33
PD Dr. phil. habil. Marion Grein
Was
passiert
im Gehirn
beimmetu?
Lernen?
Kas vyksta
smegenyse
mokymosi
Ar bus klausimų?
ačiū !
PD Dr. phil. habil. Marion Grein

similar documents