Thay đổi thể chế hỗ trợ phát triển kinh doanh

Report
DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ViỆT NAM
„Thay đổi thể chế hỗ trợ phát triển kinh doanh“
Hà Nội, 11 tháng 12 năm 2012
Marko Walde
GIC/AHK Viet Nam
1
Viễn cảnh
Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn
đầu tư?
2
Cạnh tranh ở Đông Nam Á
•
Việt Nam
•
Indonesia
•
Thái Lan
3
Ưu điểm
• Các khu công nghiệp hiện đại!
• Rào cản thấp:
 Thành lập công ty
 Giấy phép kinh doanh
• Dân số trẻ và năng động
• Chi phí nhân công ưu đãi
4
Thách thức
• Cơ sở hạ tầng
• Tách biệt giữa sản xuất và phân phối
• „Cắt điện“!
• Pháp luật
• Đào tạo nghề
5
Doanh nghiệp Đức
• ...Không bao giờ là nhanh nhất
• ...nhưng luôn là lâu nhất
• Quy trình sản xuất hiện đại
• Chìa khóa cho tương lai
Đào tạo nghề
6
Trả lời
Việt Nam rất hấp dẫn các
doanh nghiệp Đức
nhưng
Chúng tôi có thể và sẽ làm
nhiều hơn thế
7
Thank you!
www.vietnam.ahk.de
8

similar documents