Inceleme_ve_Sorusturma__Teknikleri_Egitimi_AHK

Report
2 Gün
Eğitimin Amacı
Günümüzde suistimaller önlem alınması gereken ciddi risklerdir. Eğitimin amacı; kurumlarda suistimal
konularda tedbir almak mahiyetinde, uygulama tecrübesi olan uzman eğitmenler ile eğitime katılacak
olanlara mesleki farkındalık sağlamaktır. İnceleme ve soruşturma aşamasında ihtiyaç duyulabilecek hukuk
konularının yanısıra, suistimal önleme ve tespit etme yöntemleri ayrıca adli bilişim ve analitik inceleme
örnekleri ile desteklenecektir.
Kimler Katılabilir?
Denetim Komitesi, Teftiş Kurulu, Üst Yönetim, İç Denetim, İç Kontrol, Soruşturma ve Güvenlik, Kayıp Önleme,
Fraud Yönetimi, SOX, Risk ve Uyum Yönetimi, IT Denetim, IT Güvenlik, Mali Denetim, Hukuk ve Mali İşler.
Eğitim Tarihi ve Saati
Eğitim Süresi ve Dili
28-29.11.2013
Saat : 09:30 – 16:30
2 Gün ( Bilgisayar Destekli Denetim Bölümü Skype
üzerinden verilecektir. ) - Eğitim Türkçe yapılacaktır.
Eğitmenler
Sertifika
Bilal AKTÜRK, SMMM, CFE
Prof. Dr. Hamide ZAFER
Şükrü DURMAZ (MSc. CS, MPA)
Özlem SOPER (CTP)
Eğitimi tamamlayanların sertifikaları, Alman-Türk Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından verilecektir.
Eğitim Yeri
Bilgi ve Kayıt İçin
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası
AHK Türkiye
Hamiyet Aydın
E-Mail : [email protected]
Tel : 0212 363 05 00 Faks: 0212 363 05 60
Yeniköy Cad. No. 88 Tarabya – Istanbul
Son Kayıt Tarihi : 22.11.2013 2013
Eğitim Fiyatı
999.- TL (üyeler için), 1225.- TL (üye olmayanlar için)
Eğitim ücretlerine öğlen yemekleri ve kahve molası ikramları dahildir.
Eğitim Programı
SUİSTİMAL ÖNLEME VE TESPİT ETME YÖNTEMLERİ
Bilal AKTÜRK , Certified Fraud Examiner, SMMM









Suistimal Gerçeği
Suistimal Türleri
Suistimal Belirtileri
Suistimalci Profili
Suistimal Önleme Yöntemleri
Etik Bildirim Hatları
İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri
Mülakat ve Sorgu Yöntemleri
Örnek Senaryolar
HUKUK
Prof. Dr. Hamide ZAFER , Ceza Hukuku Uzmanı










5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hakkında Genel Bilgiler
Kurum ve İşletmelerde Yapılan Denetimlerin Hukuki Bakımdan Değerlendirilmesi
Ceza Muhakemesinin İşleyişi
Kurum ve İşletme Bünyesinde İşlenen Suçlar ve Suçların Denetçilerce Araştırılması
İhbar ve Şikayet
Delil Çeşitleri ve Delillerin Toplanma Usulü
Koruma Tedbirleri: Özellikle Arama ve Elkoyma
İfade ve Sorgu Yöntemleri
Denetim Sürecinde Özel Hayata Saygı
İşletme ve Denetçilerin Denetim Nedeniyle Uğrayabileceği Zararlar
Eğitim Programı
ADLİ BİLİŞİM İNCELEMELERİ
Şükrü DURMAZ , MSc. CS, MPA






Adli Bilişim Teknolojilerinin İç Suiistimallerde Kullanılması
Bilişim Sistemleri Üzerinde Denetim, Gözetim ve Soruşturma
Elektronik Delil ve Delil Toplama Yöntemleri
Suistimallere Müdahale Etme Metot ve Teknikleri
En Çok Kullanılan Adli Bilişim Metot ve Teknikleri
Örnek Senaryolar
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ ( CAATs)
Özlem SOPER , Certified Treasury Professional
 “Commercial Data Mining Software” ve “Computer Audit Software” (CAS) nedir?
“Data mining” veya “Data Strafication” ne için kullanılır? “Cloud Computing”
(İnternete dayalı bilgi işlem ) nedir, ne için kullanılır?
 Dünyada en çok kullanılan CAS’ler nelerdir? Bu software'lerin genel özellik ve
fonksiyonları nelerdir? KıyaslamaIarı nasıl yapılır?
 Teftişin amacı ve kapsamına uygun CAAT’ler nasıl seçilmelidir?
 (Senaryo 1- Certified Managerial Accounting Exam - 2000)
 “ACL”, BPS Audit, “Excel-add-ons” veya “Idea” yazılımlarında ekrandan yeni proje
girişi yapılırken kullanılması gereken control frameworkleri ve internal control
cycle’ları nelerdir? (Senaryo 2 – CIA exam adapted)
 Data Query’lerine genel giriş: “SQL (Structured Query Language)”i kullanarak
sistemlerden denetimlerin her aşamasında gerekli bilgi ve data çekmek “SQL
Navigator”, “TOAD”, genel database terimleri, “primary key” ve çok basit SQL
query’leri nelerdir? (Senaryo 3)
 “Data cleaning” ve “data reiteration” nedir, ne için yapılır? Database'den çekilmiş
ve Excel’e düzenlenmeden import edilmiş datanın düzenlenerek analize hazır hale
getirilmesi ( Kullanılan çok genel Excel fonksiyonları) (Senaryo 4)
Bilal AKTÜRK
Certified Fraud Examiner, SMMM
Kayıp önleme sistemleri ve risk & suistimal önleme tedbirleri konusunda uzmanlaşmış
olan Etik Danışmanlık firmasının Genel Müdürü olarak profesyonel iş hayatında, kariyerine
devam etmektedir. Etik Danışmanlık (www.denetimkomitesi.com); iç kontrol, iç denetim,
risk yönetimi, adli bilirkişilik uzmanlık alanları ve ilgili mesleki &
kişisel gelişim
eğitimlerinin yanısıra, kayıp ve suistimal önleme sistemi olan “Etik Hat” faaliyetinde
bulunmaktadır. Ayrıca “Forensic Accounting Academy” faaliyeti ile firmalara özel inceleme
ve soruşturma desteği vermektedir.
Adli bilişim alanında da çalışmalarda bulunan Bilal Aktürk, mali müşavir kökenli denetçi
olup, hile ve suistimal denetimi, iç denetim, mali denetim ve bağımsız denetim alanlarında
farklı sektörlerde 20 yıllık tecrübeye sahiptir. 9,5 yıl Vodafone & Telsim ve Grup
Firmalarında, Fraud Denetleme Birim Yöneticisi ve İç Denetim Müdürü olarak; inceleme
ve soruşturmalar, sahtecilik ve kayıp önleme incelemeleri, satış kanalları denetimi, merkez
ve bağlı (bölge müdürlükleri, teknik servisler ve mağazalar) yapılanmaların denetim
görevlerinde bulundu. 1,5 yıl süre ile Taha Holding’e (LC Waikiki) bağlı firmaların mali
denetimlerini gerçekleştirdi. Öncesinde ise yeminli mali müşavirlik hizmetlerinde ve mali
işlerde görev almıştır.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Bilal Aktürk, İSMMMO ve TİDE’nin
üyesi olup, USİUD’un kuruluşunda yeralmıştır. Ayrıca ACFE ve IIA uluslar arası
kuruluşlarına mesleği üyeliği bulunmaktadır. SMMM ve CFE (Certified Fraud Examiner –
Belgeli Suistimal İnceleme Uzmanı) ünvanına sahiptir. Suistimal inceleme konularında
İstanbul Adli Yargı Bilirkişisi’dir.
Prof. Dr. Hamide ZAFER
İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimine Erzurum’da başladı. İlk ve orta öğrenimini VizeKırklareli’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu.
1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1988
yılında “Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması” konulu yüksek lisans tezini
savundu. 1992-1994 tarihleri arasında, Deutscher Akademischer Austausch Dienst
(DAAD) bursuyla Almanya’da Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi’nde Doktora
çalışmasını yürüttü. 1996 yılında “Ceza Hukukunda Terörizm” konulu doktora tezini
savunarak Dr. Unvanını; Mayıs 2005 yılında “Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan
Sorumluluğu” konulu Doçentlik takdim tezi ile Doçent unvanını aldı. Doçentlik çalışması,
Almanya’nın Freiburg kentindeki Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku ve Kriminoloji
Enstitüsü ile Konrad Adenauer Vakfı tarafından desteklendi.
06.04.2011 tarihinde, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması
(TCK m.132-134) başlıklı çalışmasıyla Profesör kadrosuna atandı. Aynı çalışma Türk Ceza
Hukuku Derneği tarafından, 17 Şubat 2011 tarihinde “2011 Yılı Dönmezer Ödülü”ne layık
bulundu.
Prof.Dr. Hamide Zafer, halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Usul
Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Maltepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde ders vermektedir. Daha önce Eskişehir-Anadolu Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, İstanbul Barosu CMK Meslek
İçi Eğitim Seminerlerinde, Florya- Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu ile Etiler-Polis
Okulunda ve Adile Sadullah Mermerci Polis Eğitim Merkezi’nde ders vererek öğrenime
katkıda bulunmuştur.
Prof.Dr. Hamide Zafer’in kendi alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitapları
bulunmaktadır.
Şükrü DURMAZ
MSc. CS, MPA
Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisliği lisans diploması ile mezuniyetinin ardından 15 yıl
boyunca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; “Bilişim Suçları” ve “Adli Bilişim” alanlarında
görev yapmış ve Şubat 2013’te kendi isteği ile emekli olmuştur. Görevi esnasında, üç binin
üzerindeki bilişim suçu vakasında kolluk görevlisi ya da bilirkişi olarak görevlendirilmiş; olaya ilk
müdahale, suçun tespiti, delillendirilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve adli mercilere
sunulması işlemlerini fiilen yerine getirmiştir.
Mesleki bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla; Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında “Veri Depolama Aygıtlarının Adli Bilişim Açısından
İncelenmesi” konulu bitirme projesi ve Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bilişim
Suçlarının Sosyolojik Analizi” konulu tezi ile iki farklı alanda yüksek lisans yapmıştır.
İngiltere Ulusal Bilişim Suçları Birimi (National Hi-Tech Crime Unit-NHTCU) tarafından verilen
“Hi-Tech Crime Investigator”, Avrupa Birliği tarafından verilen “Cybercrime Investigator”, “NTFS
Forensics Specialist”, “Mobile Phone Forensics Examiner”, Accessdata firması tarafından verilen
“Windows Forensics” ve “Internet Forensics” sertifikalarına sahiptir.
Meslek hayatı boyunca, Jandarma Okullar Komutanlığı’nda “Bilişim Suçları”, NATO-Barış İçin
Ortaklık Eğitim Merkezi-BIOEM’de (NATO-PfP Training Centre) “Organize Suçlarla Mücadelede
Teknolojinin Kullanımı” konulu dersleri vermiştir. INTERPOL tarafından İngiltere-Wilton Park
Konferans Merkezi’nde 2003 yılında icra edilen “Combating Child Abuse on Internet: an
International Response-Internette Çocuk İstismarıyla Mücadele: Uluslararası Tepki”
toplantısında Türkiye’yi temsilen sunum yapmıştır. Avrupa ve Akdeniz Askeri Statülü Zabıta
Kuvvetleri ve Jandarmalar Birliği (FİEP) tarafından Nantes-Fransa’da 2004 yılında icra edilen
“Yeni Teknolojiler ve Lojistik” toplantısında “Cybercrimes and Cumputer Security (Bilişim Suçları
ve Bilgisayar Güvenliği)” konulu konferansı vermiştir.
Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan bilirkişi listesine 2006 yılından bu
yana “Bilişim-İnternet Suçları”, “Adli Bilişim” ve “Bilgisayarda suçun delillendirilmesi” konularında
bilirkişi olarak kabul edilmiştir. Halen yurtiçinde ve yurtdışında adli bilişim ve bilişim suçları
alanlarında laboratuvar hizmeti veren Şükrü Durmaz, “Etik Hat” ve “Forensic Accounting
Academy” faaliyetlerinin danışmanlığını da yapmaktadır.

similar documents