Sürgü Plaka Sistemleri & Üfleme Konisi

Report
Sürgü Plaka
Sistemleri &
Üfleme Konisi
Sürgü Plaka potalı ergitme frınlarında
sürekli döküm yöntemlerinde
kullanınlan bir sistemdir.
Pota Sürgü Hidrolik Silindiri
Sürekli dökümlerin soğutma ızgarası
 Pota Sürgü Kumu UNI-NFC B
 Pota sürgü kumumuz UNI-NFC B, Kromit esaslı
bir malzeme olup, bütün bileşenleri yüksek
evsaflı hammaddelerden seçilmekte ve
kompozisyonu, en yüksek performansı alabilmek
amacı ile, her kullanıcının şartlarına uyumlu
olarak belirlenip üretilmektedir.
 UNI-NFC B, potalarda gösterdiği yüksek serbest
açma oranıyla çok başarılı bir performansa
sahiptir.
 Kullanıcı talebin uygun olarak 8-25 kg arasında
kraft torbalara doldurulmakta ve palet üzerine
şriklenmektedir.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
 Yoğunluğu
4,15 g/cm³
 Dökme yoğunluk
2,50 gr/cm³
 Nem % 0,5 maksimum
 Tane dağılımı 45 AFS
KİMYASAL KOMPOZİSYON
%40 Cr2O3
%15 SiO2
%22 FeO
%12 Al2O3
%9 MgO
%2 C
• Çelik döküm
potalarından
tandişlere sıvı çelik
akışını kontrol altında
tutmak, modern çelik
üretiminin en önemli
safhalarından biridir.
Potalarda sıvı çelik
akışını kontrol eden
sürgü plakaları uzun
süre sıvı çelik akışına
dayanabilmelidir. Bu
nedenle termal
dayanım oldukça
yüksek olmalıdır.
SÜRGÜ PLAKA REFRAKTERLERİ
 Sürgü plaka refrakterleri, katran ile doyurulmuş ve
pişirilmiş refrakterlerden üretilir. Kompozisyonunda
yaklaşık olarak %70-95 Al2O3, %3-15 SiC, %1-10
Reaktif Al2O3 ve
 %1-5 buharlaştırılmış SiO2 bulundurur. Ağırlıkça
%30’a kadar parçalanma inhibitörü eklenebilir.
Eklenen inhibitörlere örnek olarak AZS (alüminazirkonya-silika) tanecikleri veya iri taneli Mullit
(kompozisyona katılmadan önce sinterlenebilir veya
eritilebilir) örnek verilebilir. Bu eklenen miktar,
kompozisyondaki alümina miktarından düşürülür.
 Sürgü plakaları, refrakter plakalardan üretilir.
Plakalardan en az biri sabit iken diğeri sürgülü
halde olmalıdır. Sürgülü plaka hareket
ederken, eriyik metalin deşarj edilmesi için
sistemdeki her plakanın üstündeki kanalları
aynı hizaya getirir.
 Günümüzde birbirinden değişik ve birçok
sayıda sürgü plaka sistemleri mevcuttur ve
bunların hepsinin çeşitli şekillerde
yerleştirilmiş sabit ve sürgülü plakaları vardır
 Refrakter oluşturulurken olağan bileşik eklentilerinin
yapılması refrakterin iç bağlarını güçlendirmek
açısından önem teşkil eder. Bu eklentilere örnek
olarak metil selüloz, polietilen glikol ve dekstrin
verilebilir. Aynı zamanda uygun şekillendirme işlemi
için (yoğunluk ayarı için) gerekli miktarda su da
kompozisyona ilave edilmelidir.
 Kompozisyon, istenilen sürgülü plaka refrakteri için
uygun şekile getirildikten sonra 1200-1450°C
sıcaklıkta pişirilir. Ardından katranlama cihazlarında
katranca doyurulur. Katranlama işlemi için
refrakterlerde kullanılan olağan hidrokarbon
malzemeler kullanılır. Son olarak porozite oluşumuna
engel olmak için gazlardan arındırmak amacıyla
üretilen malzeme 200-550°C arasında bir süre tutulur.
• Sefa ALPER 1311110054
• İlker ERKÖK 1311110047
• Merve TÜRKÖZ 1311110064
KAYNAKLAR
•
•
•
•
www.metamin.com.tr
www.alkanrefrakter.com
www.kenyil.sakarya.edu.tr
www.ecosid.com.tr

similar documents