Document

Report
Forskningsdata
Jonas Ekman
Docent i industriell elektronik
Bakgrund
•
•
•
•
Elektromagnetisk simulering
Nu 3 doktorander, 3 tidigare
Ansvarig för ca 10 större projekt
Ordningssam – ej pedantisk
Min definition av forskningsdata:
•
•
•
•
Ansökningar
Beslut
Korrespondens med finansiärer och parter.
Vissa resultat under projekttiden: mätdata,
mätuppställningar, simuleringar, rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
Min Hantering av forskningsdata:
•
•
•
•
• Bra!
• Diarieförs – mha proj.ekonomer.
• Problem! All korrespondens med
Ansökningar
finansiärer eller beslutand organ för att
Beslut
allt ska vara OK-stannar idag i
mailboxen.
Korrespondens med
finansiärer och parter.
• Väldigt få forskare diarieför korresponVissa resultat under
projekttiden:
dens
som kan mätdata,
vara lite ifrågaDiariet för
öppet!!
mätuppställningar,sättande.
simuleringar,
rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
Min Hantering av forskningsdata:
•
•
•
•
• Bra!
Ansökningar
• Diarieförs – mha proj.ekonomer.
Beslut
• Positiva besluts diarieförs säkerligen
större
omfattning. och parter.
Korrespondens med
finansiärer
Vissa resultat under projekttiden: mätdata,
mätuppställningar, simuleringar, rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
i
Min Hantering av forskningsdata:
•
•
•
•
• Problem! All korrespondens med
finansiärer eller beslutand organ för
att allt ska vara OK-stannar idag i
mailboxen. Förutom för de riktigt stora
projekten.
Ansökningar
Beslut
Korrespondens med finansiärer och parter.
Vissa resultat under projekttiden: mätdata,
mätuppställningar, simuleringar, rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
Min Hantering av forskningsdata:
• Inte bra!
• Mätdata-lokalt på pc/mac som i bästa fall
backas upp (mer nu än för 5 år sedan för
Ansökningar
att enkla lösningar finns).Tror ej vi har
Beslut
något bra sätt att backa upp egenadm.
Mac:arfinansiärer
idag på LTU. och
Afs funkar-antar
Korrespondens med
parter. jag.
•
•
•
• Vissa resultat under projekttiden: mätdata,
mätuppställningar, simuleringar, rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
Min Hantering av forskningsdata:
• Inte bra!
• Simuleringar. Stora problem! Stort antal modeller,
Ansökningar
egenutvecklad kod(1000 versioner). Det här är ett
reellt problem för oss. Bla för de stora antalet sim.
Beslut
men också storleken på resulterande filer (>50Mb).
•
•
• Korrespondens med finansiärer och parter.
• Vissa resultat under projekttiden: mätdata,
mätuppställningar, simuleringar, rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
Min Hantering av forskningsdata:
• Inte bra!
• Rapporter- 30% i pure, dvs de som reg. som
Ansökningar
officiella rapporter. Betydande del 'interna
Beslut
rapporter'. Detta förekommer bla för att alla
rapporter
anses mogna
att publiceras
Korrespondens
medinte
finansiärer
och parter.
externt.
•
•
•
• Vissa resultat under projekttiden: mätdata,
mätuppställningar, simuleringar, rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
Min Hantering av forskningsdata:
•
•
•
•
Ansökningar
Beslut
Korrespondens med finansiärer och parter.
Vissa resultat under projekttiden: mätdata,
mätuppställningar, simuleringar, rapporter.
• Artiklar och avhandlingar.
• Bra!
• Pure.
Klassificering
- Ingen. Förutom om externa parter ber oss vara
restriktiva i hantering av viss information
Vad behövs
•
Pure-liknande. En lösning som stödjer forskarna, tex
som pure gör då man reg. publikationer (TeX, CV).
•
Om vi ska klassificera mtrl så måste det ske med
kortkommandon som märker dokument. Måste vara
snabbt och enkelt. Går dåligt att hota med
myndighetsdirektiv och liknande.

similar documents