Hvordan modtages, besvares og testes Digital Post?

Report
Effektiv afsendelse af
meddelelser
Printkode og andre tiltage
Lars Sommer – [email protected]
Kommunernes Landsforening
Anders Krabbe Møller – [email protected]
Digitaliseringsstyrelsen
Effektiv brevforsendelse - overblik
• Alle der sender til Digital Post kan med fordel vælge en
standardskriftfond. Det giver:
– Færre udgifter til lagring i Digital Post
– Mulighed for at indsætte aktive link i meddelelser
• For alle der benytter Doc2mail er der en række
muligheder for at i større eller mindre grad
automatisere brevforsendelsen.
• Dette involverer:
– Brug af PRINTKODE
– Flettefelter og bogmærker
– Krydshenvisninger
• Medsend evt. postkasse ID til retursvar
Standardfond
• Følgende standardfonte er automatisk med i en
PDF fil og fylder derfor ikke ekstra:
• Times Roman (Adobe) Times New Roman
(Microsoft) Courier (Adobe) Courier New
(Microsoft) Helvetica (Adobe) Arial (Microsoft)
Zanf Dingbats (Adobe)
• Se vejledning:
http://nykundenet.kmd.dk/itansvarlige/service/d
oc2mail/Documents/Vejledninger/d2m_Brugerve
jledning_3.1.pdf
Printkode
• Printkode er en billig måde man kan
automatisere forsendelser via Doc2mail
• Printkode kan indlægges i alle Word dokumenter
og muliggør:
– Integration fra brevdannende systemer (der benytter
Word som tekstbehandlingssystem) til Doc2mail.
– Forsendelse af flettebreve via Doc2mail
• Du kan finde en vejledning her:
• http://nykundenet.kmd.dk/itansvarlige/service/d
oc2mail/Documents/Vejledninger/d2m_Printerko
der%20og%20brevfletning.pdf
Printkode
• Printkode eksempel I – enkeltforsendelse med
integration til eDoc
Printkode
• Printkode eksempel II – Masseforsendelse
Printkode
• Printkode eksempel III – enkeltforsendelse –
stand alone brev
Returpostkasser
• Man kan lette brugen af (retur)postkasse
(IDer) ved at arbejde med skjulte postkasser
• Synlige og skjulte postkasser:
– Synlige anvendes over for borgere og
virksomheder = EMNE-postkasser
– Usynlige kan benyttes ved retursvar eller
dybe link til postkasser = FUNKTIONSpostkasser
Returpostkasser
• Printkode:
Funktionspostkasse ID. F.eks. = 57 (Folkeregister)
Under ”Skabelon” vælges
brevtypen
”?? +Doc2mail” - F.eks.:
Brev med cpr_Doc2mail
Brev uden cpr_Doc2mail
Brevskabelonen er tilrettet så
borgeren gøres opmærksom på at
man kan returnere de
nødvendige oplysninger digitalt –
signeret og krypteret.
Øvelse
• I arbejder sammen. Mindst to. En kan åbne en
vejledning en anden Administrationsportalen
• Første øvelse: Prøv at oprette et flettebrev der
skal sendes via Doc2mail
• I finder skabelon her: www.DIGST.dk

similar documents