Slide 1

Report
ahh
bay (larga)
say
ho-tah
chay
day
“ay”-yay
“m”-ay
ay
“n”-ay
“f”-ay
hay
“n”-yay
kah
“l”-ay
air-ay
airr-ay
essay
tay
oo
bay (corta)
doblay-bay
ec-kees
ah-chay
oh
pay
ee-gree-ay-gah
ee
koo
zay-tah
“ay”-yay –ahh- “m”-ay - oh
“m”-ay- ahh- “n”-yay- ahh- “n”-ay- ahh
ho-tah- oo- ay- bay corta- ay- essay
ee- hay- oo- ahh- “l”-ay- “m”-ay- ay“n”-ay- tay- ay

similar documents