Hálózatok elmélete és modellezése projekt kutatási eredményei

Report
„Hálózatok szerkezete és dinamikája”
alprojekt
/Kertész János/
BME Workshop
Alprojekt célja
Hálózatelméleti kutatások végzése a statisztikus fizika és az
informatika eszközeivel. Terjedési jelenségek elméleti leírása
komplex hálózatokon. Kommunikációs stratégiák
hálózatformálásra gyakorolt hatásának a vizsgálata.
Útvonalválasztás optimalizálás. Kommunikációs hálózat
modellezése. Innovációterjedés hálózati vonatkozásai.
Alprojektben nevesített témák
1. Hálózatélmélet: Statisztikus fizikai megközelítés
Témavezető neve: Török János (Viking)
Résztvevők: Juhász Róbert, Ódor Géza
Altémák:
- A hálózati terjedés dinamikája
- Többcsatornás, moduláris szerkezetű kommunikációs hálózatok modellezése
2. Hálózatelmélet: Informatikai megközelítés
Témavezető neve: Gulyás András (Viking)
Résztvevő: Kőrösi Attila
Altémák:
- Kommunikációs stratégiák elméleti analízise
- Stratégiavezérelt topológiák elemzése
Alprojektben nevesített témák (Vikingben)
3. Hálózatélmélet: Matematikai megközelítés
Témavezető neve: Röst Gergely (SZTE)
Résztvevők:
H. Knipl Diána
Garab Ábel
Szűcs Gábor
Nagy-György Judit
Vajda Róbert
Epidemiológiai modellek matematikai vizsgálata
4. Hálózatélmélet: Innovációterjedés
Témavezető neve: Búzás Norbert (SZTE)
Résztvevők:
Altémák:
Technológiai információk formális hálózatokon való terjedése, mint innovációs akcelerátor
Technológiai információ-terjedés nem specializált internetes közösségekben
A know-how formális transzfer, mint az innovációs folyamatok segítő illetve gátló tényezője
23 publikáció
Mat.
Stat. fiz.
Info
Innováció
STAT.PHYS.
Juhász Róbert: Physical Review E
Disordered contact process with asymmetric spreading
Róbert Juhász and István A Kovács: Journal of Statistical Mechanics, Infinite
randomness critical behavior of the contact process on networks with long-range
connections
Géza Ódor: Physical Review E, Rare regions of the susceptible-infected-susceptible
model on Barabási-Albert networks
Géza Ódor: EPJ Web of Conferences, 1st International Conference on Numerical
Physics Slow dynamics of the contact process on complex networks
Róbert Juhász: Journal of Statistical Mechanics: Extinction transition in stochastic
population dynamics in a random, convective environment
Géza Ódor : PHYSICAL REVIEW E 89, 042102 (2014) Slow, bursty dynamics as a
consequence of quenched network topologies
R. Juhász: PHYSICAL REVIEW E 89 032108 (2014) Distribution of dynamical quantities
in the contact process, random walks, and quantum spin chains in random
environments
G Iniguez, J Török, T Yasseri, K Kaski, J Kertész: EPJ Data Science 3:7 (2014) Modeling
social dynamics in a collaborative environment
D. X. Horváth and J. Kertész, New J. Phys., 16 073037 (2014) Spreading dynamics on
networks: the role of burstiness, topology and non-stationarity
INFO
M Csernai, A Gulyás, A Kőrösi, B Sonkoly, G Biczók : Computer
Networks
Incrementally upgradable data center architecture using hyperbolic
tessellations
Németh Krisztián, Kőrösi Attila és Rétvári Gábor: IFIP Networking 2013
Optimal OSPF Traffic Engineering using Legacy Equal Cost Multipath Load
Balancing
László Gyarmati, András Gulyás, Balázs Sonkoly, Tuan Anh Trin and
Gergely Biczók: Elsevier Computer Networks 2013, Free-Scaling Your Data
Center
Dávid Szabó, András Gulyás: Advances in Communication
Networking, 19th EUNICE/IFIP WG 6.6 International Workshop,
Chemnitz, Germany, August 28-30,
Notes on the Topological Consequences of BGP Policy Routing on the
Internet AS Topology
Fiatal kutatók
Nemzetközi együttműködés
A munka jelentős része nemzetközi együttműködésekben zajlik.
A futamidő alatt egy elnyert és egy beadott H2020 pályázat
Nyári iskola Balatonfüreden
Nemzetközi iskola 46 diák résztvevővel
8 országból (M.o., Olaszo., Lengyelo.,
Szlovákia, Spanyolo. Izrael, US, Brazília)
Kiváló magyar és külföldi előadók
Nagy pozitív visszhang
Nyári iskola Balatonfüreden
Sunday, May 18
Monday, May 19
Tusday, May 20
Wednesday, May 21
Thursday, May 22
Friday, May 23
Dirk Helbing (ETH Zurich)
Network Science and FuturICT
Marc Vidal
(Harvard University)
Biomedical networks
Santo Fortunato
(Aalto University)
Community detection
Jari Saramäki
(Aalto University)
Temporal networks
Erol Gelenbe
(Imperial College London)
Networked resource synchronization
11:00
Coffee break
Coffee break
Coffee break
Coffee break
Coffee break
11:30
Shlomo Havlin
(Bar-Ilan University)
Interdependent networks
László Barabási
(Northeastern and CEU)
Controlling networks
Gergely Palla
(Eötvös Loránd University)
Tagged and hierarchical networks
Miklós Abért
(Alfréd Rényi Institute of Math.)
Large networks and graph limits
András Benczúr
(SZTAKI)
Data mining and network science
13:00
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
14:30
Renaud Lambiotte
(Namour University)
Structure and dynamics of online
networks
Michele Tumminello (University of
Palermo)
Networks in economy and finance
István Kiss
(University of Sussex)
Mathematical theory of epidemic
spreading
16:00
Coffee break
Coffee break
Coffee break
16:30 - 17:30
Students’ presentation
Students’ presentation
Students’ presentation
8:00 - 9:15
Registration
9:15 - 9:30
Welcome & opening remarks
László Vajta dean (BME)
Janos
Kertész (BME&CEU)
9:30
19.30-20.00
Summer School Welcoming
Hotel Agro
Exam of students who receive credits
Summer School Closing
Social Event
(18.00-21.00)
Informatikai megközelítés
Stratégiavezérelt topológiák elemzése (Gulyás András):
Játékelméleti megközelítés:
Megmutattunk, hogy a mohó útválasztás hiperbolikus térbe ágyazott
csomópontok esetén komplex hálózat megjelenését vonja maga
után Nash egyensúlyi helyzetben
Megmutattuk, hogy a BGP (Border Gateway Protocol) útválasztási
stratégia egyensúlyi helyzetben egy jól definiált „keret” topológiát
hoz létre, amelyben karakterisztikus részgráfok vannak. Ezen
részgráfok méretére is adtunk formulákat.
Elkészítettük az útválasztási algebrák komplexitástérképét, amely
megmutatja, mely algebrai tartományokban lesz biztosan skálázható
az útválasztás.
Informatikai megközelítés
Stratégiavezérelt topológiák elemzése (Gulyás András):
Példa: Légiközlekedési hálózat
http://nats.aero/blog/2014/03/europe-24-air-traffic-data-visualisation/
Statisztikus fizikai megközelítés
Terjedési jelenségek hálózatokon (Ódor G., Juhász R.)
Megmutattuk, hogy a hálózati terjedés sebességét az ú.n. Griffith
fázis kialakulása erősen befolyásolja. Ez a rendezetlen
rendszerekre jellemző viselkedés a járványterjedési küszöb
közvetlen közelében erős lelassulást eredményez.
A fluktuációk miatt elkerülhetetlen ritka tartományok lelassulást
okoznak.
Statisztikus fizikai megközelítés
Társadalmi hálózat modellezése (Kertész J., Török J.)
Granovetter-kép:
Gyenge kötések
Erős kötések
közösség
Granovetter, 1973; Onnela et al. 2007
Statisztikus fizikai megközelítés
Perkolációs analízis
Statisztikus fizikai megközelítés
Kumpula et al. 2007
Granovetter modellezés:
Lokális kapcsolódás (LA)
(1) Súlyozott keresés, megerősítés
Válaszd j-t i-ből a (wij / si) vsz-gel
Válaszd k-t j-ből a (wjk / (sj –
megerősítés : wij → wij + δ
megerősítés: wjk → wjk + δ
wij)) vsz-gel
(2a) Ha a (i,j,k) háromszög nem létezik:
p∆
vszgel hozz létre egy kapcsolódást wik
= w0 = 1
=> háromszög bezárás
(2b) Ha (i,j,k) létezik:
megerősítés: wik → wik +
=> háromszög megerősítés
δ
+ véletlen kapcsolatok
Statisztikus fizikai megközelítés
N = 105 –as hálózat, a δ megerősítés változik
kötéserősség: gyenge → közepes → erős
 0
Nincs közösség
  0 .1
Közösségek
nukleációja
  0 .5
Közösségek
kialakulása
 1
Granovetter struktúra
Statisztikus fizikai megközelítés
A közösségek átfednek
Granovetter modellezés multiplex hálózaton
Ahn et al. 2010
Statisztikus fizikai megközelítés
Vegyünk pl. két réteget az előbbi modellből
Statisztikus fizikai megközelítés
Eltűnik a Granovetter-jelleg
Statisztikus fizikai megközelítés
Többrétegű hálózat,
növekvő geográfiai
eredetű korrelációkkal
Statisztikus fizikai megközelítés
Multilayer weighted social network model
Phys. Rev. E 90, 052810 – Published 17 November 2014
Yohsuke Murase, János Török, Hang-Hyun Jo, Kimmo Kaski, and János Kertész
Hálózatkutatási alprojekt
A kutatási célokat az alprojekt maradéktalanul teljesítette.
Kiemelkedő publikációs tevékenységet folytatott, nemzetközi
kapcsolatokat épített tovább (H2020 projektek!), fiatal kutatókat
vont be a munkába, valamint hazai és nemzetközi ipari
kapcsolatokat épített ki.
Köszönöm a figyelmet

similar documents