2014_-_laegedage._ondt_i_halsen

Report
Velkommen til Lægedage
Ondt i halsen
Lægedage
PROGRAM, DEL 1
• Anatomi & fysiologi
• Undersøgelsesmetoder
• Pharyngitis
• Tonsillitis & differentialdiagnoser
Lægedage
PROGRAM, DEL 2
• Differentialdiagnoser & komplikationer
• Kits
• Opsamling
Lægedage
ANATOMI & FYSIOLOGI
Svælget- Pharynx:
• Rhinopharynx
• Oropharynx
• Laryngopharynx
Lægedage
ANATOMI & FYSIOLOGI
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• Anamnese:
–
–
–
–
–
Halssmerter
Synkesmerter
Forkølelse
Feber
Indtagelse af fødevarer, væske
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• Objektivt:
–
–
–
–
Almentilstand
Dehydrerede
Hævede kirtler
Udslæt/ petekkier
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• Procedure:
–
–
–
–
–
Materiale klar
Træspatel i venstre hånd
Podepind i højre hånd
Sidde lige overfor patienten
Godt lys, evt pandelampe
Lægedage
UNDERSØGELSEMETODER
• Procedure fortsat:
–
–
–
–
Patienten gaber
Sig ”Ahh”
Spatel på yderste 1/3 af tungen
Skrab med podepind på afficerede tonsil
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• Observationer i mundhulen:
–
–
–
–
–
Trismus
Belægninger
Misfarvning
Uvula
Fri passage
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• Strep A test:
– Podepind i glasset 1 minut
– Aflæsning efter fem minutter
– Svagt positiv er positiv
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• Behandling ved tonsillitis:
– Penicillin V 1 mill. IE x 3 i 8 dage
– Børn: 0,03 mill. IE/kg/dosis x 3 i 8 dage
– Penicillinallergi: Klacid
– Behandlingssvigt: Bioclavid
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• Negativ:
– Formentlig virusinfektion
• Falsk negativ?
– Overvej CRP, regelret podning til D+R
Differentialdiagnoser
Konsulter evt læge
Lægedage
UNDERSØGELSESMETODER
• CRP- har det en plads i diagnostikken?
– Hvornår skal prøven tages
– Hvordan bruges resultatet
Lægedage
PHARYNGITIS
• Pharyngitis acuta
• Pharyngitis herpetica
• Pharyngitis chronica
Lægedage
AKUT PHARYNGIT
Lægedage
HERPES SIMPLEX PHARYNGIT
Lægedage
TONSILLER
Lægedage
DIAGNOSEN TONSILLITIS
• Akut inflammation
• Forskellig ætiologi
• Selvstændig sygdom
Lægedage
DIAGNOSEN TONSILLITIS
• Disponerende faktorer
• Virusbetingede tonsillitter
• Bakterielle tonsillitter
Lægedage
SYMPTOMER
• Akut
• Feber, hovedpine, synkesmerter, synkebesvær
• Udstråling
• Børn: kvalme/ opkastninger, mavesmerter
• AT
• Tonsillerne
• Lymfeknudesvulst
Lægedage
KLINISKE FUND
• Kliniske fund:
– Hævede og injicerede, dybtrøde tonsiller,
evt. med gulhvide belægninger
– Lymfeknuder under kæbevinklen er
forstørrede og ømme
– Petekkier på ganebuen ses ofte
– Foetor ex ore
Lægedage
DIAGNOSEN TONSILLITIS
• Klinisk sandsynlig viral infektion:
• Ved to eller flere af følgende
symptomer og tegn:
• Snue, hoste, hæshed eller konjunktivit
• Normal eller let forhøjet temperatur
• Manglende belægning på tonsiller
• Rødme på svælgets bagvæg
Lægedage
DIAGNOSEN TONSILLITIS
• Klinisk sandsynlig bakteriel infektion:
• Fire af fem kriterier er opfyldt:
• Feber over 38,5° C
• Forstørrede tonsiller
• Tonsiller rødere end bagre svælgvæg
• Belægninger på tonsiller
• Hævede ømme forreste cervikale lymfeknuder
• Følgende mangler:
• Løbende næse, hoste eller hæshed
Lægedage
DIAGNOSEN TONSILLITIS
Lægedage
CASE
• Familie på 5:
De 4 har gennem længere tid haft
intermitterende febrilia, ondt i halsen,
forkølelse. Er tolket som viralia, har set an.
Den ene pige får synkebesvær. Podning viser
streptokokker, som behandles med penicillin.
Et par dage efter lignende forløb med dreng.
Hele familien podes positiv for streptokokker.
Lægedage
DIAGNOSEN TONSILLITIS
• Tonsillitis chronica:
– Hypertrofisk
– Børn
– Symptomer
– Atrofisk
– Voksne
– Symptomer
Lægedage
TONSILLITIS CHRONICA
HYPERTROPHICA
Lægedage
TONSILLITIS CHRONICA
ATROPHICA
Lægedage
DIFFERENTIALDIAGNOSER
• Infektiøse
– Viral faryngotonsillitis
– Halsbrand
– Mononucleosis infectiosa, Epstein Barr
Virus, EBV
– Difteri
• Ved ensidig sygdom
– Peritonsilær absces
– Tuberculose
Lægedage
HALSBRAND
• Årsag
– Mavesyre (ph), effekt af base?
• Symptomer
– Smerter bag brystbenet, irritativ hoste
– Typisk måltidsrelateret
• Behandling
– Minus tobak, vægtreduktion, Link, PPI
– Evt test, gas kir
Lægedage
MONONUKLEOSE
• Kyssesyge= Epstein Barr Virus (EBV):
– Symptomer:
• Tidlig fase
• Efter et par dage
• Halsgener dominerer
Lægedage
MONONUKLEOSE
Lægedage
MONONUKLEOSE
• Årsag
• Smittevej
• Inkubationstid
Lægedage
MONONUKLEOSE
Lægedage
MONONUKLEOSE
• Diagnose?
– Typisk sygehistorie
• Synkesmerter, feber, hævede glandler
– Bekræftes med blodprøver:
• IgM høj efter 1 uge
• Forhøjet ASAT/ALAT
• Leuko/diff. med karakteristisk fordeling
Lægedage
MONONUKLEOSE
• Behandling:
– Lindrende, aktivitetsniveau justeres
– Forsigtighed med alkohol
• Forløb:
– Forstørrede lymfeknuder > 3 uger
– Langvarig træthedsfølelse
– Skolestart/arbejde, ofte først efter 3-4 uger
Lægedage
CASE
• Dag 1:
51 årig mand. Gennem 2 dage ondt i halsen i
form af synkesmerter. Temp: 38,7
Spiser lidt mindre, drikker sufficient.
Obj: VKO. Hud varm, tør. Pæne farver. Intet udslæt
Collum: enkelte små uømme glandler bilat.
C.oris: Bilat hævede, hyperæmiske tonsiller med
hvide belægninger. Ingen trismus
StrepA: Negativ
Lægedage
CASE
• Dag 3:
Atter kontakt til e.l.
Sygeplejerske laver StrepA: Negativ
• Dag 5:
Kontakt til vagtlæge pga stigende temperatur,
Indtager ikke føde.
Obj: Er alment påvirket. Collum: Smerter i
hø.side. Uvula devierer
Lægedage
PERITONSILLÆR ABSCES
• Såvel differentialdiagnose som frygtet
komplikation
– Optræder hos < end 1%, der behandles
med antibiotika
– Fornyede eller vedvarende symptomer
• Toksisk præg
• Stærke halssmerter
• Trismus
• Tonsil forskudt mod midten
Lægedage
PERITONSILLÆR ABSCES
Lægedage
TIPSKUPON
Lægedage
PAUSE
Lægedage
DIFFERENTIALDIAGNOSER
TIL TONSILLITIS
• Pseudocroup
• Thyroidit
• Epiglotit
• Tumores
Lægedage
PSEUDOCROUP
• Søløvehoste, hæshed, stridor. Børn
– evt indtrækninger, kataralia og feber
• Årsag: RSV, influenza, parainfluenza
• Diagnose: Klinik
• Behandling: Kulde, steroid, Adrenalin
Lægedage
CASE
• 35 årig kvinde
• Klager over synkesmerter ifm 5 ugers
undersøgelse af sit nyfødte barn
• Podning: Negativ
• Kommer til kons to uger senere pga
vedvarende synkesmerter og træthed
• Der tages BP
Lægedage
THYROIDITIS
• Ændring af funktion af gl.thyroidea
– Infektion/ immunologisk reaktion
• Akut: Bakterier: Antibiotika
• Subakut: I tilslutning til ØLI: BP, se an
• Kronisk: Antistoffer
• Postpartum
Lægedage
CASE
• 39 årig mand
• Har fem dage forinden fået
konstateret peritonsillær absces
• Behandling: Penicillin + Metronidazol
• Tiltagende vejrtrækningsbesvær
• Obj: Temp: 38,5.
– Sidder foroverbøjet.
– Grødet stemme. Kan ikke synke sit spyt
Lægedage
EPIGLOTTITIS
• Oftere voksne end børn
• Ætiologi:
• Bakterier, oftest hæm.influenza
• Anamnese:
• Feber, dyspnø, insp.stridor, synkebesvær,
savlen. Hæs/ grødet stemme
• Obj:
• Ej inspektion! Lægeledsaget transport
• Behandling:
• I.v Zinacef. Ofte intubation. Trakeostomi
Lægedage
TUMORES
• Rhinopharynx:
– Benigne:
• Angiofibrom
– Maligne:
• Planocellulære karcinomer
• Lymfomer
Lægedage
TUMORES
• Oropharynx:
– Benigne:
• Papillomer, adenomer, fibromer, angiomer
– Maligne:
• Planocellulære karcinomer
• Lymfom
Lægedage
TUMORES
Lægedage
TUMORES
Lægedage
TUMORES
• Laryngopharynx:
– Benigne:
• Larynxpapillomer
– Maligne:
• Planocellulære karcinomer
Lægedage
KOMPLIKATIONER
• Gigtfeber
• Glomerulonefrit
• Sepsis
Lægedage
KITS
• Forskellige mærker på markedet:
• Osom. OBC. Quick Vue
• Pris
• Kvalitet
• Sensitivitet & specificitet
Lægedage
KITS
T
E
S
T
+
-
SYGDOM
+
40 48 88
10 902 912
50 950 1000
40/50 er testet positive og er syge. Dvs sensitiviteten er på 80%
(sandt positive).
902/950 er testet negative og er raske. Dvs specificiteten er på
95% (sandt negative).
10/50 er falsk negative. 48/950 falsk positive
Lægedage
KITS
Sens
97%
Spec
95%
96%
98%
19,0
+
• DIALAB 97%
95%
20,0
+
• Alere
98%
27,5
+
• Inst A
• OSOM
Lægedage
98%
Pris
Skup
16,40
%
KITS
• Fremvisning
• Afprøvning
Lægedage
CASE
• 35 årig kvinde ringer om morgenen:
• Meget ondt i halsen, føler den er ved at lukke
til. Feber. Ringer ofte med banaliteter.
• Ser an på analgetica, da symptomer kun ½
døgn.
• Ringer igen over middag med tiltagende
symptomer og hævelse. Kommer akut
• Obj: hævede, injicerede mandler, der næsten
mødes i midtlinien. AT: medtaget
• Indlægges.
Lægedage
CASE
• 44 årig kvinde
Temp: 38,3. Ondt i halsen i form af synkesmerter
gennem 2 dage.
Har fået fjernet mandler som barn.
Obj: Lidt klattet, febril. C.oris: spredt rødme
Collum: i.a. CRP: 29
Skal der podes?
Lægedage
TONSILLEKTOMI
• Indikationer:
–
–
–
–
Gentagne tonsillitter 3-4 gange/år i >2 år
Peritonsillær absces 1-2 gange
Mekanisk hindring >1år
Episoder med søvnapnø >1 år
Lægedage
TONSILLEKTOMI
• Tilbageholdenhed ved:
– Epidemier
– Børn> 3-4 år
• Komplikationer
– Efterblødning
– Øresmerter
– Feber
Lægedage
OPSAMLING
• Skelne mellem viral og bakteriel
tonsillitis vha anamnese og klinisk
undersøgelse
• Antibiotika
• Dæmper symptomer
• Forkorter forløbet
• Forhindrer komplikationer
Lægedage

similar documents