Hip Orange Template

Report
ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ
ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ
ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
ARALIK AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR
ARALIK AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI
ARALIK AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI
ARALIK AYI GEZİMİZ
ARALIK AYI SİNEMAMIZ
ARALIK AYI TİYATROMUZ
ARALIK AYI PARTİMİZ
ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ
ARALIK AYI BRANŞ DERSLERİMİZ
OCAK AYI MİNİ PROGRAMI
OCAK AYI AİLE KATILIMI
BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3:Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler.
Nesne/varlığın dokusunu söyler.
Nesne/varlığın miktarını söyler.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları rengine, şekline, kullanım amaçlarına, miktarına göre ayırt eder,
eşleştirir.
Eş nesne/varlıkları gösterir.
Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, yapıldığı malzemeye, miktarına göre gruplar.
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım
amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekânda konum alır.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
MOTOR GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Atılan topu elleri ile tutar.
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri ipe vb. dizer.
Nesneleri takar, çıkarır.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar.
Nesneleri sıkar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser, yapıştırır.
Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar.
Nesneleri döndürür.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
DİL GELİŞİMİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin geldiği yönü söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar.
Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin
anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade
eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap
verir.
Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar
oluşturur.
SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:
Haklarını söyler.
Başkalarının hakları olduğunu söyler.
Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.
Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Çevredeki güzelliklere değer verir.
Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:
Giysilerini çıkarır.
Giysilerini giyer.
Ayakkabı bağcıklarını çözer.
Ayakkabılarını çıkarır, giyer.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
RENKLER
KIRMIZI-MAVİ-SARI
TURUNCU-KAHVERENGİ-YEŞİL
GEOMETRİK ŞEKİL
DAİRE –ÜÇGEN-KARE
BOYUT
BÜYÜK-ORTA-KÜÇÜK
UZUN-KISA
MİKTAR
AZ-ÇOK
AĞIR-HAFİF
YÖN/ MEKANDA
KONUM
ÖN-ARKA
İLERİ-GERİ
ÖNÜNDE-ARKASINDA
ALTINDA-ORTASINDA-ÜSTÜNDE
İÇİNDE-DIŞINDA
UZAK-YAKIN
SAĞINDA-SOLUNDA
ZIT
CANLI-CANSIZ
HAREKETLİ-HAREKETSİZ
AYNI-FARKLI-BENZER
ESKİ-YENİ
AÇIK-KOYU
SAYI/SAYMA
ÖNCEKİ-SONRAKİ
SIRA SAYISI(BİRİNCİ,İKİNCİ…)
ZAMAN
ÖNCE-SONRA
SABAH-ÖĞLE-AKŞAM
GÜN-HAFTA-AY-YIL-MEVSİM
SAAT
DUYU
SICAK-SOĞUK-ILIK
SERT-YUMUŞAK
KAYGAN-PÜTÜRLÜ
TÜYLÜ-TÜYSÜZ
PARLAK-MAT
GÖZLER HAKKINDA NE BİLİYORUZ? GÖZLER HAKKINDA
NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORULARI
CEVAPLANDIRILDI. PANOLARI HAZIRLANDI.
İLK GÖZ RESMİ YAPILDI.
KARANLIKTA RESİM YAPILDI.
BÜYÜTEÇLE GÖZLER İNCELENDİ.
BİYOLOJİ LABORATUARINDA GÖZ MAKETİ İNCELENDİ.
“GÖZLER” HAFIZA OYUNU OYNANDI.
GÖZ RESİMLERİ KULLANILARAK KOLAJ ÇALIŞMASI
YAPILDI.
SINIFIMIZDAKİ GÖZLER RENKLERİNE GÖRE
SINIFLANDIRILARAK GRAFİK OLUŞTURULDU.
“KÖREBE” İSİMLİ OYUN OYNANDI.
KOMİK GÖZLÜKLER TASARLANDI.
YÜKSEKLERDEN UZAKLARA BAKILDI. EN YAKINDAKİLERİN
VE EN UZAKTAKİLERİN RESMİ YAPILDI.
“PALYAÇONUN GÖZLERİ” İSİMLİ OYUN OYNANDI.
SİMETRİ NEDİR ÖĞRENİLDİ.YARIM BIRAKILAN YÜZ
RESİMLERİ TAMAMLANDI.
GÖZ FOTOĞRAFLARI BİRLEŞTİRİLEREK SINIFIMIZIN GÖZÜ
YAPILDI.
IŞIKLI MASADA GÖZ ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILDI.
“GÖZLERİM KAPALI” HAYAL ETME DRAMASI YAPILDI.
BİR GÖZÜN DAHA OLSAYDI VÜCUDUNUN NERESİNDE
OLMASNI İSTERDİN? NEDEN? YARATICI SORULARI
CEVAPLANDI. VERİLEN CEVAPLAR DOĞRULTUSUNDA ÜÇ
GÖZLÜ İNSAN MODELLERİ TASARLANDI.
KAYIP GÖZLER YÜZLERİ İLE EŞLEŞTİRİLDİ.
6/C ‘NİN GÖZLER ŞARKI SI
GÖZLER FATİMA.S
GÖZLERİN GÖZLER. BİRCE.G
ÇOK GÜZEL GÖZLER. BORA.A
GÖZLER GÖRÜR. DAMLA.K
GÖZLER ÇOK GÜZELDİR. KAAN.V
GÖZLERİM. BADE.V
HAVUÇ YEMELİYİZ. BATUHAN.B
GÖZLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ. ADA.A
GÖZLER GÖRÜR. SARP.S
GÖZLER OLMASAYDI. ELVAN.C
GÖZLER GÖRMEK İÇİNDİR. ZEYNEP.K
GÖZLER MELEKTİR EFE BARAN.G
KÜÇÜK TATLI GÖZ. ARDA.A
HAVUÇ YEMELİYİZ. ZANGGAR.M
GERÇEK GÖZLER. LODOS.E
GÖZLER AHH. ELİF.Y
GÖZLER HERŞEYİ SAKLAR. ARHAN.B
AHH GÖZLER AH. SONAY.K
GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK?
PANOSU HAZIRLANDI.
İLK AĞAÇ RESMİ YAPILDI.
SINIFIMIZDAKİ YAPRAKLARIN HANGİ AĞAÇTAN GELDİĞİNİ
BULMAK İÇİN BAHÇEDE ARAŞTIRMA YAPILDI.
BAHÇEDEKİ GÖZLEMLERİMİZ DUYU ÇİZELGESİNE AKTARILDI.
AĞAÇLAR HAKKINDA NELER
BİLİYORUZ? AĞAÇLAR HAKKINDA
NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?
PANOLARI HAZIRLANDI.
.
BAHÇEDE TOPLANAN DAL, YAPRAK VB. MALZEMELERLE
GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.
AĞAÇ EVİMİZİN YAPIMINA BAŞLANDI.
BEŞ ADET YAPRAK İLE YARATICI SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI.
AĞAÇTA YETİŞEN HAYVANLARIN MAKETLERİ YAPILDI.
YAPILAN HAYVANLARA YİYECEK YEDİRİLEREK BESLENDİ.
BİRBİRİMİZİ
AĞACA
DÖNÜŞTÜRDÜK.
“BAYKUŞ” İSİMLİ PARMAK OYUNU ÖĞRENİLDİ.
“BAYKUŞ AİLESİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.
SANAT ETKİNLİĞİNDE AĞAÇTA YAŞAYAN HAYVANLAR
YAPILDI.
SON AĞAÇ RESMİ YAPILARAK İLK AĞAÇ RESMİ İLE KARŞILAŞTIRILDI.
AĞAÇ EVLER HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? PANOSU
HAZIRLANDI.
“AĞAÇ ANSİKLOPEDİSİ”
EVDEN GETİRİLEN YENİ YIL SÜSLERİ İLE YENİ YIL AĞACI
SÜSLENDİ.
YENİ YIL İÇİN OKUL SÜSLENDİ.
YENİ YIL KARTI HAZIRLANDI VE YENİ YIL BİSKÜVİLERİ
YAPILDI.
YENİ YILDA NELERİN DEĞİŞMESİNİ İSTERSİN? KONULU
SOHBET EDİLDİ.
Ormanda güzel bir parti olmasını isterdim.
Partide pastada olsun isterim.
D. SARP SIĞNAK
Yılbaşında büyük büyük kar taneleri olsun isterdim.
ETHEM DELİOĞLU
Güzel bir parti olmasını isterdim içinde pastalar ve meyve suları olsun.
Parti okulumda olsun.
KAAN VURAL
Yeni yıl partisi olsun.
Pamuk şeker ve patlamış mısır olsun çok eğlenelim.
ADA AKAR
Yeni yılda kızak kaymak isterdim.
Köpeğimin olmasını isterdim.
LODOS EFE
Yeni yılda kar yağmasını isterdim.
Her yer süslensin isterdim.
ELİF YÜRÜDÜ
Yeni yılda hediyeler, Noel baba ve kar yağmasını isterim.
EFE ARHAN BODUR
Yeni yılda hediyeler ve düdüklü şeker olması isterim.
AYÇA GÖKALP
Yeni yılda süslü süslü ağaçlar ve hediyelerim olsun isterdim.
SONAY KARABAŞ
Yeni yılda hediyelerim olmasını isterim.
ZEYNEP KESKİN
Yeni yılda süslemeler, oyuncaklar, şekerler, çikolatalar ve pizza
isterdim.
BATUHAN BAHADIR
Yeni yılda yiyecekler içecekler olsun isterdim.
UTKU DEĞİRMENCİ
Kocaman upuzun pespembe bir elbise istiyorum. Yıldız gibi parlasın.
M. BİRCE GERDANERİ
Yeni yılda mangal pişirmek isterim.
ARDA AKGÜÇ
Yeni yılda patlamış mısır olmasını isterim.
ZANGGAR MANARBEK
Yeni yılda mısır ve pasta olmasını isterdim.
ELVAN CELALOĞULLARI
Yeni yılda mangal yemek isterdim. Hediyeler ve çikolata isterdim.
EFE BARAN GÜLSERİN
Hediye isterim.
FATİMA SHİKHALİEVA
YENİ YIL PARTİSİNDE NE YEMEK İSTERSİN? KONULU SEÇİM YAPILDI.SEÇİM SONUÇLARINA
GÖRE EN ÇOK OYU DÜDÜKLÜ ŞEKER ALDI. ÖĞRENCİLERİMİZ YENİ YIL PARTİSİNDE DÜDÜKLÜ
ŞEKERLERİNİ YEDİLER.
DEĞERLER EĞİTİMİ
TUTUMLU OLMAK NEDİR?
“ÇİZGİ ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.
“TEMEL DİKKAT ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR
YAPILDI.
“MATEMATİK DEHASI” İSİMLİ KİTABIMIZDAN ÇALIŞMALAR
YAPILDI.
YENİ YIL
LAPA LAPA KAR DOLDU SOKAKLAR
ORMAN NE GÜZEL
KOŞSUN ÇOCUKLAR BEKLER
KIZAKLAR
KESTANE GÜRGEN PALAMUT
YAPALIM KARDAN KOCA BİR ADAM
ALTI YAPRAK ÜSTÜ BULUT
ŞARKILARLA İŞTE GELDİ
GEL SEN BURDA DERDİ UNUT
BEKLEDİĞİMİZ AN
ORMAN NE GÜZEL NE GÜZEL
YENİ YIL YENİ YIL
DALLAR KOL KOLA GÖRÜNÜR
HOŞGELDİN BİZE
YAPRAK YAPRAĞA SÜRÜNÜR
MUTLULUK BARIŞ GETİR TÜM
ÜLKEMİZE HEY
KIŞIN KARLARA BÜRÜNÜR
YENİ YIL YENİ YIL
HOŞGELDİN BİZE
MUTLULUK SEVGİ GETİR TÜM
ÜLKEMİZE HEY
ORMAN NE GÜZEL NE GÜZEL
TRİK TRAK
SABAHLARI ERKEN ERKEN
BAHÇELERE GÜN DOĞARKEN
UYANIR HEP
ÇOLUK ÇOCUK
TAKIRTILAR TIKIRTILAR
TRİK TRAK TRİK TRAK
OLUR MU HİÇ ÇALIŞMAMAK
TRİK TRAK TRİK TRAK
OLUR MU HİÇ ÇALIŞMAMAK
EDİRNE’DE Kİ KARDEŞ OKULUMUZ İKİNCİ MURAT İLKOKULU
İÇİN YARDIMLARIMIZI HAZIRLADIK. KATILAN TÜM
VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
MİNİKLER OKULU “KAVRAMLAR” BÖLÜMÜNDEKİ UYGULAMALAR YAPILDI.
BEST FRİEND (EN İYİ ARKADAŞIM) PENGUENLERLE İLGİLİ OYUN OYNANDI.
“DRAWİNG FOR CHİLDREN” PROGRAMINDAKİ GEZEGENLER KULLANILARAK UZAY İLE İLGİLİ
RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI.
YENİ YIL TEMALI ÇERÇEVELERİN İÇİNE YENİ YIL İLE İLGİLİ RESİMLER YAPILDI. NOEL
BABANIN ÇUVALI İSİMLİ EL-GÖZ KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİCİ DİKKAT OYUNU
OYNANDI.
•DUYU ORGANLARINI TANIMA.
•GÖRME, İŞİTME VE KOKLAMA DUYULARINI ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR YAPILDI.
•SÖZLÜ İFADE VE ÇABUK DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA KELİME
TENİSİ İSİMLİ OYUN OYNANDI.
•VÜCUDUN BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLDİ VE OYUNLAR OYNANDI.
•VÜCUDUN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.
www.youtube.com/watch?v=8TTvODusD-Y
•MEYVELER KONUSU AKTİVİTE VE OYUNLARLA ÖĞRENİLDİ.
www.youtube.com/watch?v=PwdROiY1-OU
•SEVİYORUM, SEVMİYORUM KONUSU ÖĞRENİLDİ.
•NOEL İLE İLGİLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.
•BASKETBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ.TOP SÜRME ÇALIŞMALARI
YAPILDI.
•VOLEYBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ. PARMAK PAS, MANŞET PAS
ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•NESNELERİ UZAĞA FIRLATMA, HEDEFE TOP ATMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•TOPLARI İLERİ VE YUKARI ATIP YAKLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•BELLİ HAMLALER YAPILARAK TAŞ ALMA, TAŞ KAYBETME, OYUN KAZANMA, OYUN
KAYBETME ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•AÇARAK TEHDİT, ÇİFTE TEHTİT, ŞAH ÇEKMEK, AÇARAK ŞAH ÇEKMEK, ÇİFTE ŞAH
ÇEKMEK UYGULAMALARLA ÖĞRENİLDİ.
•
•TEHTİT ALTINDAKİ ŞAH NE YAPMALI? MAT NEDİR? BİR HAMLEDE BASİT MAT
NASIL YAPILIR? SORULARININ ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARLA ÖĞRENİLDİ.
•SESİN FARKLI ORTAMLARDA NASIL ÇIKTIĞINI KAVRAMA AMACIYLA ŞİŞEDEKİ
SESLER İSİMLİ DENEY YAPILDI.
•KİMYASAL MADDELERİN KARIŞIMINI VE SONUÇLARINI GÖZLEMLEMEK AMACIYLA
SABUN KÖPÜĞÜ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI.
•GECE VE GÜNDÜZÜN NASIL MEYDANA GELDİĞİNİ KAVRAMAK AMACIYLA
GECE- GÜNDÜZ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI.
•MİKROPLAR, GÜNEŞ SİSTEMİ, FOTOĞRAF MAKİNASI NASIL ÇALIŞIR KONULU
EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLİMLER İZLENDİ.
•ÖNE VE YANA TANDÜ ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•1. POZİSYONDA KOL UYGULAMALARI YAPILDI
•PİLİE, RELEVE UYGULAMALARI YAPILDI.
•SAHNEYE GİRİŞ VE SAHNEDE YERİNİ ALMAYA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR YAPILDI.
• DÖRT ZAMANLI RİTMİK EGZERSİZLER YAPILDI.
• SAĞ-SOL EL AYAK KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPILDI.
• HALAY TEMEL FİGÜRLERİ (TOPUK, DİZ KIRMA, ALKIŞ, DÖNÜŞ)
ÇALIŞILDI.
•DUYULAN SESİN HANGİ ENSTRÜMANA AİT OLDUĞUNU BULABİLMEYE
YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI.
•ŞARKI ÖNCESİ NEFES AÇMA VE RAHATLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•RİTM ALGILAMA VE EŞ ZAMANLI HAREKET EDEBİLME ÇALIŞMLARI YAPILDI.
•DENİZ TOPU VE UÇAN DAİRE İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.
•KÜRESEL ISINMA, AĞAÇ VE ORMAN SEVGİSİ, DOKTORLAR
VE SAĞLIK KONULU SERBEST RESİM ÇALIŞMALARI
YAPILARAK RESİM YARIŞMASINA GÖNDERİLDİ.
• •ÇAM AĞACI SÜSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.
•STRAFORDAN KESİLEN UZAY ARACI, YILDIZLAR VE
GEZEGENLER PARMAK BOYALARI İLE BOYANDI.
İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU
2013–2014 ÖĞRETİM YILI OCAK AYI MİNİ PROGRAMI
06
PROJE
UZAY”OBLECK”
Uzay uydusunun
yıldız sisteminden
getirdiği Oobleck
maddesini
inceliyoruz.
Bu madde neden
yapılmıştır? Nasıl
bir gezegenden
gelmiştir? Bu
maddeden
hazırlamak istersek
neler kullanmalıyız?
Soruları
doğrultusunda
sohbet ediyoruz.
07
Oobleck’in geldiği
gezegene gidebilmek
için uzay gemisi
tasarlıyoruz ve artık
malzemelerle
yapıyoruz.
Yazın göllerin,
ırmakların suları
neden azalır?
Yıkadığımız giysiler
nasıl kurur?
Yağmurdan sonra
güneş açınca yerdeki
su birikintileri
nereye gider?
Soruları
doğrultusunda
sohbet ediyoruz.
Buharlaşma ve
kristalleşme
kavramlarını
öğreniyoruz.
08
“Yıldızlı Geceler”
etkinliğini yapıyoruz.
Güneş sisteminde
bulunan gezegenlerin
isimlerini
öğreniyoruz.
“Güneş Sistemi”
isimli drama
çalışmasını
yapıyoruz.
09
Dünya nasıl bir
gezegen? Diğer
gezegenlerden
farkları neler?
Sohbet ediyoruz.
Dünya Küreyi
inceliyoruz.
10
Hayvanların savunma
şekilleri hakkında
neler biliyoruz?
Neler öğrenmek
istiyoruz? Sohbet
ediyoruz panolarını
hazırlıyoruz.
13
“HAYVAN
SAVUNMALARI”
GEMS konumuza
başlıyoruz.
Evden getirdiğimiz
materyallerle köşe
hazırlıyoruz.
Stegosaurus,
Triceratops ve
Trex dinozorlarının
posterlerini
inceleyerek
kendilerini nasıl
savunduklarını
öğreniyoruz.
14
AQUA FLORYA
AKVARYUM’A geziye
gidiyoruz.
Su altında yaşayan
hayvanlar kendilerini
nasıl savunur
konuşuyoruz ve onlara
savunma sistemleri
ekliyoruz.
15
Paleantolog oluyoruz
kazı yapıyoruz.
Fosil nedir?
Öğreniyoruz.
Trex ve küçük
dinozor hikayesini
tamamlayarak
problem çözme
çalışması yapıyoruz.
16
Savunma sistemi
olan ve savunma
sistemi olmayan
hayvanların
dramasını yapıyoruz.
Hayvanlar
kendilerini neden
savunur? Sorusuna
cevap arıyoruz.
Ocak Ayı Partimiz
“RENKLER VE
ŞEKİLLER”
17
Günümüzde yaşayan
hayvanların savunma
sistemlerini
inceliyoruz.
Kendilerini nasıl
savunduklarını
konuşuyoruz.
Hayvanlarla tahmin
oyunu oynuyoruz.
NOT: YARIN
YAPILACAK OLAN
1. DÖNEM
PORTFOLYO
TOPLANTISINA
RANDEVU
SAATİNİZDE
ÇOCUĞUNUZLA
BİRLİKTE
KATILMAYI
UNUTMAYIN
20
Hayvan
kartlarındaki
hayvanların
özelliklerini
anlatarak bulmaya
çalışıyoruz. Doğru
tahmin ettiğimiz
havyaları
eşleştirerek grup
oyunu oynuyoruz.
Hayvanları
kendilerini
savunma
şekillerine göre
(Dişleriyle,
boynuzlarıyla,
kuyruklarıyla,
dikenleriyle vb. )
gruplayarak grafik
oluşturuyoruz.
Grafiği kullanarak
sayma ve
karşılaştırma
çalışmaları
yapıyoruz.
21
İnsanlar kendilerini
nasıl savunur?
Tartışıyoruz. En
uygun savunma
yollarına karar
veriyoruz.
Sanat etkinliğinde
savunma sistemi
olan bir hayvan
maketi yapıyoruz.
OCAK AYINDA
DOĞAN
ÖĞRENCİLERİMİ
ZİN DOĞUM
GÜNLERİNİ
KUTLUYORUZ.
22
Dinozorlar
günümüzde
yaşamıyorlar ama
onlarla ilgili
bilgileri nasıl
öğrendiğimizi
tartışıyoruz.
Farklı dinozor ayak
izleri ile eşleştirme
çalışması
yapıyoruz.
Trex ayak izi ile
kendi ayak izimizi
karşılaştırıyoruz.
Trex ayak izini
standart olmayan
ölçü birimleriyle
ölçüyoruz.
Sonuçlarını
grafikleştirerek
tahminimizle
gerçek sonuçları
karşılaştırıyoruz.
23
Trex dişini
ölçüyoruz.
Trex dişinin
boyunda, trex
dişinden daha uzun
ve trex dişinden
daha kısa nesneler
bularak gruplama
çalışması
yapıyoruz.
Farklı dinozor
dişleriyle örüntü
çalışması
yapıyoruz.
Hayvanların
savunma şekilleri
hakkında neler
öğrendik?
posterimizi
hazırlıyoruz.
OCAK AYI
SİNEMA
GÜNÜMÜZ.
24
BUGÜN
OKULUMUZ
YARIM GÜN.
GELİŞİM
RAPORLARI
13.00’DA
VERİLECEKTİR.
13.30’DA
SERVİSLER
HAREKET
EDECEKTİR. İLK
KARNE
HEYECANINI
YAŞAMAK
İSTEYEN
VELİLERİMİZ.
12.45’DE
OKULDA
BULUNABİLİRLER
.
İYİ TATİLLER
İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU
2013–2014 ÖĞRETİM YILI OCAK AYI AİLE KATILIM BÜLTENİ
06
Çocuğunuzla uzay nedir?
Uzayda neler bulunur?
Soruları doğrultusunda
bir araştırma yapın.
Bulduğunuz bilgi ve
resimleri çocuğunuzla
birlikte okula gönderin.
07
Çocuğunuzla büyük bir
tepsiye kuru çay dökün ve
bir kalem ile çay üzerine
yıldızlar yaparak gece
resmi çizin.
08
Çocuğunuzla birlikte
güneş sisteminde bulunan
gezegenleri inceleyerek
isimlerini tekrar edin.
Çocuğunuzdan istediği bir
gezegenin resmini
yapmasını isteyin.
09
Çocuğunuzla birlikte
Dünya Küremizin resmini
yapın.
10
Çocuğunuzla evinizde
bulunan hayvan
oyuncaklarını gruplayın.
Bu oyuncakların üzerine
çocuğunuzu ismini yazarak
pazartesi günü okula
gönderin.
13
Çocuğunuzla savunma
nedir? Hayvanlar
kendilerini nasıl savunur?
Soruları doğrultusunda
sohbet edin.
14
Çocuğunuzla gezi
yerindeki gözlemleri
hakkında sohbet edin.
Gezi yerinde gördüğü
hayvanların resimlerini
yapmasını isteyin.
15
Çocuğunuzla birlikte
gazete, dergi ve
internetten bulduğunuz
hayvan resimlerini
inceleyin ve bu hayvanları
savunma şekillerine göre
gruplayın.
(dikeniyle, kuyruğuyla,
boynuzuyla vb.)
16
Savunma sistemi olmayan
bir hayvana savunma
sistemi düşünün ve
birlikte çizin.
17
Günümüzde yaşayan
hayvanların resimlerini
inceleyerek savunma
organlarını bulun.
20
Çocuğunuzla birlikte
tahmin oyunu oynayın.
Çeşitli ipuçları ile evinizde
bulunan materyalleri
isimlerini söylemeden
sorun ve çocuğunuzdan
bulmasını isteyin.
21
İnsanlar kendilerini neden
savunur? Nasıl
savunmalıdır? Soruları
doğrultusunda sohbet
edin.
22
Çocuğunuzla birlikte
farklı dinozorlara ait
resimleri inceleyin.
Birlikte karar verdiğiniz
bir dinozorun resmini
yapın.
23
Çocuğunuzla birlikte
sağlıklı dişlerin önemi
hakkında sohbet edin.
Uygun bir zamanınızda bir
diş hekimine giderek diş
kontrollerinizi yaptırın.
24
Çocuğunuzla birlikte tatil
için bir plan hazırlayın.

similar documents