Súčasný technický stav výťahov

Report
Modernizácie výťahov
Trenčín, 24.10.2013
Prečo modernizovať ?
1. BEZPEČNOSŤ
JE VÁŠ VÝŤAH V SÚLADE S NAJNOVŠÍMI
POŽIADAVKAMI NA BEZPEČNOSŤ ?
– SNEL (Safety Norm for Existing Lifts )
– Platná norma STN EN 81-80 o výťahoch v prevádzke
– Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ako vykonávací
predpis k zákonu č. 124/2006 Z.z. pre zdvíhacie
zariadenia
© Schindler | MOD | Marek Svoboda| 26.9.2013
Prečo modernizovať ?
2. SPOĽAHLIVOSŤ
ZNIŽUJE STARNUTIE VÝŤAHOV VÁŠ POCIT
BEZPEČIA A SPOĽAHLIVOSTI ?
3. KOMFORT
MôŽETE O VAŠOM VÝŤAHU POVEDAŤ,
ŽE JE STÁLE KOMFORTNÝ ?
Prečo modernizovať ?
4. ESTETIKA
NASTAL ČAS DAŤ VÁŠMU VÝŤAHU NOVÚ TVÁR,
NOVÝ VZHĽAD ?
5. EKONOMIKA
– Moderné riešenia prinášajú ekonomické úspory
Prečo modernizovať ?
6. VÝKON
– Náš život sa neustále zrýchľuje.
DRŽÍ VÁŠ VÝŤAH KROK S DOBOU ?
7. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
S NAŠIMI VÝROBKAMI PRISPEJETE K JEHO
OCHRANE !!!
Ako modernizovať ?
jednoducho
účelne
precízne
inovatívne
Ako modernizovať ?
MOD Replacement
CELKOVÁ VÝMENA
VÝHODY: okamžitá obnova celého zariadenia, splnenie všetkých
bezpečnostných požiadaviek, vysoký výkon,
NEVÝHODY: dlhšia doba montáže, nevyhnutné stavebné úpravy
Ako modernizovať ?
MOD Transformation
POSTUPNÁ MODERNIZÁCIA
VÝHODY: nižšie okamžité náklady, odstraňovanie aktuálnych rizík,
možnosť pokračovať v modulárnom systéme „krok za krokom“ až po
úplnú obnovu, rýchla montáž – krátka doba odstavenia zariadenia
NEVÝHODY: dlhšia doba celkovej obnovy
© Schindler | MOD | Rudolf Kasman | 08.10.2008
Ako modernizovať ?
MOD Reko
REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU
VÝHODY: nižšie okamžité náklady, odstraňovanie všetkých rizík,
možnosť pokračovať v modulárnom systéme „krok za krokom“ až po
úplnú obnovu
NEVÝHODY: dlhšia doba celkovej obnovy, rozmery kabíny ,
prepravná kapacita a rýchlosť ostávajú nezmenené
...sme tu pre Vás...
- nepretržite 365/7/24
- po celom Slovensku
- starostlivosť
o viac ako 3 900 zariadení
- NONSTOP centrálny dispečing
- viac ako 90 zamestnancov
- produkty vyvinuté pre náš trh
- Švajčiarska tradícia od roku 1874
Schindler
Výťahy pre Váš
domov
Schindler
FLEXIBILITA
BEZPEČNOSŤ
DOSTUPNOSŤ
Schindler
FLEXIBILITA
Výťah vyrábaný na mieru.
Najnovšie technológie perfektne
prispôsobené existujúcim šachtám
umožňujú rýchlu a precíznu montáž
Komponenty, ktoré sú ťažké a masívne
ako vodidlá alebo protiváha, môžu byť
využité bez výmeny.
Takisto pôvodné rámy dverí môžu byť
využité. Veľmi praktické riešenia
© Schindler | MOD | Rudolf Kasman | 08.10.2008
Schindler
BEZPEČNOSŤ
Výťah „mysliaci“ bezpečne.
Najnovšie technológie spĺňajú a v mnohom
prevyšujú tie najprísnejšie bezpečnostné
predpisy a požiadavky
Riadiaci mikroprocesorový systém
neustále testuje stav zariadenia a dokáže
tak predchádzať vzniku nebezpečných
situácii
Komplexný systém bezpečnosti
Schindler
DOSTUPNOSŤ
„Predvída“ budúcnosť.
Inteligentný riadiaci mikroprocesorový
systém lokalizuje rôzne stavy a zmeny
zariadenia a upozorňuje servisných
pracovníkov na možnosť vzniku
poruchového stavu, čím predchádza
vzniku nepredvídateľných porúch a
zvyšuje užívateľskú dostupnosť výťahu.
Veľmi jednoduché riešenie pre
spoľahlivosť.
Schindler 6200 – Nová generácia
Základné parametre
Nosnosť :
180 kg až 625 kg 2 až 8 osôb
Rýchlosť :
1 m/s
Počet staníc :
od 2 až do 15 staníc
Výška zdvihu :
do 45 m
Kabína :
šírka od 600 mm do 1100 mm
hĺbka od 680 mm do 1400 mm
výška 2100 mm
Počet vstupov : 1
s krokom 5 mm
s krokom 5 mm
Schindler 6300
Základné parametre
Nosnosť :
320 kg až 1125 kg 3 až 15 osôb
Rýchlosť :
1 až 1,6 m/s
Počet staníc :
max. 20 staníc
Výška zdvihu :
do 60 m
Kabína :
šírka od 760 mm do 1575 mm
hĺbka od 900 mm do 2100 mm
výška 2100 mm
Počet vstupov : 1 alebo 2
s krokom 10 mm
s krokom 10 mm
Výťahy Schindler
HLAVNÉ VÝHODY :
Úspora energie :
Vysoko účinný bezprevodový stroj v kombinácii s frekvenčnou
reguláciou pohonu radikálne znižuje energetickú náročnosť výťahu a
tým samozrejme znižuje náklady na prevádzku .
Presnosť zastavenia :
Vďaka modernému a vysoko sofistikovanému systému frekvenčného
riadenia zabezpečuje vysokú presnosť zastavenia kabíny v stanici,
čím odstraňuje možnosť vzniku „schodu“ medzi podlahou kabíny a
nástupišťom a tým významne znižuje riziko úrazu.
© Schindler | MOD | Rudolf Kasman | 08.10.2008
Výťahy Schindler
HLAVNÉ VÝHODY :
Vzhľad a dizajn kabíny :
Flexibilný a moderný dizajn kabíny, k dispozícii výber z laminátových
obkladov vo farebnom prevedení, v prevedení drevo alebo nerez
podľa katalógu
Nové mechanické ovládače Schindler MX Basic vo vyhotovení nerez
alebo dotykové senzorové ovládače s tvrdeného skla s nadčasovým
dizajnom.
Konštrukčná bezpečnosť :
Vďaka použitiu najnovších bezpečnostných komponentov, nového
výťahového stroja, regulovaného pohonu a mikroprocesorového
riadenia spĺňa najprísnejšie požiadavky európskych smerníc a
platných slovenských technických noriem a predpisov a tým chráni
zdravie a bezpečnosť užívateľov.
© Schindler | MOD | Rudolf Kasman | 08.10.2008
Výťahy Schindler
HLAVNÉ VÝHODY :
Prispôsobený existujúcej šachte :
- možnosť využitia pôvodných vodidiel a vyvažovacieho závažia
- možnosť využitia rámov pôvodných šachtových dverí
- možnosť využitia pôvodných montážnych otvorov a podstavy stroja
Maximálne využitie priestoru v šachte :
- kabína bez fixných rozmerov
- samonosná konštrukcia kabíny bez dodatočného nosného rámu
- redukcia rozmerov vyvažovacieho závažia
Garantovaná dodateľnosť náhradných dielov 20 rokov
Záruka až 60 mesiacov
Modernizácia Schindler
RIEŠENIE,
KTORÉ URČITE SPLNÍ VAŠE
POŽIADAVKY .
Kontakty:
MODERNIZÁCIE:
Radoslav Korbel
0903 / 453 455
www.schindler.sk, [email protected]
[email protected]
SERVISNÉ STREDISKO TRENČÍN
Biskupická 56, 911 04 Trenčín
tel.:032 / 658 16 06
This presentation is our
intellectual property.
It may not be copied
in any manner, nor used for
manufacturing, nor communicated to any third parties
without our written consent.
Ďakujem za pozornosť!
This presentation is our
intellectual property.
It may not be copied
in any manner, nor used for
manufacturing, nor communicated to any third parties
without our written consent.

similar documents