PowerPoint-presentatie - Kennisplein Chronische Zorg

Report
Wijkgericht werken:
zorg en welzijn verbinden
Barbara de Groen en Nathalie van de Garde
WMO Congres
Ede, 15 mei 2013
Achtergrond
• Vilans Kenniscentrum langdurende zorg
• Doel: kwaliteit van leven verbeteren van
mensen die lange tijd zorg en
ondersteuning nodig hebben
• Langer en gezonder leven in eigen
omgeving
• Chronisch Zieken o.a.: invoering
zorgstandaarden, persoonsgerichte zorg,
zelfmanagement en wijkgericht werken
Onze visie
• Toename chronisch zieken
• Krimpende arbeidsmarkt
• Stijgende kosten
Vragen om andere inrichting van zorg
Preventie, zelfmanagement,
zelfredzaamheid en eigen regie
Preventie
• In de zorg : implementatie van
zorgstandaarden, vroegsignalering,
zelfmanagementondersteuning
• Tussen zorg en andere domeinen :
integrale aanpak in de wijk
• Gezondheidsbevordering  beter
functioneren  beter participeren
Samen Fit in de Wijk
Wijk gericht werken aan
preventie: toegang
• Advies RVZ: Zorg voor je Gezondheid!
Van zz naar gg
• Inloopcentrum vóór huisarts
• Preventie, zelfmanagement en
participatie
• Vraag: wat is er in Nederland?
Kenmerken inloopcentrum
• Laagdrempelige toegang
• Centrale locatie in de woonwijk
• Medewerker die hulpvraag kan achterhalen en kennis
heeft van de sociale kaart
• Doel: wegwijs maken, bevorderen van gezondheid en
participatie
• Vanuit zorg of welzijn met intentie tot het verenigen
van beide
• (Financiering door gemeente en/of zorgverzekeraar)
Acht initiatieven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STIP Groningen
Centrum Huisartsen Schiedam
Wijkschakelteam Amsterdam
Mozaïek Rotterdam
Portal Kessel
Resto van Harte
Welzijn op recept Nieuwegein
Trefpunt Zelfzorg Enschede
Centrum Huisartsen Schiedam
Laagdrempelig inloopcentrum voor:
• Eenvoudige medische ingrepen
• Bloedafname
• Zelfzorgadvies
• Andere vragen
Centrum Huisartsen Schiedam
• Inloopcentrum bemand door
doktersassistentes en verpleegkundigen
• Huisarts als achterwacht
• Eind vd dag bespreking consulten met HA
• Meer tijd, meer aandacht voor leefstijl,
sneller signaleren
• Uitdaging: verbinding met sociale domein
Wijkschakelteam Amsterdam
• Amsterdam Oost
• Initiatief ter bevordering van een betere
verbinding tussen zorg en welzijn in de
wijk
• Voor professionals. Door:
elkaars aanbod te leren kennen
samenwerking op klantniveau te stimuleren
Wijkschakelteam Amsterdam
Wijk/bewoners: coördinator van
wijkservicepunt
Welzijn: medewerker
Zorg: wijkverpleegkundige
Handreiking
Handreiking Opzet van de Inloopfunctie
(Vilans, 2012)
• Co-creatie Vilans en de 8 initiatieven
• Voor wie?
– professionals in zorg, welzijn, publieke
gezondheid in de wijk
Opbouw handreiking
• Opzet inloopfunctie in 5 fasen
–
–
–
–
–
Initiatieffase
Ontwerpfase
Voorbereidingsfase
Uitvoeringsfase
Uitbouw/monitoringsfase
• Geen blauwdruk, wel checklist
• Succesfactoren en barrières
Thema’s zorg-welzijn
• Doorontwikkeling toegang tot zorg en
ondersteuning
• Integrale aanpak voor preventie, gezond
gedrag, participatie en zelfredzaamheid
in de wijk  lokale samenwerking tussen
partners in zorg, welzijn, wonen en sport
• Verbinding sociale wijkteams met (basis)
zorgteams
• Samenhang tussen de drie D’s
Dank voor je aandacht
Handreiking downloaden via:
www.vilans.nl
www.kennispleinchronischezorg.nl
Voor contact:
• Barbara de Groen: [email protected]

similar documents